Inger Noren’s Högre Jag – Tuffa Utvecklingar i Europa och Norden, 6 augusti, 2022

Mitt Högre Jag

Situationen i Sverige och i alla nordiska länder är relativt lugn. Ännu har inte det värsta utbrottet av det nya Covidviruset kommit, men det är nära och att vara beredd på att det kan vara många människor som blir väldigt allvarligt sjuka är det bra att försöka hålla avstånd redan nu.

I övrigt är det mest en del konflikter mellan de människor som har flytt till de nordiska länderna för en lättare tillvaro, men många har farit illa med alltför mycket kriminalitet som enda försörjning för sin familj. De människorna har haft väldigt svårt att acklimatisera sig i samhället och det blir en svår uppgift för de ledande i landet att förändra.

Oroligheterna i Europa har ännu inte påverkat de nordiska länderna så mycket men det är något som kommer att inträffa. Med en invasion i Balkan med början i öarna närmast Grekland och som sprider sig uppåt i Europa kan det inträffa svåra motsättningar i flera europeiska länder. De nordiska länderna kommer att hålla ihop för en gemensam lösning och med hjälp från politiker på andra sidan väven blir lösningen till en fredlig uppgörelse där kvinnorna och ungdomarna har en stor del i denna fredsuppgörelse.

Dessa händelser är inte så långt borta i tiden och människor kommer att få se väldigt mycket splittring i många länder, framför allt när det gäller religionen. Många nya predikanter har börjat få människor att ifrågasätta sin tro till Vår Herre och bli desorienterade i vad som egentligen gäller. Det är en allvarlig situation och att verkligen vara på sin vakt på vem man lyssnar på i denna tid med så många olika åsikter om vad tron avser.

Miljökatastrofer kommer att inträffa alltmer med förstörda skördar med spannmål, vilket kan betyda svår svält i vissa länder. Även i de länder med högre levnadsstandard kommer att känna av brist på varor med en del hungersnöd som följd. Det är inte enbart bränder eller översvämningar som drabbar länder utan även brist på det som är basen i många länders föda. Det kan bli en väldigt svår period som alla i befolkningen kommer att känna av oavsett vilket land man bor i och det gäller att ledningen är medveten om dessa svåra händelser med en beredskap för sin befolkning.

Människorna har vaknat i betydligt större antal och många är medvetna om de förändringar som Jorden står inför. Det kommer att gå allt fortare och det är glädjande med människornas höjning i medvetenhet och andlighet med en inriktning för att försöka leva mer för sin egen del i sin resa i detta liv och det påverkar väldigt många med att följa de som har kommit längre i sin utveckling. Detta betyder att alla måste följa sin egen inre vägledning i sin resa i livet vilket är en förutsättning till en högre medvetenhet och höjning i andlighet som är så viktigt nu i denna tid. Även om inte alla är överens i olika frågor i livet är allas resa en individuell utveckling för själen och det är som det ska vara. Alla är inte lika långt utvecklade och kan behöva mer utveckling i en lägre vibration.

Framtiden blir ljus och fantastisk med de människor som vill ha en värld som är helad från det som har varit problem i den lägre dimensionen och som blir ett paradis att leva i för alla i befolkningen. Detta är något som alla har väntat på och snart är den verkligheten här på planeten Jorden för att stanna.

AMEN

You may also like...