Högste Skaparen via Erena, 25 september 2020

Högste Skaparen via Erena

September 2020

Hälsningar,

Jag är Högste Skaparen,

Ni har olika namn på mig, er Fader, Skaparen, Källan och er Gud. Jag är här idag för att leverera detta meddelande till mänskligheten, om att vi, Den Galaktiska Federationen under Ashtars Befäl och jag som Högste Skaparen, vi påbörjar Den Slutliga Fasen av Uppstigning på Jorden.

Vår besättning, alla flottor och skepp är redo att avsluta detta uppdrag som startades för länge sedan. Vi står beredda att fullborda detta projekt och gå vidare till ett nytt, så vi ser fram emot det. Vår markbesättning här på Moder Jord kommer att slutföra sina uppdrag, det är därför de kom hit.

Vi förväntar oss också att Alliansen ska tillkännage Den Nya Republiken som kallas Nesara och ett nytt finansiellt system kommer att vara redo att sättas i sjön, vi kallar det för Det Kvantfinansiella Systemet och valutan kommer att vara uppbackat av guld. Ni har hört om detta en lång tid nu från många olika källor. Nu är det dags att slutföra alla dessa uppgifter och fortsätta till Den Slutliga Fasen av vårt Projekt Planeten Jorden som kallas Uppstigning.

Jag vill också nämna att alla de Tvillingflammor som vistas på Moder Gaia, de måste nu göra sig redo att följa sitt öde att höja medvetandet på mänskligheten genom att vara goda förebilder och utföra sina uppdrag. Innan de kan börja göra det måste de återförenas på en andlig, fysisk och intim nivå med varandra.

De har en viktig roll i Uppstigningsprocessen. Det finns inte för många Tvillingflammor här på Gaia. De är allmänt sett sällsynta även i många Universum, Galaxer och Planeter. Mycket få av dem kan se sig själva i denna 3D-matris. Vänligen, förväxla inte Tvillingflammor med själsfränder. Låt oss göra det vi kom hit för att göra, vårt arbete och hjälpa mänskligheten att gå framåt mot ett nytt liv, där det inte längre finns sjukdom eller fattigdom, bara glädje, lycka och kärlek.

Jag är er Fader och ni är mina barn, och jag vill att ni ska förstå mig rätt, allt som jag säger idag. Det är mycket viktigt, så snälla ni, ta detta meddelande på största allvar, då vi vid det här laget vet att ni alla skulle vilja vara i 5D, och vi Galaktiker vill avsluta detta uppdrag och börja planera ett nytt. Vår besättning och alla ni här i detta 3D har varit här så länge och upplevt all denna turbulens, alla hinder och fasor.

Nu är det dags att flytta till en bättre verklighet och lämna denna dualitet bakom genom att avancera framåt till en ny existens, vilken inte kommer att ha någon smärta, bara kärlek och välstånd. Vi gör vårt bästa och vi har dagliga genomgångar om situationen på Jorden: vilken typ av framsteg som planeten gjort, hur många fler människor som vaknat upp, hur det går för dem etc.

Vi kollar hela tiden upp allt runtom er värld för att försäkra oss om att Terra Christa inte förstörs av de korrupta själarna, vilka många gånger har försökt spränga planeten och fortfarande fortsätter att försöka avsluta livet här. De Mörka vill bara inte ge upp, de kommer att slåss in i det sista då de känner det som att Jorden är deras. De vill ha den kvar som en slavplanet för alltid, och om de inte får det, då vill de förstöra den.

Jag och resten av Galaktikerna vill inte tillåta detta lidande här något längre, vi är alla överens, det är redan tillräckligt. Alla har fått sin andel av dålig behandling, förnedring och att hela tiden hålla i slantarna för att kunna betala räkningar, det har hänt så många gånger i många olika livstider, vi vill se er alla blomstra och vara lyckliga.

Ja, jag skulle vilja att mänskligheten är välmående, och pengar kommer att komma från olika källor. Vi väntar bara på att välståndet ska omfördelas av Alliansen på planeten Jorden. Det finns dem som fortsätter skjuta upp leveransen av välstånd till folket. Vi gav grönt ljus för länge sedan till att ge ut välståndet och stoppa mänsklighetens lidande, men Alliansen har alltid kommit med någon ursäkt om varför det inte fördelats till folket.

De fortsätter med alla dessa ursäkter i världen, varför det ännu inte hänt, på grund av hinder som hela tiden poppar upp, så Alliansen skjuter hela tiden upp allt. Jag har gjort det mycket klart för alla här på Jorden vem som ansvarar för omfördelningen av pengar, att de inte får skjuta upp det längre, välståndet måste komma mänskligheten till godo. Det är hög tid att börja lysa genom med överflödet, och det är nog nu med att hålla den mänskliga befolkningen konstant förtryckt, kontrollerad och misshandlad.

Folket på Jorden glömde att de är multidimensionella varelser. Mänskligheten har varit förslavad alldeles för länge på den här planeten genom att hela tiden tvingas reinkarnera här och inte kunna lämna den här platsen.

Jag, Högste Skaparen, uppmärksammar er på att Markbesättningen måste börja arbeta på sina uppdrag. Vänligen, låt oss slutligen föra frigörelse, frihet, ljus, kärlek, frid och välstånd till denna värld. Jag är medveten om att i denna 3D-matris sker förändringar mycket långsamt. Att få saker gjorda här är mycket mer komplext än i högre dimensioner. Vi vill inte att fonderna skall stjälas av de negativa själarna, så det Kvantfinansiella Systemet kommer att förhindra att det sker.

Mänskligheten har inte längre råd att vänta på omfördelningen av välståndet, den behöver nu all hjälp den kan få och så snart som bara möjligt. Jag uppmärksammar er på Alliansen som kontrollerar välståndet, låt oss börja dela fonderna med de mänskliga varelserna, det finns för mycket lidande på Moder Jord.

Galaktikerna och jag, Högste Skaparen, arbetar flitigt på vår del och vi förväntar oss samma i vår tur. Min begäran ifrågasätts aldrig av min besättning, Den Galaktiska Federationen av Ljus eller av råden. Alla gör sin del, eftersom alla vet hur viktigt det är att få denna planet och mänsklighet att Uppstiga till 5D, så att de till slut blir Galaktiska Människor och lämnar denna 3D dualitet bakom sig, där ingen har några rättigheter, de tvingas hela tiden följa regler och de är alltid styrda eller tillsagda vad de ska göra och hur de ska leva sina liv.

Titta precis nu på människor som går omkring med masker. De kan inte ens andas riktigt, men det är dagens ordning, man måste bära mask, därför att den antas göra er trygga för viruset. Jag är ledsen att komma med dessa nyheter, men dessa masker kommer inte att rädda er från något virus, det är tvärtom, de kommer att skapa mer bekymmer för er i en nära framtid, speciellt med era lungor.

Jag har funnits mycket länge, jag har upplevt och sett så många olika händelser på så många platser i Universum. Jag skapade många olika Planeter, Galaxer och Universa, så jag kan säga, ur djupet av mitt hjärta, att vi gör vårt absolut bästa för att säkerställa att Uppstigning kommer att ske. Ibland kan ni tvivla på vår existens, för ni ser oss inte i fysisk form. Om ni ansluter er till er själ eller till ert hjärta, kommer ni att kunna se oss och känna oss, då vi alla är förbundna andliga varelser.

3D-livet här är meningslöst jämfört med den ni verkligen är, ni är multidimensionella varelser med stor makt, men ni minns det inte ens, för de raderade ert minne, ert DNA förändrades också många gånger. Era kroppar blev svaga, de åldras och förfaller efter födelsen, vilket inte är en naturlig process. Ni skapades som odödliga varelser som kan leva i miljontals år, inte bara 60, 70 eller kanske 80 år, och sedan lämna den fysiska kroppen. Sedan tvingas ni inkarnera igen, komma tillbaka till livet utan minnen om det tidigare livet och återigen fortsätta i denna Matris med all dess elände, hinder, svårigheter och sjukdomar, en cykel utan slut.

För länge sedan blev civilisationer som Lemurien, Atlantis och några andra, mycket hög-dimensionella och de förstörde sedan sig själva därför att de lät sitt ego ta över dem. Vi vill inte att det ska hända Jorden, de Mörka har ju kontrollerat den här planeten så länge. De manipulerar hela tiden allting här: vädret, maten, allt ni kan tänka er, medicin etc. Medicinen här är mer som ett gift, den botar inte, den kanske läker en del av er kropp men skapar sedan nya problem i andra delar av kroppen.

Vi är inte tillåtna att göra vissa saker här, som att föra ut någon från denna värld tillbaka till deras hem eller lägga oss i denna 3D-verklighet. Olyckligtvis har dessa regler fungerat i de Mörka Styrkornas favör och inte i mänsklighetens, så vi håller på att förändra dem. Vi håller till och med på med att ersätta rådgivarna, som har varit för dessa gamla regler. Den nya Rådgivare som valts som Den Stora Rådgivaren är Drottning An-Ra, och hon håller på att förändra dessa utgångna regler, för vi har biljoner planeter i galaxer och universa, det kommer att ta lite tid att implementera dem och de kommer att tvingas till det. Just nu hjälper reglerna inte den mänskliga civilisationen alls, de fortsätter bara förlänga lidandet på Jorden.

Vi påbörjar Den Slutliga Fasen av Uppstigning, och vi har några stora saker på gång som vi måste ta hand om. Vi avslöjar aldrig några datum eller känslig information eftersom de Mörka Styrkorna skulle använda den till sin egen fördel. Jag påminner bara Markbesättningen här: Alliansen, ljuskrigare och ljusarbetare, hjälp oss att föra denna Jord till Uppstigning.

Dagliga meditationer är mycket viktiga och väsentliga i Uppstigningsprocessen. Jag är medveten om att Alla Uppstigna Mästare redan nämnt detta i alla sina meddelanden. Vänligen, gör er meditation dagligen 3 till 4 gånger, mer om ni vill. Varje tillfälle ni är lediga, meditera istället för att göra något som inte har en djup mening. Era meditationer kommer att hjälpa alla på Moder Terra Christa att föra hela planeten till ljuset, som avsikten är.

Vi förväntar oss att ett nytt finansiellt system ska sättas i sjön, att välståndet för mänskligheten ska omfördelas, att Nesara Gesara Republiken skall utropas, att massiva arresteringar ska ske och att alla som inte arbetar för mänsklighetens bästa ska avlägsnas. Jag är mycket upptagen med att övervaka denna process, jag förstår hur viktig den är, så varje möjlighet jag får delar jag i ett meddelande till er och jag är också här i egen person och arbetar med gruppen. Jag tar mig tid att hjälpa alla som ber om hjälp, för det är mycket viktigt för mig och alla andra att avsluta denna 5D Uppstigningsprocess.

Vi vill se alla i 5D, snälla, gör er del. Ni vet och förstår alla att ert deltagande är mycket avgörande i denna process. Jag är glad att vi påbörjar Den Slutliga Fasen, och jag är glad att jag är här idag så ni vet var vi står just nu. Jag är tacksam för er alla som gör ert bästa för att hjälpa mänskligheten till en högre dimension.

Jag sänder all min kärlek till er alla. Tack, jag är Högste Skaparen.

 

 

 

Översättning: Markku

Du gillar kanske också...