Sananda, Ashtar och OWS via James McConnell, 5 juli, 2020

SANANDA (kanaliseras av James McConnell)

Jag är Sananda. Jag kommer till er i dessa tider av kontemplation.

Med så många saker som händer runt omkring er, så många saker ni undrar över, och när ni hör ”lita på planen” och sedan ser allt detta hända med allt kaos som uppstår, då undrar ni över denna plan.

Ni har hört det så många gånger nu: ’lita på planen’, ’var i NU-ögonblicket’, ’gå med flödet’, alla dessa saker ni hört om och om och om igen, och det är en del av ert inre tillstånd nu, även om ni inte nödvändigtvis följer det hela tiden. För ibland är det svårt att gå med flödet. Vi vet det. Det är svårt att känna lugnet i stormen när alla dessa saker sker runt er. Och detta är verkligen den storm som det har talats om. Ni är precis mitt i den. Och att vara kvar i lugnet är som vi vet, ganska svårt.

Men vet att det som sker handlar om att sprida rädsla överallt. En av era systrar talade om detta tidigare. Det handlar om rädsla och kontroll. Och rädslan sprider sig nu hejdlöst över hela planeten. För det är det enda uttryck de mörka kan använda sig av, vid denna punkt. De har gått igenom alla sina andra program, sin planering. De har jobbat igenom allt. Och de försöker nu, desperat, hålla fast vid sitt liv så som de känner till det. Allt de kan göra nu är att sprida rädsla när det är möjligt.

Men de av er, Ljusarbetarna och Krigarna, ni har vaknat upp och ni förstår att verkligen det enda att frukta, är själva rädslan. Ni vet det. Och om ni kan hålla den tillbaka när alla dessa saker sker, allt kaos, om ni då kan hitta ett neutralt tillstånd djupt inom er själva i dessa stunder, kommer ni helt säkert att känna er bättre och fortsätta vara i de högre vibrationerna. Och i de högre vibrationerna kan ingenting skada er.

Detta virus kan inte påverka någon av er när ni är i högre vibrationer. Jo, ni kanske drabbas av det. Det kan bli en del av ert system tillfälligt. Men det kommer inte att ha någon effekt på er, ni kommer inte att ha några kvarstående problem. Det är bara de som ger efter för rädslan, som tillåter immunsystemet att försvagas. De är de enda som kan få detta virus och effekterna av det.

Men det är inte själva viruset ni behöver bekymra er över. Det är allt som följer med. Viruset gör bara sin sak. Det hjälper till att åstadkomma omvandling och övergång. Det är ett verktyg som används nu, både av de mörka varelserna och av Ljusets Krafter, för att åstadkomma detta Stora Uppvaknande.

Och ja, det sker en stor separering nu. Och det är verkligen en utsållning av vetet från agnarna. Men det är nödvändigt att allt detta sker. För att få ordning i era liv, för att åstadkomma fullständig och total frihet i era liv, så måste denna process för uppvaknande ske.

Och om ni ser det på det här sättet, så är detta verkligen det Stora Uppvaknandet. Och alla de som skulle ha vaknat tidigare, gör det nu. De vaknar ur sin sömn. För de skakas vakna. Det är som när ni sover djupt och någon kommer och skakar er och väcker er ur sömnen. Det är vad som händer nu. Många skakas vakna.

Det är inte upp till er, var och en av er, att väcka dem om de inte kräver det, om de inte begär det. Såvida de inte visar att de är förvirrade. Såvida de inte visar att de ifrågasätter etablissemanget, den så kallade ordningen. Om de gör det, då behöver ni, Ljuskrigarna, hjälpa dem i deras uppvaknande. Inte skaka dem. Det gör deras Högre Själv. Utan ni behöver bara försiktigt putta på dem, för att hjälpa dem med deras uppvaknande. Bara en liten putt här och där, kan göra så mycket. Och det, mina vänner, är vad ni alla är här för att göra.

Jo, det finns vissa av er när vi talar om det kollektiva medvetandet, som är här för att skaka och väcka. Vilka är de, som talar till allmänheten i stort? Er President Trump är en av dem som är här för att skaka och väcka.

Men resten av er puttar bara lite här och där, precis som vi gör med er. Fortsätt göra det, fortsätt bara följa, följa den vägledning ni får från era Högre Själv, från de Uppstigna Mästarna som arbetar direkt med er.

Och jag kan säga er nu, att var och en av er som är med i dessa samtal, ni har dessa guider, de Uppstigna Mästarna som arbetar direkt med er. Ni har alla gått bortom det den vi talar genom brukar kalla, ”de vardagliga guiderna.” Ni har gått bortom det. För var och en av er, har en Uppstigen Mästare eller en Galaktiker som arbetar direkt med er, eller många som arbetar med er, och de arbetar också direkt med denna grupp. För denna grupp, och ni alla, är menade att åstadkomma stor förändring på denna planet, att vara en del av att förändra den, vara en del av alla de andra grupperna och alla andra individuella medvetenheter, som tillsammans utgör ett kollektivt medvetande. Det är vad ni alla är här för att göra.

Så när ögonblicket kommer, och ni blir ombedda att ge den här eller den där en lätt puff, så gör det. Men gå inte fullt ut om det inte är nödvändigt.

Ni alla har så mycket att vara tacksamma för. Och tacksamhet fortsätter att hålla er i de högre vibrationerna. Och igen, när ni befinner er i de högre vibrationerna, kan ingenting skada er – inget kan skada er. Stanna kvar så mycket som möjligt i varje given stund, stanna kvar i lugnet och i de högre vibrationerna.

Jag är Sananda och jag överlämnar nu till en annan.

 

ASHTAR (kanaliserad av James McConnell)

Jag är Ashtar. Jag kommer nu helt kort för att dela med mig till er de saker som händer i de högre vibrationsnivåerna, ovanför era huvuden.

De av oss som finns i skyarna men fortfarande är dolda, öppnar oss vitt och brett för de som är redo att se oss. Många av er ser olika saker, observationer olika saker. Jag kan säga er, att det kommer att öka enormt de kommande dagarna, veckorna och månaderna.

Många som ännu sover, kommer att väckas av det som visas på himlen, när de tittar uppåt en vacker klar natt och ser alla stjärnorna ovanför dem. För då ser de en stjärna röra sig. Det kommer att vara en indikation på att det är en uppvaknandepunkt i deras liv. Det kommer att hända över hela planeten mer och mer. Inte bara för individer, även om det är så det kommer att börja, utan det kommer också att börja hända i grupper så att många, många fler blir medvetna om att ni verkligen inte är ensamma.

Och eftersom detta fortsätter att ske mer och mer, kommer myndigheterna, de som har kontrollen i era regeringar, inte att kunna hålla tillbaka flödet av frågor som kommer in till dem, och då har de inget annat val än att berätta om vår närvaro. Det kommer. Jag kan inte med säkerhet ge er dessa datum, för det är ännu inte fastställt exakt när dessa tillkännagivanden kommer att ske. Men de kommer. Och observationerna kommer att öka kraftigt när ni rör er framåt i er uppstigningsprocess.

Olika program, projekt som har pågått med oss, kommer närmare och närmare uppfyllandet, det ena efter det andra. Vi har högsta beredskap nu, vilket leder er närmare och närmare, och vi är närmar oss närmare och närmare, att komma i kontakt med er alla.

All min frid och kärlek till er alla. Jag är Ashtar.

EN SOM TJÄNAR (OWS) (kanaliseras av James McConnell)

Om, mani, padme, hum; om, mani, padme, hum; hum, hum. Hälsningar till er! En Som Tjänar här. Shoshanna här. Vi är redo för era frågor om ni har några. Vi har inte något meddelande just nu, men vi tar era frågor om det finns några.

Gäst: Ja, jag har en fråga.

OWS: Ja?

Gäst: Sananda och Ashtar, särskilt Ashtar, talade precis med oss om ledarna som hindrar de avslöjanden som ska komma. Finns det speciella avdelningar eller personer som denna grupp kan arbeta med, för att kanske ta bort rädslor och blockeringar, så att detta kan komma fram på ett lugnt sätt?

OWS: Det vi kan berätta för dig just nu, är att det inte är nödvändigt för dig att göra det. Du kan säkert göra det, men det skulle inte bli rätt ingång vilket är nödvändigt nu.

Men eftersom vi säger detta, kommer vi också att säga att de som innehar beslutandepositioner, är helt medvetna om allt. De är mycket medvetna om skeppen som svävar högt ovanför, och de känner till bröderna och systrarna från stjärnorna, de vet allt det här och det kan inte hållas tillbaka mycket längre.

Och den som är ansvarig för detta land, President Trump, är mycket medveten om allt och planerar för de tider som ska komma, när han kan göra ett särskilt uttalande. Men det måste komma efter att ett speciellt projekt har slutförts. Det är allt vi kan säga om det just nu. Vi kan inte berätta om projektet eller när detta kommer att inträffa. Men han väntar på tillfället då detta kan avslöjas. Det kommer närmare och närmare, och har en hel del att göra med den rymdstyrka som har skapats, och nyheten om att det sedan länge finns en hemlig rymdstyrka. Okej? Shoshanna?

Shoshanna: (Kanaliserad av JoAnna McConnell):
Shosanna: Kära syster, vi kan dela något med dig om du vill att vi ska dela vårt perspektiv på detta. Vill du det?
Gäst: Ja tack. Gör det.

Shoshanna: Kära syster, vårt perspektiv på detta är att om du vill nå ut, om du känner dig manad att nå ut, så ska du göra det. Du har möjlighet att göra det, förstår du, och ingen kan ge dig råd beträffande det. Vi kommer att säga, att om det är meningen och finns inom ditt högre kunnande, att nå ut till de som ”har någon typ av auktoritet”, så ska du göra det om du vill det, eftersom ingen annan kan bestämma det, förstår du. Namaste.

Gäst: Tack.

OWS: Mycket bra. Finns det några andra frågor här?

Gäst: Ja, jag har en fråga. I en meditation nyligen bad jag mitt Högre Själv att visa mig något som hon vill att jag ska se. Vi flög högt någonstans. Sedan flög vi över pyramiderna helt kort och landade sedan. Jag befann mig i Egypten. Allt jag såg var att folket där var väldigt små men att det fanns en enorm varelse, inte någon staty, han var verklig. Jag stod bredvid honom. Jag antar att han var min man, eller vad han nu var. Jag stod bredvid honom, och jag log lite. De här statyerna, dessa varelser, var cirka 40 eller 20 gånger större än vanliga människor. Det är allt jag minns. Jag undrar bara, har ni någon aning om vad det betyder, storleken och allt annat?

OWS: Vi kommer att överlämna detta till Shoshanna till att börja med eftersom du talar om att ta emot från ditt Högre Själv. Shoshanna, har du något du vill dela med dig av?

Shoshanna: Vi kan dela med oss ​​om detta. Får vi det?

Gäst: Naturligtvis Raring.

Shoshanna: Kära syster, vi kommer att ställa en fråga. Vad tror du att meningen är med detta?

Gäst: Tja, jag är inte helt säker. Jag visste inte att jag hade kopplingar till Egypten, vilket kanske många av oss har haft. Representerade det en drottning eller något liknande, eller representerade det en gudinna på grund av storleken?

Shoshanna: Frågar du om de mycket stora människorna?

Gäst: Ja.

Shoshanna: Vi kommer att ställa en annan fråga. Var du på något sätt förvånad över det här?

Gäst: Av storleken?

Shoshanna: Ja.

Gäst: Egentligen inte.

Shoshanna: Så du är van vid att se dessa varelser, stämmer det?

Gäst: Um, det kan vara så. Jag menade att jag blev förvånad över att de var så mycket större. För jag var den varelsen och den var normal.

Shoshanna: Vi skulle säga att det finns mycket mer i detta än vad du för närvarande förstår, och vi skulle råda dig att ännu en gång be ditt Högre Själv att fortsätta historien, så att du kan få klarhet i det.

Det vi finner är att du kanske har haft svårt att tro på vem du är. För, när du får glimtar som dessa, så har det alltid något att göra med vem du är. Vem du är och vem du har varit, den du fortfarande är, förstår du. Det finns ingen dåtid. Det finns ingen framtid. Det är den du är. Så du kanske förstår att du var lite bekant med dessa varelser och det beror på att du har umgåtts med dem, förstår du. Men vi kan inte ge dig mer om detta, eftersom det din uppgift att utforska vad annat som finns för dig, förstår du. Namaste.

Gäst: Jag förstår.

OWS: Och vi ber dig nu om en sak. Fråga dig själv: varför tror du att du har kallats ”gudinna” så ofta här?

Gäst: Ja.

OWS: Du håller tillbaka de saker du bär på från dessa tider. Du har verkligen en mycket stark koppling till den Egyptiska kulturen, och det som hände före den Egyptiska kulturen också.

Gäst: Tack. Jag var bara medveten om den Indiska kulturen. Jag var inte medveten om den Egyptiska, det var det som överraskade mig.

OWS: Ja. Ta en titt i spegeln någon gång och se det Egyptiska utseendet du har inom dig, gudinna.

Gäst: Tack. Det ska jag.

OWS: Mycket bra. Finns det andra frågor här?

Gäst: Jag har en fråga, En Som Tjänar och Shoshanna.

OWS: Ja?

Gäst: Många välsignelser idag. Många av oss Ljusarbetare och Ljuskrigare går igenom det jag vill kalla utmaningar, eller blir upprörda över några av våra relationer med vänner och familj. Det verkar som om det är en tidsdelning. För mig personligen innebär det att jag har blivit påhoppad, bara för att jag inte är för vaccin, men människor bör ha rätt att välja själva. Eller så säger jag att jag inte vill bära munskydd. Jag gör det av respekt i vissa butiker, det ä min filosofi. Men bara genom att säga det blir jag påhoppad med att vara självisk, och så är det över hela linjen. Jag vet inte om det beror på att det är en tidsdelning, som innefattar några av dessa människor som vi älskar, många gamla vänner eller familjemedlemmar. Jag har verkligen svårt med den klyfta som uppstår. Kan ni berätta om detta?

OWS: Detta är verkligen den stora klyftan som det har talats om, separationen, agnarna sållas från vetet, delningen av tidslinjer. Alla dessa saker stämmer. Detta sker och kommer att fortsätta ske. De som är dina vänner, dina nära och kära, kommer att vakna eller kommer inte att vakna. Det är inte upp till dig att bestämma. Det är upp till var och en av dem att förstå inom sig själva, och sedan antingen följa med eller inte.

Om de väljer att inte följa med, så kommer det naturligtvis fler Uppstigningsvågor. Så de har ännu gott om tid på sig, för att komma fram till det val som du redan gjort, förstår du? Det kommer en väckningsprocess för dem, precis som för dig. Så det finns ingen anledning att bekymra sig, för även om man väljer att inte delta i den sista Uppstigningsvågen, så kommer de att placeras precis där de behöver vara. Och när tiden kommer, när frekvensen är den rätta, så kommer ni att återförenas igen om det är så det är tänkt.

Nu berättades det i en annan kanalisering här, för ett par veckor sedan som vi förstår, då ni fick veta att de av er som har nära och kära, vänner och allt detta, att ni har varit tillsammans många gånger tidigare. Och många gånger innan ni har ni skiljts åt. Ni har skiljts åt genom dödens process och sedan återförenats igen, och igen, och igen, och igen, förstår du? Och så kommer det att fortsätta vara. Så det finns ingen anledning att bekymra sig förrän precis då tiden det händer kommer. Om någon skulle lämna dig genom dödens process nu, då sörjer du. Du har din sorgeprocess. Och det är förståeligt.

Men på djupare nivå så vet du också, att ni kommer att vara tillsammans igen, och du har tagit farväl av många, många förut – i dina tidigare liv, i dina tidigare vistelser, då har du sagt farväl många, många gånger. Även till dina familjer som du lämnade för att komma hit till Jordens evolution, för att vara en del av denna frihetsprocess här, förstår du? Okej? Shoshanna?

Shoshanna: Ja, vi vill dela med oss. Får vi dela med oss av vårt perspektiv till dig.

Gäst: Ja, Gudinnesyster, ja.

Shoshanna: Kära Syster, när du talar om dessa saker som inträffar i ditt liv, så känner vi din smärta. Vi känner din sorg. Vi känner ditt lidande och vi vill lindra det för dig, men vi kan inte det. Ditt val är att lindra det själv, genom att få ett annat perspektiv på det, förstår du.

Vi skulle råda de som känner sig påhoppade, att hitta ett annat perspektiv som är av en högre vibration, genom att se det som: de attackerar inte dig, förstår du. De reagerar på ett program. De reagerar på hypnosen de är under. De kan inte tänka själva, förstår du.

Vad gör ett djur när det känner sig hotat? Det biter! Det attackerar! Eftersom det känner sig hotat, förstår du. Ditt perspektiv är ett hot mot dem, och det är ett hot mot deras program, förstår du. Precis som när ett djur hotas. Det är inte en högre medveten varelse som svarar. Du måste se det på det sättet, och du måste hitta ett perspektiv av medkänsla och kärlek, till de som inte kan se skogen för alla träd, så att säga, förstår du.

Så vi ber dig att se det från ett annat perspektiv, och förstå att det inte är personligt. De attackerar inte dig personligen eller det är inte så att de inte älskar dig, de svarar på ett djupt program som de inte har kunnat kringgå, förstår du. Verkar det vettigt?

Gäst: Det verkar väldigt vettigt, och min sista snabba fråga i detta ämne är, är det bättre för mig att inte dela med mig av min åsikt på sociala medier, om att de programmerade av elaka varelser, och som den Ljuskrigare, Ljusets förespråkare, sanningssägare jag är, är det okej för mig att dela min övertygelse om dessa saker, för att försöka tända ett ljus för dem, eller är det bättre att låta bli?

Shoshanna: Kära Syster, är du beredd på attackerna?

Gäst: (skrattar) Jag tror att jag är det. När de kommer, blir jag upprörd. Fast, jag fortsätter.

Shoshanna: Vi skulle vilja säga, Kära Syster, om vi får fortsätta.

Gäst: Ja.

Shoshanna: Du måste göra det ditt hjärta säger att du ska göra. Du måste fortsätta som det du kallar dig själv, en Ljuskrigare. Är en Ljuskrigare tyst? Är en Ljuskrigare belagd med munkavle? Vill du inte säga det du vet? Vill du inte upplysa andra? Är det rollen en Ljuskrigare har? Du måste vara beredd på att göra vad ditt hjärta säger åt dig att göra, och sedan höja perspektivet och känna att det är en sak utanför sammanhanget. Det är inte något personligt. Det är en reaktion. Det är inte riktad mot dig, det är deras reaktion. Verkar det vettigt?

Gäst: Ja, Kära Du. Det verkar helt vettigt. Det är mycket, mycket användbart. Jag kommer att fortsätta säga min sanning med kärlek.

Shoshanna: Vi önskar att du gör det, Kära Syster, du måste, eftersom du är en sann Krigargudinna. Namaste.

OWS: Ja. Och vi skulle säga att du är Ljusfyren. Var den Systemhaverist som du kom hit för att vara. Det är vad du är. Det är vad många av er som är med i detta samtal här är. Och det är viktigt för dig att alltid vara den du är, och inte gömma dig bara för att en eller annan inte gillar vad du har att säga.

Om Yeshua hade gjort det, vad skulle då ha hänt? Om han skulle ha sagt, ”Åh ja, jag antar att du har rätt, jag antar att jag inte kan säga detta eftersom det strider mot etablissemanget, så jag kommer att vara tyst nu.” Han gjorde inte det. Och eftersom han inte gjorde det så orsakade han en hel Revolution av Ljus. Förstår du?

Guest: Right. Yes. My heart and truth compel me to do so. I will continue to do so. That’s just who I am. Thank you so much.

Gäst: Precis. Ja. Mitt hjärta och min sanning tvingar mig att göra det. Jag kommer att fortsätta göra det. Det är precis den jag är. Tack så mycket.

OWS: Vi förväntar oss ingenting mindre av dig heller.

Gäst: (skrattar) Tack.

OWS: Finns det några andra frågor här nu, innan vi släpper kanal?

Gäst: Jag är glad att den tidigare gästen tog upp frågan om en dröm, för jag hade en för några morgnar sedan som var av det förvirrande slaget, men verkade vara väldigt upplysande. Drömmen utvecklades till att jag var i någon sorts social situation. Jag förstår också genom vad jag vet om drömmar, att karaktärerna i min dröm är aspekter av mig själv, eller möjligen dimensionella aspekter av mig själv. Det fanns en manlig person som intresserade mig och han friade till mig. Så jag blev lite förvirrad. Jag tänkte då, jag har ju varit ensam så länge, jag vet inte om jag skulle vara bekväm med det och jag skulle flytta från min bostad.

Så tack, Shoshanna, för att du sa till den andra gästen, att hon skulle ställa egna frågor om det. Jag har inte gjort det ännu.

Men i princip samtyckte jag till bröllopet. Men jag såg inte något bröllop i min dröm. Nästa sak jag vet, är att jag befinner mig i en annan bostad som inte är min, och jag tittar på en säng. Jag tänkte, vad ska jag göra nu, det här är en säng! Och av någon anledning verkade kuddarna vara viktiga. Men det viktiga var att jag gifte mig. Jag var väldigt upprymd, för det fanns många möjligheter kopplade till att lämna min bostad och gifta mig. Och ett bröllop kan betyda många saker.

Så jag skulle uppskatta några ledtrådar om detta tack.

OWS: Det vi kan säga är att denna dröm handlar helt om att skapa balans i ditt liv. Samla det maskulina och det feminina och balansera det.

Och lämna din bostad, som du säger, innebär att du skulle lämna komforten i ett visst hem, eller i detta fall ett hus av medvetenhet. Och du kommer att flytta till ett nytt hus av medvetenhet där balansen för dig finns. Detta är, som vi förstår det, vad drömmen indikerar för dig. Vad ditt Högre Själv menade.

Men vi kommer att lämna över detta till Shoshanna, om hon kan tänkas ha ett annat eller ett alternativt perspektiv.

Shoshanna: Vi kan dela med oss. Kära Syster, får vi det?

Gäst: Ja. Och jag vill bara säga att balans alltid har varit en viktig sak, eftersom jag är Fisk.

OWS: Ja.

Shoshanna: Allt som har berättats av En Som Tjänar är en bra tolkning av din dröm. Men du måste förstå din tolkning. Du måste förstå varför du hade drömmen, varför du åstadkom den, för en dröm är inte bara en dröm.

En dröm är en verklighet. En dröm är en annan nivå av verklighet som du upplever, förstår du. Så vi skulle vilja fråga dig, vad är din fråga?

Gäst: Så jag känner att detta är ett tillfälle att skapa den verklighet eller verkligheter jag vill ha, som jag alltid har velat ha, men blivit avskräckt från eller känt det som om jag inte hade styrkan eller kraften att göra det, vilket bara är en massa nonsens. (skrattar).

Shoshanna: Vad vill du skapa, Kära Syster?

Gäst: Förståelse, frid, kärlek, harmoni och balans i allt jag säger, berättar, tänker och gör, och sedan utstråla det till alla.

Shoshanna: Kära Syster, får vi dela med oss?

Gäst: Ja, Raring.

Shoshanna: Genom din deklaration om att ha dessa upplevelser, för att leva i denna höga vibrationsfrekvens du vill ha, så gör du redan det. Genom att du är medveten om att du vill ha detta, så har du det, förstår du.

Gäst: Verkligen.

Shoshanna: Du behöver inte längre längta efter det, eftersom du lever det. Det är vad vi förstår. Namaste.

Gäst: Tack. Jag känner mig ledsen när jag ser andra människor på planeten som fortfarande sover i sin okunnighet, och att det som jag har sagt också vet finns tillgängligt för dem, men de vill inte. Det är så det är, och jag accepterar det. Tack, tack, tack, jag älskar er.

Shoshanna: Vi måste ge en annan kommentar här, får vi det?

Gäst: Ja, Sötnos.

Shoshanna: Känslorna och sorgsenheten – det är slöseri. Det finns inget att vara ledsen över, eftersom du valde det här livet. Du måste förstå att du valt detta högvibrationella liv, och om alla var vakna så skulle du inte kunna vara den du är. De tar del av din upplysning, förstår du. Det finns inget att vara ledsen över. Det är glädjande. Namaste.

Gäst: Tack (skrattar).

OWS: Ja. Vi skulle också vilja säga att du alltid ska se det från den större bilden. Inte från ditt individuella medvetande, utan från det kollektiva medvetandet. Och när du tittar på det ur det perspektivet verkar allt fungera, och ja, det är okej och du vill lita på planen. Okej? För allt fungerar exakt som det ska. Finns det några andra frågor här, nu? Vi släpper kanalen efter ytterligare en fråga.

Gäst: Ja, Kära Ni.

OWS: Ja?

Gäst: Jag har minnen från vad jag tror är omkring sex eller sju tidigare liv. Jag har faktiskt skrivit ner dessa livshistorier. Och sedan känner jag igen mig i tillfällen då jag ursinnigt letat efter någon. I går kväll handlade det om Thomas Jefferson och hans älskarinna. Jag vet att jag under ett av mina liv var älskarinna till en plantageägare. Så har jag varit på jakt efter en viss farao och hittat honom, även Sylvia Plath, och till och med, kan ni tänka er, Lizzy Borden. Jag verkar veta varför de gjorde det de gjorde, och så vidare. Det verkar som om jag vet, och känner till deras berättelser.

Så jag undrar, jag vet inte om det betyder att det här är saker jag är kopplad till, att jag faktiskt kände dessa människor i några av mina liv, eller om jag stiger in det akashiska medvetandet eller arkivet. Jag skulle verkligen vilja veta det. Om det är som jag tror.

OWS: Vi skulle säga att det är det sista du sa. Du har förmågan, men du är ännu inte helt medveten om att du kan använda det akashiska arkivet. Mestadels om dig själv emellertid, för alla dessa kontakter med dig själv. Så alla de som du har berättat om, har en koppling direkt till dig i vissa avseenden, och till ditt själsarkiv.

Men du kan, som du säger, nå in det akashiska arkivet, och det är vad du gör. Och det kommer att öka kraftigt om du tillåter det. Om du tillåter det när det händer, och då du tror att det är verkligt, då kommer det att bli ännu mer framträdande i ditt liv, så till den grad såsom vi ser, att du kanske vill hålla tillbaka det vissa gånger, eftersom det blir för överväldigande för dig.

Men vi säger att om det verkar bli överväldigande för dig framöver så kan du be om hjälp, och hjälpen kommer att ges till dig för att du ska kunna hantera det. För människor kan börja be dig om vägledning för att de ska kunna komma in i sina akashiska arkiv. Med det säger vi bara att det är en möjlighet för dig, inte hugget i sten, men det har en mycket stark potential och är en möjlighet för dig. Shoshanna?

Shoshanna: Vi kan dela med oss ​​om detta. Får vi det?

Gäst: Ja tack.

Shoshanna: Kära Syster. Vi kommer att ställa en fråga. Vad tror du driver dig till detta?

Gäst: Driver mig att söka?

Shoshanna: Ja.

Gäst: Jag vet inte, det kommer över mig en stark längtan, som jag bara måste ta tag i. Ibland läser jag något, och då känner jag, ”det är inte så, det är struntprat.” Jag antar att det är en önskan att veta min väg eller förstå, eller kanske en validering. Det verkar bara så konstigt för mig att jag kanske känner alla dessa, eller kanske är knuten till alla dessa berömda människor. Det verkar bara otroligt, och jag tvivlar ibland på det. Men å andra sidan så verkar det vara sant.

Shoshanna: Vi kan dela med oss ytterligare.

Gäst: Ja tack.

Shoshanna: Vi vill dela med oss mer.

Gäst: Ja.

Shoshanna: Vi upptäcker att ditt sökande har att göra med din önskan att inte bara förstå dig själv, utan alla som kommer i kontakt med dig. Du vill förstå alla. Vi upplever att ju mer du förstår dig själv, desto djupare blir din förståelse gentemot andra. Det här är vad vi anser att ditt uppdrag är här i livet, att förstå beteendet hos de andra människorna omkring dig.

Och när du söker djupare i din egen förståelse, och vi måste säga att alla som har haft flera liv, har haft dessa upplevelser, och när de kommer ihåg dessa upplevelser och utforskar det på en djupare nivå, så expanderar de sin förståelse för allt det som finns runt dem, vilket berikar mänsklighetens enighet, förstår du. Du har en stor önskan att berika dig själv, så att enigheten du känner berikas av det. Förstår du det här?

Gäst: Ja, ja. Absolut. Det resonerar perfekt. Tack.

Shoshanna: Namaste.

OWS: Mycket bra. Och eftersom det inte finns några frågor från e-posten den här gången så är vi redo att släppa kanalen. Shoshanna, har du något slutligt meddelande?

Shoshanna: Kära En Som Tjänar, vi har aldrig något slutligt meddelande förrän du frågar oss. Vi kommer bara att säga att alla som upplever detta aktuella drama, låt oss bara poppa popcorn och se det utvecklas, eftersom allt går som planerat, som ni planerat, som ni alla planerat, för att väcka alla som kan väckas. Namaste.

OWS: Mycket bra. Och vi vill bara säga nu, fortsätt vara er själva. Fortsätt att hitta lugnet i er själva. Vi släpper kanalen nu.

Shanti. Frid vare med er. Var den rätta.

Kanaliseras av James McConnell

www.meetup.com/ancient-awakenings
www.ancientawakenings.org
Article may be reproduced in its entirety if authorship and author’s website is clearly stated.
If you would like to join Ancient Awakenings and participate in our Sunday calls, please go to our Meetup website (www.meetup.com/ancient-awakenings) and join there.
”Believing is seeing!”

Översättning: Maggan

Du gillar kanske också...