Saul via John Smallman, 5 augusti 2022

 

Saul via John Smallman, 5 augusti 2022

 

Du är Aldrig Ensam | Saul via John Smallman

Du är aldrig ensam, även om det ofta kan tyckas att du är det.

05.08.2022

(John Smallman)

Allt är INTE som det verkar! Det händer mycket i de andliga världarna när mänskligheten rör sig allt närmare sitt kollektiva uppvaknande. Så var inte orolig över kaoset och förvirringen som rapporteras av er media, för allt går framåt på ett fantastiskt sätt som förberedelse för ert storslagna och lysande uppvaknande. Det är verkligen väldigt nära! Många av er har så svårt att tro det, eftersom ni under ett antal år nu har hört samma prognos, samtidigt som konflikter och förvirring över hela världen verkar öka. Och, som många har förklarat, att vakna är att bli fullt medveten om att det bara finns kärlek – inget annat är nödvändigt – och i det tillståndet av kärlek – ditt naturliga, oföränderliga och eviga tillstånd – får du veta att ni kommer att vara i Glädje, och interagera kreativt och harmoniskt med varandra, med ALLA.

Så varför, frågar ni er själva – och varandra – finns det inga tecken på detta mest underbara uppvaknande? Tja, som så många från de icke-fysiska världarna ofta har påmint dig, är tiden en illusion och därför overklig. Och eftersom ni alla har upplevt att drömma när era fysiska former har sovit, vet ni att i drömmar är tiden väldigt flexibel, ni kan flytta den framåt bortom nuet, flytta den tillbaka till det förflutna, eller förbli låsta i nuet i ett oföränderligt nu- ögonblick. Så skulle vi försöka ge er en prognos i tid, eftersom illusionen/tidsdramat som ni är engagerade i alltid svarar på det kollektiva egots vilja, och eftersom den kollektiva avsikten ändras ganska regelbundet, men oväntat, ändras också tidsskalan, Därför är våra prognoser ägnade, som ni har upptäckt, att ändras utan förvarning och till synes röra sig längre och längre in i framtiden. Därför kan vi inte ge er datum och tider, men vi kan ärligt tala om för er att ögonblicket för ert uppvaknande är väldigt nära. SNART!

När ni observerar de intensifierade tillstånden av konflikt, lidande, splittring och rädsla i hela mänskligheten är det helt klart att stora förändringar är absolut nödvändiga, och ert uppvaknande kommer verkligen att bli en enorm förändring, en förändring som ni omöjligt kan föreställa er med era mycket begränsade kreativa intellektuella förmågor som människor i form. Ni håller på att vakna nu! Och den processen är mycket nära sin mest magnifika avslutning. Lita på M/F/G, Kärlek, Källa, och tillåt er själva att komma åt ert djupa inre med vetskapen om att allt är gudomligt omhändertaget och att INGA besvikelser kommer att finnas, eftersom den Gudomliga Viljan är att ni åtnjuter oändlig och evig glädje. Den Gudomliga Viljan är den enda sanna viljan, och den uppnås alltid. . . nu.

Fortsätt att lita på försäkringarna från M/F/G, och fortsätt att sätta upp avsikten att bara vara kärleksfulla vad som än uppstår. Det är därför ni är inkarnerade som människor i form i detta ögonblick. Ni valde alla att vara här – med vetskapen om att det ibland skulle vara väldigt svårt och smärtsamt – för att ni mest passionerat ville vara en del av och i hög grad hjälpa till med mänsklighetens mest underbara och länge eftersökta uppvaknande. Ni är i form för att förverkliga det, och det är vad ni gör. Hedra er själva för det arbete som bara ni kan göra, och förlåt er själva för alla kärlekslösa tankar, ord eller handlingar som era egon har övertalat er att engagera er i, med vetskapen om att de var overkliga och inte inträffade – DET NI UPPLEVER ÄR EN HELT OVERKLIG DRÖM – och att ni är perfekta Gudomliga Skapelser. Alla känslor av att vara en syndare, inte tillräckligt bra eller ovärdiga Guds Kärlek, är helt ogiltiga idéer som era egon försöker kontrollera och styra er med. Ni kan – och många av er gör det ofta – tillåta er själva att följa era egons vägledning. Men ni är helt fria att istället följa den Helige Andes kärleksfulla vägledning som alltid är med dig och redo att hjälpa dig omedelbart att låta alla egoistiska impulser bara passera dig utan att du engagerar dig i dem. Ju oftare du gör detta desto lättare blir det, även om egot då och då kommer att försöka återta kontrollen, så var uppmärksamma och reagera kärleksfullt på vad som än uppstår, istället för att tillåta er själva att reagera egoistiskt på oväntade och osökta händelser eller situationer.

Du vet att du kan välja att inte engagera dig egoistiskt med andra eller med händelser eller situationer, så varje gång du blir frestad, var uppmärksam och välj att stanna på din plats av inre frid, en plats som alltid och permanent är tillgänglig. Använd den dagligen, när du vaknar ur nattsömnen och även när du har en kort stund under dagen. Att göra detta stärker den avsikten enormt, och som jag sa ovan, du valde att vara här nu för att du ville vara en väsentlig och oersättlig medlem av det mänskliga kollektivet under det stora uppvaknandet. Och ni är verkligen viktiga och oersättliga, ära er därför själva för detta modiga val som ni gjort, och även ALLA andra som också har gjort detta val. Ni är här för att hjälpa varandra i uppvaknandeprocessen, och om ni inte var kompetenta att uppfylla denna gudomliga uppgift skulle ni inte nu vara i mänsklig form. Er närvaro är livsviktig.

Därför, trots förvirringen, kaoset, frustrationen och lidandet, GLÄD dig över att du är här nu, precis där du ska vara. Det finns INGA olyckor, det finns INGA tillfälligheter, du och varje människa som för närvarande är i form är precis där ni valde att vara innan ni inkarnerade, efter att ha fått den exakta vägledning som ni behövde för att ni ska kunna följa era valda vägar.

Här i de icke-fysiska världarna är vi mest hedrade över att vaka över er och erbjuda omedelbar hjälp närhelst ni kallar på oss för hjälp eller vägledning. Du är aldrig ensam, även om det ofta kan tyckas att du är det, eftersom separation aldrig hände, och aldrig kan hända. Lita på din inre vägledning, din inre kunskap, för du vet hur du kan skilja mellan den och dina egons försök att distrahera dig till arga känslomässiga utbrott som kan leda dig in i allvarliga och absolut onödiga rädslodrivna konflikter.

Ni är alla varelser av frid, distraherade av det illusoriska tillstånd av materiell form som ni har valt att engagera er i, så påminn er själva ofta om “Jag är en perfekt och oföränderlig gudomlig Varelse av Frid och Kärlek.” Detta är ett absolut sant uttalande, acceptera det, vet det och lev det, för det är därför du i detta ögonblick upplever livets intensiva begränsningar i form. Att göra detta är att väcka mänskligheten.

Med så mycket kärlek, Saul

Översättning: Lars-Eric

You may also like...