Healing för Mänskligheten: En Reading med den Universella Modern Maria, 13 november 2021

Healing för Mänskligheten: En Reading med den Universella Modern Maria, 13 november 2021
Det här är en reading med Kathleen, Linda Dillon och med COL och Kathleens cirkel den 25 april 2015. Som med alla heliga åtaganden börjar vi med en bön.
Himmelske Fader, Heliga Moder, änglar och ärkeänglar, älskade helgon, Uppstigna Mästare, upplysta varelser, stjärnbröder och systrar, kloka investeringar, Kärlekens Råd. Vi är era barn och tjänare, förljeslagare i ande och kropp, vi Kathleen och Linda, överlämnar åter våra liv, våra själar, våra resor i din vård.
Vi kommer idag för hjälp, förståelse, expansion, för att fullborda vår och mänsklighetens Uppstigning, för att fullständigt eliminera alla falska rutsystem, illusioner och problem.
Vi kommer för passion och medkänsla, för helig förening, för helig cirkel, för relationer som är meningsfulla, för familjeharmoni, för gemenskap i harmoni, för världsfred, för perfekt balans, integration, nåd, klarhet, renhet, förundran och vördnad.
Jag ber om att bli den bästa kanalen i Universum, att vara Kärleken, Ljuset och den Endes Röst. Jag ber att Kathleen lär sig och omedelbart får allt som är det absolut bästa för henne och alla berörda.
I detta förenar vi våra hjärtan och ber. Amen.
Hälsningar, jag är Maria, Universell Moder, Kärlekens Moder, Förändringens Moder, Uppfyllelsens Moder, Trohetens Moder, Allas Moder, och Moder, du söta ängel, och ja, jag kom med er cirkel som är minst sagt robust så att säga, och jag påminner dig om din älskade Catri´anna, den vackra Blå Ängeln.
Ignorera inte det blåa (hopp – grundprincipen från vilken Alltet, Moder/Fader den Ende utgår ifrån, förlåtelse för allting) söta du.
Jag kommer för att vårda, läka, dela med mig, för att expandera och för att diskutera fullbordandet, inte enbart om Min Tsunami av Kärlek, utan om min Gudomliga Design, och det är utförandet av denna mycket lilla partikel som finns till hands.
 Och ja, det är fortfarande mycket kaos, förödelse och distraktion på den söta Gaia, men tro inte för ett ögonblick att det här inte kan utplånas på ett ögonblick.
Det går inte att hålla fast vid det gamla, vid de gamla paradigmerna, för de har ingenstans att förankra sig.
Finns det många människor som försöker hitta fotfäste i det som inte längre existerar? Jo, det finns det, men kommer de att lyckas? Nej.
Nu vet jag, älskade ängel, att du har många saker du önskar diskutera med mig idag, även om du är förvånad att jag steg fram, men låt oss inse fakta, det är dags att tala sanning, men det är också dags för dig att bli vårdad, omhuldad, omfamnad och återställd.
Du gör bra ifrån dig och du har alltid varit stark i din övertygelse, så var vill du börja denna dag.
Kathleen: Det här är en stor överraskning. Tack så väldigt mycket för att du kom.
UMM: Det är min glädje.
K: Kan du förklara för mig vad som händer – varför energin kommer ner och runt mig och upp och ut!
UMM: Det är övergångsenergi … Vad du gör är att fungera som en omvandlare, och så finns det energi som kommer upp från Gaia; det finns energi som också sänds upp från de olika rikena, men ibland går de helt enkelt in i mitten av era chakran.
De kommer från våra stjärnbröder och systrar via Halion. De kommer också via Halions Brygga eller via Umbilicals Brygga. Vad som kommer genom Umbilicals Brygga är det som är beroende av drama, smärta, sorg.
En del kommer direkt från mig och en del från den krets som omger dig. Andra kommer från SK och en del från St. Germaine.
Du tar emot energier … de översvämmar dig och försvinner ut …
K: Vid ett tillfälle började jag känna mig riktigt galen, jag omvandlade det inte då – jag kände det.
UMM: Du kände planetens galenskap, och det där är navelsträngen tillsammans med solar plexus, eftersom det är den energin som är galen och som tror att de faktiskt har ansvaret …
De flesta människor kommer aldrig att förstå det här förrän skiftet har ägt rum, men du kan på mycket kort tid åstadkomma det som tidigare tog timmar.
K: Tack. Det är så skönt att prata med dig. Tack så mycket.
Mina varor
Är det du vill att jag ska göra, att mina varor ska spridas över planeten? Jag tycker verkligen om att göra det här.
UMM: Det är en del av det du gör. Det är dina rosa och blå skapelser av skönhet. Det är en förankring av dina energier i fysisk form.
All din förvandling går in i ditt arbete. Det är därför du expanderar, så när någon tar emot i mail, en gåva, ett av dina kort, ett av dina broderier eller något annat, får de en gåva av Kärlek och omvandling.
Det hjälper även dig. Vi håller på att hitta balansen. När du arbetar med dina underbara skapelser, förankras du också på det fysiska planet.
Du är nu förankrad i den fysiska sfären, men också i den 7:e dimensionen, tro ingenting annat.
Drakfamiljen
K: Vem har kontroll över de ”stora pengarnas” flöde? Kan du klargöra det för mig?
UMM: Den kinesiska Drakfamiljen har den primära kontrollen över dessa pengar. Det har inte förändrats och kommer inte att förändras – för en tid – så det finns många människor, vad vi skulle kalla obetydliga spelare, och då menar vi länder som tror att de har kontroll eller inflytande över sina pengar, men det är helt enkelt Drakfamiljen som har det.
Skaparjaget, Opartiskhet, Prioriteringar – att vara Kärlek
UMM: Du kommer att fortsätta att skapa, att omvandla och göra ditt arbete …
Du är i ditt skaparjag, men den andra delen av det här är att otåligheten (från väntan till att saker ska hända) ska lägga sig.
Fallna Änglar
K: Ärkeängeln Michael berättade en historia om Lucifer …
UMM: Det var för att lära dig medkänsla. Det finns en hel grupp av det vi kallar fallna änglar. Det betyder inte att de fortsätter att falla, men vad det betyder, särskilt nu med denna fråga om upplösning, eleminering av vad vi skulle kalla auktoritärt ego eller stolthet – och vi menar inte stolthet som i att vara stolt över något – vi menar abnormiteten av stolthet.
Många har gått vilse och då menar vi inte en naturskön omväg. Vi menar allvarligt vilseledda, och som antingen förts Hem, eller är på väg att föras Hem, eller är i färd med att bestämma sig för om de är villiga att ge upp tillräckligt mycket för att föras Hem.
Och när jag säger Hem menar jag – ska jag säga tillbaka in i Fållan – de kräver – även om deras ego inte vet om det – djup medkänsla, därför att de har glömt eller de har ignorerat sin enighet och sin koppling till mig och till Alltet.
Så fick du insikt i en stor del? Men döm inte, söta du.
K: Du förlåter alla, så då förlåter också vi alla.
UMM: Det stämmer. Det spelar ingen roll hur avskyvärt brottet eller agerandet är – det är förlåtet.
***
Pengagåvan
K: Är pengar en symbol för kontroll?
UMM: Det kan det vara. Pengar som ges som en gåva från hjärtat är en gåva av guld. Det är en glädjens gåva. Det är en gåva av kreativitet.
Det är ett väsen som säger:
Här, dela mitt överflöd med mig.
Dela min rikedom med mig.
Dela min glädje med mig.
Dela min skapelse med mig.
Om det ges på något annat sätt har det förpliktelser.
Och vad har hänt på det mänskliga området, i smått som i stort, är att individer, nationer, organisationer, strukturer, institutioner ger pengar i tron att det är en gåva – vi talar inte om banker etc. vilket är ocker – utan vi talar allmänt om pengar som gåva, och ofta anser givaren att den ger från hjärtat, men det är verkligen en övning i kontroll.
Stiftelser, ideella föreningar, företag, healing
K: De nya stiftelserna som växer fram, de ideella föreningarna, ger de från hjärtat?
UMM: Ja, företagens vinster kan ges från hjärtat.
Den rike mannen som går nedför gatan och som har tjänat ihop sina pengar, ska vi säga på ett lite konstigt sätt, en del av det ärligt och en del av det oärligt, möter en tiggare – och det var samma sak när jag var på Jorden – och ger tiggaren 20 dollar för att den ska sluta besvära honom eller så känner han att han bör göra det. Det är ingen gåva.
Personen som vandrar nedför gatan och ger en dollar av medkänsla och empati i vetskap om att olika omständigheter gör att vissa människor hamnar på gatan, det är en gåva.
Den rika personen som lyfter upp tiggaren och säger:
Låt mig ta dig hem.
Låt mig hitta ett hem till dig.
Låt mig ta dig till rehab.
Låt mig köpa dig kläder.
Låt mig ge dig mat av medkänsla.
Det är en gåva.
Det finns många ideella organisationer som stöds av rika institutioner, företag och individer som helt enkelt ger för skattelättnader, för en känsla av skulle jag säga: ”Jag ger för att jag är en generös själ och för att det kommer att lindra min skuld.”
Så missuppfatta inte det hela, mitt hjärta, i tron att om pengarna kommer från en ideell förening är de rena, eller om de kommer från en vinst är de orena. Det är tanken bakom som räknas.
K: Kan den ideella föreningen omvandla pengarna som har kommit från någon som gör det av andra skäl?
UMM: Om de är tillräckligt medvetna för att göra det – ja.
K: Är det en position som Illuminaterna kommer att vara i?
UMM: Ja.
K: Omvandlingen av pengarna ute i världen utan några villkor.
UMM: Det är korrekt, och den sanna läran om hur man skapar ett behov av många, många fler organisationer för att ta hand om de nödställda, de fattiga, de nedtrampade, de som saknar rösträtt, försvinner.
Min Plan är att om 10 år finns det ingen nöd.
K: Vackert – det här är läkning för mänskligheten.
UMM: Ja.
Läkning från Ursäkter, Förlåtelse, Medkännande
K: Lord Melchizadek berättade för mig om att ursäkter är en stor del av mänsklighetens helande. Jag har fått några ursäkter och de är enormt helande.
UMM: Du har lärt dig kraften i förlåtelse och medkänsla.
Att få ett äkta ”jag är ledsen” – när någon uppriktigt säger det från hjärtat – är en begäran om förlåtelse.
I den person som tar emot förlåtelsen är det inte bara förvandlingen och vad jag skulle kalla rättelse av en skada, det är en expansion av mottagaren för att sedan, från en högre värld, få den som ber om ursäkt att känna medkänsla.
K: Frigörandet av behovet att såra …
UMM: Det är korrekt, därför att när erkännandet kommer är det helande för den sårade krigaren.
K: Jag skulle aldrig ha trott det, men jag upplevde det hos mig själv. Mitt behov av koffein försvann över en natt.
UMM: För att du inte behövde det längre.
Kärlek
K: Är Kärlek ett verb?
UMM:
Kärlek är ett verb.
Kärlek är ett substantiv.
Kärlek är ett adjektiv.
Kärlek är ett adverb.
Kärlek är allt.
Använd det hur ni vill.
Gå med min välsignelse.
K: Tack.
UMM: Farväl.
K: Farväl.
Översättning Ulla Krogh

Du gillar kanske också...