Samtal #26 via AiA Maria, February 22nd, 2021

 

Samtal #26 via AiA Maria

 

Så hälsar vi er hjärtinnerligt välkomna till ett samtal om tiden som är i nu.

Vi bär stor glädje inför möjligheten till att mötas och kommunicera.Tack!

 

Så vill vi tala med eder om ”nöd”. Vi ser och känner människans lidande.

Vi ser eder söka sinnesro ja frid. Vi ser eder söka överallt utom er som i utanför eder.

Vi ser människan som förlorat hopp och tro som på förlust av livets mening.

 

Vi frågar här eder:-” Har ni förlorat tron på livets mening?Lever ni i upplevelsen av att det ingen mening med livet finnes?

 

Denna eder trosföreställning om att ni förr eller senare dör sätter käppar i hjulet för möjligheten att se meningen med livet.

I rädslan för att hamna i dödens käftar kämpar ni hårt för att undgå den ja undgå det som ni benämner som död.

I tron på att döden existerar gör ni allt för att överleva. Vi ser att mången av eder lever livet så trötta på att undgå död att ni väljer liv som levande döda.

Vi ger eder här bilden av det som ni benämner ”zombies”. I dessa edra zombiefilmer där ni betraktar döda som är levande endast livnärande sig på kött och blod.

Vi ser människans kamp utspela sig på symboliskt liknande sätt.

Vi ger eder här bilden av den lilla kycklingen som i ständigt ”på tå” i rädsla för död strävar efter minsta lilla korn, och så ger vi bilden av örnen som svävar ja flyger högt i skyn med vingarna utbredda blickande utifrån sitt högre perspektiv.

Betänk dessa våra bilder av två olika men likväl liv.

Vi säger eder detta:-Ni är fria att välja att vidga edra perspektiv.

Ni är fria att avstå smulorna från ”herrskapens” bord.

Vägen går genom illusionen av trosföreställningen att ni är mindre värda.

Se denna eder egen bedömning och ni skall skåda och njuta hela ”smörgåsbordet”.

Så vad är meningen med livet- är det att undgå döden den tiden ni är i livet?

Vi ger eder här bilden av naturens cykler. Eder moder Gaia visar eder allt när ni väljer att tillbringa tid i hennes helande ja värmande famn. Ni är fria att ta lärdom av det ni ser i eder sammanlänkade med allt som är naturligt.

Döden här föder nytt liv eller hur?

Skåda detta under som sker gång på gång på gång i all evighet!

Ser ni?

Det finns ingen död att undgå ingenting alls att springa bort ifrån. Det enda är att stanna och omfamna ögonblick av nya in-seenden som i insikter.

Vi hör här kollektivets tankar om att det är dom naiva och tanklösa som tror sig kunna leva sitt liv på dylikt sätt och att det är dom ansvarslösa som livnär sig på övrigas hårda slit.

Vi säger eder detta:-”Ni är fulländade varelser av strålande kraftfullt ljus. Ni behöver intet annat göra än att fylla er upp till brädden ja tillåta eder överflödas av denna vår sanning.

Vi ser denna vår sanning i ljuset av eder- dessa uttalade polariteter som i genetik, arv och evolution men vi ber eder här reflektera över naturliga cykler som i liv utan död och som i att ni bär allt inom eder.

Vi återvänder här till ”zombies” och livgivande blod.

Blodet står för syretransporten i eder boning.Blodet är rött-färgat av hemoglobinets järn.

Järnets ursprung är från supernovor för 3000 miljoner år sedan.

Var och en av eder bär stjärnstoft i edra omlopp något som eder vetenskap har bevisat.

Från vårt perspektiv är detta inte någon överraskning ej heller någon nyhet men frågan vi ber eder betänka är:-”Varför når ej detta vetenskapliga bevis ut via edra nyhetsflöden?

Vi ser svaret-detta vänder hela eder tro på evolutionsläran upp och ner.

Ser ni?

Tänd ett ljus-andas in livgivande syre i edert blod och minns stjärnstoftet ni bär och är!

Vi tackar för nu och för ert inkännande lyssnade o sänder er glädje, frid, fred i kärleken ljus!

Kärlek är allt som är!

På återseende

Tack!

 

 

Samtalen ur och i helande vibrationer via AiA Maria finns att lyssna på här:

https://www.poeter.se/Las+Bok?book_id=6258&writer_id=113046

 

Instagram: maria_den_fria

 

Du gillar kanske också...