Inger Noren Kanaliserar Sitt Högre Jag – Det är kvinnornas Tid Nu, 30 maj, 2022

Det är kvinnornas tid nu

Stort kaos i Mellanöstern. Kvinnorna demonstrerar för större frihet och jämlikhet mellan män och kvinnor. De kvinnliga energierna har ökat markant och detta har medverkat till ökad kraft och vilja för kvinnorna i dessa länder. Många kvinnor anses vara ägda av männen och ska inte ha någon talan, men den kvinnliga befolkningen har rest sig och utmanar männen att ta ställning för en jämlik och human behandling av kvinnor och flickor. Kvinnor måste få kunna ta beslut om sig själva om de vill studera och ha ett förvärvsarbete exempelvis och alla flickor ska ha möjlighet att gå i skolan för att kunna studera för sin egen skull.

Männen har fått bestämma alltför lång tid över kvinnorna och har svårt för att deras kvinnor vill vara självständiga och bestämma över sig själva. Detta är bara början på ett nytt fritänkande med de kvinnliga energierna som även männen har nytta av. Även männen skulle må bra av att deras kvinnor kan klara sig själva och som även hjälper deras barn att bli mer oberoende.

Sederna i dessa länder med att hedern är det viktigaste i familjerna måste bli ett minne blott. Kvinnorna måste få ha möjlighet att välja om de vill gifta sig eller leva för sig själva. Framför allt att inte bli bortgift mot sin vilja i tidiga tonåren.

Denna konflikt kommer att eskalera alltmer med att kvinnor som har flytt landet med sina familjer till andra länder inte har möjlighet att skilja sig med de lagar och förordningar i det nya landet, utan de måste finna sig i mannens vilja med regler från hemlandet. Mannen däremot kan skilja sig från sin hustru genom att endast förskjuta henne. Dessa regler måste kvinnorna själva sätta stopp för och denna utveckling är något som blir väldigt avgörande i konflikter i de länder där männen är flyktingar och inte kan rätta sig efter de lagar som gäller i det nya landet.

När samarbetet börjar fungera mellan män, kvinnor och den inhemska befolkningen kommer freden att bli ett faktum och detta är något som sprider sig till länderna i Mellanöstern. Räkna med att kvinnorna blir de som kommer med konstruktiva lösningar för allas bästa. Hedersregler kommer att försvinna och som blir en välsignelse för både män och kvinnor.

Detta kommer från mitt Högre Jag

Du gillar kanske också...