Ishvara via Ann Dahlberg, 28 januari 2024

Ishvara via Ann Dahlberg
28 januari 2024
Kanal Ann Dahlberg
Jag är Ishvara och idag vill jag prata lite om hur människorna fungerar i de olika situationer som nu kan uppstå på Jorden. Befinner du dig i de mörka zonerna på Jorden, så har du förmodligen valt att erfara dem och öka din medvetenhet om det kärleksljus som brinner inom dig. Energin som finns inom er och för all del utom er kan användas till både ont och gott, det är hur ni förhåller er till den energin som är avgörande för hur ni upplever den. Det är det vi kallar för medvetenhet, ni har blivit
medvetna om att ni själva kan skapa ett bättre liv, både för er själva och era medmänniskor.
Ni väljer att tänka, känna och handla ur ett kärleksperspektiv. All rädsla, negativitet och dömande är som bortblåsta eller ni lägger dem helt åt sidan, för att tjäna kärleksenergin och sprida den runt er, som en motvikt till den negativa rädslobaserade energin som ni hela tiden matas eller utsätts för.
Den här kampen pågår just nu inom alla och inom alla samhällsskikt. En del människor kämpar för att behålla status quo, andra kämpar för att ändra den till en mer human och fridfull plats att leva på. Ja, kära vänner, det är en kamp mellan mörker och ljus som pågår överallt på Jorden idag.
Det är många som löser upp sina karman och de löses också upp automatiskt när medvetenheten ökar på Jorden och för mänskligheten,vare sig ni upplever den individuellt eller genom kollektiv erfarenhet.
Det är när ni inser och förstår att det är kärleken som förändrar allt inom och utom er och väljer att praktisera kärlek i ert liv som det förändras till det bättre. Javisst, det kan bli lite snedsprång hit och dit men er intention står kvar och ni kan inte gå tillbaka på den väg som ni nu har påbörjat. Ni styrs hela tiden framåt och det blir allt enklare för er att känna kärlek och få frid och harmoni i ert liv. Er själ har väntat på det här ögonblicket och är redo för att hjälpa er att slutföra er resa genom den tunga energin, för att enbart uppleva och njuta av kärleksenergin som då blir den dominerande aspekten inom er själva. Ni är då helt oförmögna att döma eller kritisera någon annan, ni är trygga i er själva och vet att ni är omgivna av den energi som styr hela universum.
Ja, kära vänner, det här kan vara mycket att ta in, men ni kommer snart att se och förstå hur allt fungerar och vilken väg det är meningen att ni nu ska ta eller välja, för att få det bästa utgångsläget för mänskligheten och Jorden i sin strävan att stiga upp till en högre dimension av fred, ljus och kärlek. Ni befinner er alla på samma stege men på olika trappsteg, en del har klättrat lite högre upp än andra, som ni förstår så kan det vara stor variation i er medvetenhet. Det kan vara bra att komma ihåg att ni alla har stått på det första steget och efterhand som erfarenheterna och medkänslan vuxit, så har ni klivit upp en bit på stegen. Ni kan bara gå uppåt när ni väl har börjat att klättra upp på stegen, ni kan inte gå ner igen. Ni manas hela tiden att klättra uppåt mot en högre nivå av medkänsla och kärlek till er själva eller andra som befinner sig i olika svårigheter i sitt liv.
En viss sårbarhet kan upplevas under de här perioderna i ert liv, en sårbarhet som ni inte gärna vill visa utan försöker dölja på något sätt. När ni uppnått en viss nivå av medvetenhet så går den inte längre att dölja och samtidigt vara sig själv och tillämpa kärleksenergin i ert liv. Ni kommer då att upptäcka att styrkan ligger i er sårbarhet och att ni genom att vara i er själva, känner er mer levande och trygga.
Det är i er nakenhet(utan masker), som ni står säkra och trygga i den energi som omger er oavsett om det är en positiv eller en negativ energi som ni utsätts för. Ni väljer att se allt med kärleksfulla ögon och den negativa energin vänder i dörren, medan den positiva energin stiger in. Er resa är då avslutad och kärleksenergin strålar runt er. Kristusenergin har nu återvänt till Jorden.
Gud välsigne er alla.
Ljus och kärlek
Ishvara
No photo description available.

Du gillar kanske också...

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *