Interregnum Period #2 av Per Staffan, 22 februari, 2021

 

Kära Ljuskrigare och Ljusarbetare,

Nu börjar vi närma oss slutet av februari. För de som är syniska kan det konstateras att Michael Flynn’s utalade om 30 dagar nu är förbi, oberoende av hur det definieras. En del tar detta som bevis på bristfälligheten i det större perspektivet. Dock så är linjär tid något som tillhör 3D och inte de högre sfärerna

Vi har tidigare sett att datum och uttalade händelser ofta inte händer såsom påstått. Vad beror detta på? En anledning är att de mörka läser samma information som vi får tillgång till och man vill försöka få de mörka att agera runt dessa datum för att avslöja sig än mer, för att senare använda deras åtgärder emot dem i framtiden. Trump har nu etablerat med demokraternas hjälp hur tidigare presidenter kan ställas inför krigsrätt – håll Obama i minnet.

En annan anledning är ofta att premisserna för agerandet förändrades, eller att kostnaderna för de planernade genomförandet skulle bli alltför höga. Om man hade genomfört införandet av “the insurrection act” och med hjäp av den amerikanska militären arresterat huvudpersoner inom kabalen, Biden, Obama, Comey osv., så skulle detta ha lätt till massiva protester och våldsamheter. Den grund för förandet, konstitutionen och bevisen, skulle i bästa fall och tagits upp i domstol. Däremot skulle inte de ihärdiga Trumphatarna accepterat förfarandet och massmedia skulle ha underblåst ett narrativ av olaglighet från Trumps sida, trots att han hade lagen och bevisen bakom sig. Denna del av befolkningen skulle tro att det var Diktator Trump som tog över makten, och inte den person som försöker rädda landet. Risken var alltför stor att människoliv skulle spillas och leda till inbördeskrig.

Vad man däremot har uppnått, dvs Trump och Alliansen, är ett prejudikat för hur demokraterna har agerat och detta kan nu följas upp med Trump i opposition, dvs liknande ageranden som demokraterna ägnade sig åt då de var i opposition. Trump har också dragit sig tillbaka för att låta demokraterna visa vad de står för. Till exempel har Biden på order av sina “hanterare” infört ett stort antal Executive Orders med åtgärder som normalt skulle ha beslutats om i Congressen – vem är de som är diktator undrar nu folket. Biden visar nu snabbt på hur en framtid under demokraterna kommer att se ut. Folket måste förenas och väckas upp innan en återgång till Alliansen med Trump vid makten är möjlig. Det är lättare att införa bevis i oppositionsställning. Bevis finns det gått om, frågan är snarare om det kommer att nå den halvan av befolkningen som behöver få veta. Durham har arbetat på en utredning under en längre tid, liksom John Ratcliffe. Det finns mycket att lägga fram. Under tiden låter man Biden och demokraterna avslöja sig själva genom sitt agerande.

Vi kan se en början på uppnystandet med Governor Cuomo i New York. Hans brottslliga beteende med att skicka Covid sjuka äldre direkt in i hem för äldre med dödliga konsekvenser för de som fanns där och sedan ljugit om det hela. Detta håller nu på att uppdagas. Det är demokraterna själva som går i spetsen för detta. Vad som händer med Cuomo kan lätt spridas till andra demokratiska governörer runt landet. Marken gungar under deras fötter.

Något annat som har hänt är att Trump advokater, bland annat Linn Wood och Sidney Powell har lyckats få Högsta Domstolen att begrunda så vida man skall tå upp tre fall av valfusk i novemeber 2020. Det gäller staterna Pennsylvania, Michigan och Georgia. I dessa tre stater skedde valfusk och om det kan etableras av Högsta Domstolen så för Trump de erfoderliga 270 electoral votes och vinner valet istållet för Biden. Vad händer då? Ogiltigförklaras valet ochTrump tar över?

I skrivande stund sitter Högsta Domstolen och betänker om man skall ta upp dessa åtal mot dessa tre stater. Lin Wood har i sitt anförande sagt att om domstolen inte tar upp dessa åtal så vet vi att domstolen är korrumperad. Om domstolen tar upp det hela men väntar med beslut i frågan under flera månader kan slutsatsen om korruption bli den samma.

Trump har också haft en strategi att låta Republikaner som ingår i kabalen avslöja sig sjäva. Det gjordes bland annat då vissa republikaner förenade sig med domkraterna och röstade för riksrätt av Trump. Det gäller till exempel Mitch McConnell och Mitt Romney med flera. Han vet nu vilka hans fiender är inom hans eget parti, som tidigare har satt krokben för honom.

Vi kanske kan kalla den nuvarande interregnum situationen för ett katt och råtta spel. Vem skall agera först. Våra kära galaktiska vänner säger att avslöjanden och sanningarna kommer att läggas fram mycket snart. Är detta meddelande riktat till de mörka eller är det uppmuntrar åt oss. Kanske bäggedera. Vi får bara vänta och se. Att sanningarna kommer ut är det ingen som tvivlar på – frågan är när och hur.

Man kan tänka sig att det tar en viss tid om ett stort antal demokrater först skall väckaa upp och big tech och massmedia skall tas ned eller åtminstone deras monopol. Det rycktas att Trump snart är färdig med att sätta upp sin egen sociala media verksamhet, samt nyhetskanal. Vissa galaktiska källor har sagt att det är bäst att gå vidare nu med sanningarna då vissa grupper alldrig kommer att vakna upp.

Tyvärr så skulle jag luta åt den långa vägen, så att säga. Trump vill absolut inte att det skall bli inbördeskrig eller någon form av krig i USA utan vill förena det amerikanska folket i opposition mot kabalen. Det kan ta tid. Under tiden får hela världen smaka på hur det är att leva under kabalen och det kinesiska kommunist partiets propaganda, vilket i högsta grad gör sig gällande också i Sverige. Det bör skrämma vem som helst och få frihetsälskande människor runt om i världen att vakna – vilket är vad som pågår just nu.

Välsignelser,

Per Staffan

 

You may also like...