James McConnell, 15 mars

En Som Tjänar

15 mars 2015

Kanal: James McConnell

”En Som Tjänar”

Jag hälsar er. Det är som alltid trevligt att vara med er här. Vilken underbar tid vi befinner oss i nu. Det finns de som inte har en aning men som det många gånger sagts här: gott folk, goda tider är på gång. Det ligger alldeles runt hörnet som ni brukar säga här. Och från vår utsiktsplats ser vi mycket. Vi ser alla dessa saker hända som har omtalats ett bra tag nu.

På många sätt har dessa saker pågått i tusentals år och i många av era livstider. Ni har många gånger varit del av denna speciella process. Tidigare hade ni en roll i det stora skådespel som öppnar sig här. Det öppnar sig nu just som det förberetts under lång tid. Som ni vet, ”Planerna av möss och män går många gånger vilse”. Riktigt? Och så kan det förstås vara ur er synvinkel sett, men från vår är allting på spåret. Allt är som det ska vara.

Och det var som vi sa till James här, det är som om växlarna kuggar i nu. Växlarna kuggar i för att snurra. En börjar snurra och drar med sig en annan som i sin tur drar med sig nästa och så fortsätter det. Det blir en hel symfoni av växlar som snurrar här. Detta är vad som är i rörelse och i arbete här.

Som ni vet är det ett tillkännagivande på gång och ja, det kommer. Det är faktiskt flera tillkännagivanden på gång. Kan vi då tala om exakt när? Nej, naturligtvis inte, men de kommer mycket snart, de är nära förestående. Det ligger mer bakom hela den här historian, mer än det som är uppenbart för er. För vissa saker händer i er externa värld men ni ignorerar eller glömmer ofta de saker som händer i er interna värld, i er egen interna värld. Det är viktigt att se skillnaderna i var och en som förändras. Hur mycket ni själva utvecklas här för att bli det ni kom hit för att bli, ursprungligen.

Var och en av er arbetar på detta. Ni har alla era olika symptom som ni talade om. Ni talade om detta i er grupp idag. Och till den som har de svårigheter hon upplever nu. Allt detta sammanfattas nu. Allt detta är del av uttrycket för slutet på de gamla sätten, slutet på den gamla regimen. Den gamla regimen avleds nu snabbt och tonar bort. När den gör så för den fram en hel del obehag i många aspekter därför att den är främmande för er. Den är unik för er. Att komma ut ur matrix som ni skulle säga; att komma ut ur illusionen är mycket svårt för många därför att de blivit så vana att vara i matrix. Det är precis som i filmen då den som redan befriats från matrix ville återvända! Förstår ni? Och så är fallet i några aspekter för många när de vaknar upp men blir rädda därför att de inser hur djupt sovande de varit så länge. Det är detta vi vill att ni ska förstå nu. Allt händer inom er och utanför er, i ert yttre. Naturligtvis, allt det som händer inom er är också det ni skapar utanför er själva.

 

Översättning: Markku Pärssinen – www.st-germain.se

 

 

 

Du gillar kanske också...