Elthor and Alisheryia via Galaxygirl, 26 september, 2020

Elthor and Alisheryia 26.09.2020

 

Jag, Eltor, talar. Mycket turbulens finns på er ytvärld. Starka förändringsströmmar styr med gudomlig vilja. (Jag ser ett stim med fisk som simmar i ett vattenlager skyddat från vågorna ovanför och den starka strömmen nedanför. De är i en slags vattenbubbla som gör att de kan simma kraftfullt). Förändringsströmmarna är sådana att ingenting blir detsamma. Allt kommer att förändras. För under det turbulenta vattnet surrar den gudomliga strömmen av goodwill och positivitet.

Jag, Eltor, talar. Jag vill vända mig till de män som genomgår denna metamorfos av planetarisk återfödelse. Allt kommer att behöva återfödas; idéer, filosofier, bedömning av styrka kommer att förändras. För länge har mäns inre styrka försvagats av ständigt förtryck. Detta skall förändras. I snedvridningen av man och kvinna har det kommit stor förvirring. Den inre styrkan måste byggas om, odlas. (Jag ser komplexa bevattningssystem av risfält, varsamt skötta). För att odla sin åker och blomstra måste jordbrukaren sköta grödan noggrant. Män, var noga med skörden från era sinnen. Bli medvetna om era inre tankar som är kärlekslösa. Kvinnor, stöd era män i deras metamorfos. För detta är en smärtsam återfödelse för de sårade maskulina energierna. Det är smärtsamt, för först när man är medveten om såret kan ljuset fylla det och läkningsprocessen börja. Samhället har gjort stora otjänster mot båda könen, inklusive förvirring och brist på inre medvetenhet. Man måste blockera det omgivande ljudet och se försiktigt och tydligt med hjärtats ögon. Hjärtat ser sanning. Män, det är dags för er läkning så att ni kan tjäna och leda hand i hand med er kvinnliga partner som likvärdiga, som älskare, som vänner.

Jag, Elthor, talar. Samhället vill tämja män, försvaga dem så att de ytterligare kan utsättas för kontroll. Detta måste ta slut. Den vilda passionen från en obruten helad maskulin är en syn att skåda, för ett brinnande skydd och kärlek när det balanseras av det svalkande vattnet hos en mottaglig, kärleksfull kvinna är ett sällsynt band i detta område. Det sårade maskulina måste vakna och se hans sår och skicka dem ljus. För i ljuset finner vi vårt helande.

Jag, Alisheryia, talar. Jag är mycket angelägen om att låna in min svala blå illumineringseld i de sårade människornas hjärtan så att de i sin tur kan skapa inre läkning och med jämlikhet ta del av de partnerskap de resonerar med. Kvinnan längtar efter att hennes man ska vara stark och säker, stadig i hjärtat där hon kan vila i denna säkerhet. Missförstå inte; Jag talar om jämlikhet, inte passivitet eller underkastelse. Från vår utsiktspunkt ser vi könens inre oro. Den stora läkningen är nära. Tiden för manliga och kvinnliga Nova Gaianer som tillsammans omfamnar framtiden som jämbördiga där manliga och kvinnliga medfödda styrkor är lika hedrade och omhuldade är det kommande ödet. Vi ser balans. Vi ser läkning. Vi ser passion. Vi ser återföreningar.

Jag, Elthor, talar. Jag hedrar min älskades röst genom att lyssna på henne. Det finns så mycket omgivande ljud i er värld att det är lätt att förlora ljudet av vad som behöver höras och vad som bara är distraktion. Jag hedrar hennes vilja. Jag beundrar djupt hennes skönhet och unikhet. Hon i sin tur ger mig styrka för hon ser det bästa i mig. Hon ger mig mod när allt hopp verkar ute. Det finns inget jag inte skulle göra för min älskade. Men en sårad man skulle ta anstöt av ett kärleksfullt råd och därmed skada kommunikationen ytterligare och den erbjudna vänskapen. Kloka råd är värda att tänka på. Endast de med hjärtesår reagerar med eld som är felplacerad.

Jag Elthor och jag Alisheryia talar som en. Vi är privilegierade att tjäna Gaia och vi lovar återigen vår tjänst till ljuset. Vi andas på era kronor nu, både de röda och blåa lågorna av det gudomligt maskulina och feminina. För det finns vardera slaget inom varje kropp och ominriktningar ska erbjudas. (Jag ser energier av röd och blå eld ihop i ett invecklat spinn som faller ner genom min kropp. Jag känner att mitt huvud brinner och det går hela vägen genom mig. Plötsligt är jag hungrig, nu illamående). Låt energierna göra vad de måste. Känn balansen, soliditeten i dessa energier. Erbjud nu uppgraderingen till Gaia och till alla på henne. Var det levande ljuset hos en som har uppnått en djup inre balans mellan det gudomligt maskulina och det gudomligt kvinnliga. Känn den råa kraften hos båda och vet att ni är båda. Under de många livstider som ni har haft har ni varit många saker. Ni har haft många unika relationer. Alla lär sig. Allt är i process. Mörkret har haft sina dagar. Läkning av detta rike kommer att blomstra när könen är balanserade, när män och kvinnor hittar sina röster och leder från sina hjärtan för nu är det dags för den gudomliga utvecklingen på detta sätt. Ni kommer att se något nytt i er värld; kvinnliga ljusarbetare som lyser starkt, stödda av de balanserade männen som styrkepelare bredvid dem. Detta är en gemensam insats. För att uppstigning ska uppnås måste de invecklade inre funktionerna vara synkroniserade. Att uppnå uppstigning i kroppen är en stor bedrift.

Jag, Alisheryia talar. Lyft ditt medvetande så att du kan känna vad vi visar dig från en högre utsiktspunkt. Skicka kärlek till de delar av dig som kan kännas upprörda av vårt meddelande och vet att du är alla saker. Hitta tröst i det. Under en livstid kan du ha varit extremt obalanserad och varit tvungen att göra korrigeringar i nästa för att hitta din väg. Inre harmoni, inre fred. Missbruket av det sårade maskulina av de mörka upphör. Vi ser till det. Vi uppstigna drakar har rensat och städat upp tillsammans med er krigare nästan varje natt. Och ni undrar varför ni är så utmattade! Ni hjälper på fler sätt än ni vet. Krigare måste vara medkännande, och ändå starka, återigen balanserade. För när en krigare förlorar sin medkänsla kan han eller hon förlora sin väg till sitt hjärta, och detta skulle få oss att ifrågasätta varje seger för kostnaden för detta kan inte överdrivas. Nu är det dags för vårdande, för svalt vatten. Av kärleksfulla feminina händer som läker och håller i händerna på de sårade männen som har arbetat så hårt mot söndersmulande och förlamande strukturer som förvekligar, hånar och undergräver dem. Kvinnliga människor, kom ihåg risfälten. Kom ihåg de djupa vattenkanaler som vårdar grödorna. Era ord, er kärlek och ni själva är denna näring, det är ni som ska erbjuda dem sin väg till läkning. Det gudomligt kvinnliga och maskulina kristnade ljuset är en ständig kärlekscykel av att erbjuda och ta emot, att skydda och vårda och att alltid älska den andra med ögon av den som ser tydligt med sitt hjärta. Känn, expandera, bli. Dansa i nyheten om framtidens möjligheter när ni skapar den tillsammans, som ett balanserat kollektiv som djupt har utforskat mörkret och nu exploderar till ljus. Känn förändringen. Led med kärlek, håll händerna i gudomlig förening. Som ett kollektiv är det möjligt att göra detta, utmanande, ja, men mycket möjligt. Använd de röda och blå eldspiralerna. Det kommer att hjälpa de närmaste dagarna. Det hjälper dig att återfå ditt centrum. Vi talar som Elthor och Alisheryia. Frid.

~ galaxygirl

 

 

Översättning: Lars-Eric

Du gillar kanske också...