Inger Noren Kanaliserar Sitt Högre Jag – November 18th, 2021

Med bävan och förtjusning blir nästa iakttagelse en stor och mäktig upplösning av den gamla tiden för att ge plats åt den nya tiden och den nya världen.

Det är en gåva att få se detta hända och alla människor har samma möjlighet att känna den glädje för en annan verklighet utan svåra experiment och umbäranden för Jordens folk som har varit en förödande men även en utvecklande tid i livens oändliga kretslopp.

Kärlek är det enda som är verkligt, sägs det och med illusionens fall kommer detta att belysas alltmer för att få människor att förstå hur viktigt det är att känna en villkorslös kärlek för sig själv och andra levande varelser på Jorden och i Universum. Med kärlekens hjälp blir tillvaron en upplevelse i sig och med medkänslans hjälp kommer hela Jordens befolkning att samarbeta för en fredlig värld som vi kan lämna till våra barn med gott samvete.

Detta är något att begrunda för vår fortsatta levnad på Jorden och att få ett Universum som blir stabilt i sitt rätta element för säkerhet och respekt för alla varelser som representerar mångfalden av varelser i Universum. Alla varelser måste respekteras och älskas för deras varande och som är en avsikt som alla varelser har i Universum.

Med vår Fader Guds hjälp och nåd blir detta en iakttagelse med kärlek och förundran inför allt det stora som vi människor i detta liv får vara med om. Det är mycket att vara tacksam för i detta svåra men väldigt spännande liv. Vi är verkligen välsignade varelser.

AMEN

Du gillar kanske också...