”Guds konsert” – GCR/RV-predikan – Onsdag – 14:e juni 2017

”Guds konsert” – GCR/RV-predikan – Onsdag – 14:e juni 2017

 

Kabalen har för länge sedan sprängts i småbitar.

Det är sant, i mängder av små irrelevanta bitar, så små att inget öga kan se deras en gång så ”kraftfulla” mörka rike på jorden.

Att göra uppror mot Gud, var och är så meningslöst. Dumma kaniner, tricks är för barn.

Ändå talar vi fortfarande om den stora, stygga kabalen. Mörkret. Rädslan. Varför, om det inte längre finns något hot?

Hallå, om ni löser in guld backad valuta till den kurs ni önskar, så betyder det att allt som sägs ovan, är korrekt och sant. Så……

Bara för att vi alltid har känt en brist och kollektivt är rädda för att släppa vår ilska, vår smärta, vårt lidande … och ja … monetär brist … så är det inte någon anledning till lögner angående vår permanenta fångenskap.

Än sen. Jag sa det. Allvarligt, varför allt elände och vånda.

Släpp det. Allt. Nu!

Universum bryr sig inte. Inte alls. I det minsta. Det ger oss bara det vi ger till det – och reproducerar identiskt vår vibration.

Bra tankar in, bra resultat tillbaka. Dåliga tankar in, dåligt resultat tillbaka. Guds tankar in, Guds resultat tillbaka.

Med mening, om ni har sjungit en sång felaktigt under hela livet, kanske ni inte ens vet hur den rätta melodin ska vara.

Men när ni vet det, kan ni ändra melodin och därmed ändra er så länge ni är villiga att fortsätta sjunga i harmoni med Gud.

Det krävs att man är lärjunge för att göra det. Men i första hand behöver man överlämna sig, för att kunna ändra sången.

Oskuld. Uppriktighet. Ödmjukhet. Det är tecknet för storhet. Inte tvång, kontroll och övermod.

Att leva i harmoni med Gud, jämfört med att leva utanför är viktigt, eftersom våra kroppar bara är stämgafflar, som alltid kommunicerar med universum.

Valet av vilken sång vi sjunger och hur, är helt upp till oss.

Sjung falskt, och er publik fortsätter att bara vara några få, och gles. Resultatet kommer att bli brist, och tvivel kommer att krypa in, på grund av bristen på harmoni med universum.

Men, genom att överlämna er till Gud, så börjar ni plötsligt sjunga i harmoni, och det mirakulösa inträffar att universum ökar er publik, fort.

Er röst kommer plötsligt att höras runt om i världen – och nå ut till platser och till människors hjärtan, som ni aldrig ens kunde föreställa er.

Till exempel den här Yosef. Jag fanns inte i Dinarland för två år sedan.

Nu når mina inlägg över fem miljoner människor, varje vecka i över fyrtio länder. Och några översätts till och med på flera språk.

Varför? Jag överlämnade mig och började sjunga i harmoni med och till Gud, gratis, bara för att vara med i kören för hans generösa konsert.

Det kan ni också göra. Och snart kommer ni alla att bli ombedda att skapa ert eget ekonomiska departement. För att tjäna honom som jag har tjänat er..

Så, överflöd kommer alltid när man är i balans (i tjänst) med den rätta frekvensen från Himlen. Och brist – av olika former och grader – kommer alltid med allt annat som inte är av Guds rätta kvalitet (ej i tjänst).

Valet att tjäna eller vara i harmoni med Gud, med er egen unika röst, är helt och hållet ert eget beslut. Men viljan att ständigt överlämna sig till Hans Vilja, att välja nåden, istället för att komma bort från den, det är verkligen en utmaning för varje människa.

Men förstå när jag säger till er, bröder och systrar, att ständig överlämna sig är den enda vägen att vara i, och stanna kvar som Ett i Guds universella melodi.

Och Kristus är den enda sanna Messianska bron, som väntar på alla som modigt väljer att övergå till en evig och ovillkorlig tjänare.

Det är vad som menas med att vara utvald – vi måste fortsätta välja Gud – och pengarna kommer bara att göra det svårare.

Vänligen ändra er sång till Guds sång idag. Jag ber er. Ni är värda allt. Så mycket att Kristus offrades på Berget i Golgata, så att ni nu kan få evigt liv.

Det skedde. En 33 år gammal man som hette Emmanuel, överlämnade sig till anden, i mitten till slutet av augusti.

Nu är det er tur att tjäna mänskligheten genom ert gudomliga avtal, precis som Emmanuel (Gud hos oss) en gång gjorde.

Låt oss sjunga tillsammans med och för Gud, som En strålande kör av barmhärtighet, i motsats till en viss splittrad internetgrupp, som går på om en fiende som sedan långt tillbaka är besegrad.

Släpp den oändliga bedrövelsen, med kamp och lidande som orsakas av illusionen. Avstå i Kristi namn, och fortsätt att ge ut välsignelser i stället för att återta avslutade problem.

Vi har gjort det under 13 000 år. Det räcker. Så är det.

Låt tystnaden nu fylla ert sinne, och lyssna på ert hjärtas vägledning.

Ja, det är möjligt att älska och att bli älskad så mycket. Kristus var verkligen Gud förkroppsligad. Och Herrens Ande lever alltid inom er – och uppmuntrar er att gå framåt, över Mästarens bro av överlämning och tro.

Ovillkorlig. Nådefull. Evig.

Följ Honom förblindade av tron och låna er röst till oss, så att vi kan sjunga Herrens sång, i en försoningskonsert som kommer att skaka Himlarna!

Halleluja!

Halleluja!

Halleluja!

Det är tryggt. Hosianna lovade. Släpp taget.

Erbjudet med kärlek från hjärtat av Yeshua Ben Yosef.

Gud är med oss.

 

Översättning: Margareta Jonåker – www.st-germain.se

 

 

Du gillar kanske också...