Änglarna, 16 mars 2015

Änglarna: Ni har påbörjat en Kvantumresa

16 mars 2015

Kanal: Tazjima

Vi hälsar er denna dag. Vi är budbärare från den Gudomliga Modern och sändebud av Hennes Kärlek för vart och ett av hennes barn.

Vi kommer med speciella nyheter för dem som funderar på att göra förändringar i sina liv. Energierna från det Nya som nu strömmar in över er planet stödjer förändringar, uppmuntrar till förändring, även för de själar som har mest motstånd för det.

Det är en våg av uppvaknande som korsar världen. De med känslig natur har känt av det innan resten av befolkningen har gjort det, känt av det aktuella läget som rör om i sinnet, kroppen men mest av allt i hjärtat. Dessa aktualiteter, vissa lite ömtåliga, andra kraftfulla då de har sitt ursprung i solen och den galaktiska centrala solen, påminner vissa av om saker som glömts för länge sedan eller grävts ner under vardagsbestyr. Denna röra är en påminnelse om de energier och frekvenser som är ”hemma”, vilket åstadkommer en intensiv känsla av hågkomst och längtan för dem som känner sig vilse i den här världen.

Ni påminns om att var och en av er… var och en av er kom hit frivilligt. Ni var ivriga att ta er an det enorma projektet att föra en förmörkad värld tillbaka till ljuset. Det har varit ett projekt som har ökat i storlek då varje hinder har överbryggats, bara för att upptäcka nya hinder som verkar stoppa processen framåt.

Vi är också här för att påminna er, att er översjäl valde denna upplevelse. En del av ert multidimensionella jag separerades från resten genom en Slöja av glömska, ni har dock aldrig varit ensamma på er resa. Och nu när Slöjan tunnas ut, påminns ni om era löften att dedicera era liv till detta enda projekt, att lysa med era ljus in i de mörkaste hörn av denna jord och att göra det med den sanna storslagenheten av er sanna natur.

Denna resa, vilket är fallet med alla resor med mäktiga syften, kräver en stor del mod och uthållighet, beslutsamhet och skinn på näsan. Ändå har vissa av er glömt att ni är eviga varelser och oroar er för ert dagliga tillstånd, era jobb, era relationer, era tillhörigheter, det senaste skvallret som visas på TV och företagsnyheter. Ni har glömt er eviga natur och vad ni har kommit hit för att göra.

Ert lägre sinne, som formgivits som en skyddsmekanism för den fysiska kroppen, har fyllts med villkor, orsaker, måsten, om inte och andra källor till rädsla och oro som distraherar er från insikten om att ni redan är hela, perfekta och verkligen starka nog att ta er an vilken uppgift som helst som ni ställs inför. Era egon är inte fienden… det finns ingen fiende för ingenting existerar utanför Enhetens Källa som ni är en del av.

Till och med metafysiska konstarter från forntiden har använts emot era eviga naturer då ni undrar vilken mat ni skall äta, precis hur eller varför ni skall meditera, skall ni hålla era fingrar precis så i just den mudran, vilka mantran skall ni upprepa, vilken mästare skall ni följa… bekymmer som bara tjänar till att förvirra era sinnen ännu mer och hålla er ifrån era syften. Detta är distraktioner eftersom var och en av er är unika och måste bestämma vad som är rätt för er, i varje ögonblick, i varje steg ni tar. Och detta kommer att förändras när ni förändras. Det finns ingen rätt väg för alla eller varje kropp.

Ert syfte har alltid varit att hitta gud. Vissa kryper nästan ihop när de hör det, och förnekar gud eller att någon gud ens existerar, ändå vilar sann gudomlighet inom er varelse, utetsade på ert Kvantum-DNA, inom varje cell, inom varje atom och elektron av er varelse. Ändå förnekar så många av er denna medvetenhet, denna längtan som existerar även från den tid då ni tog era första andetag på denna jord. Var är resten av mig? Var är min sanna natur? Vem är jag? Varifrån kommer jag? Är jag speciell, unik, den enda i sitt slag?

Var och en av er är speciell, unik och den enda i sitt slag, ändå är ni också sammanbundna, som ett kollektiv av intelligent medvetenhet, tillsammans med alla levande varelser och jorden själv, er planet som är besjälad med en storslagen Varelse, kallad Gaia av några och Terra av andra.

Under era dagar som är fyllda med triviala bekymmer känner ni en viss tomhet, en spricka som öppnar sig mellan er och andra. Och den är fylld med en känsla av självdestruktivitet och självhat, pådriven av de villkor som ni har genomlevt som barn, formgivna av dem som inte håller planetens och mänsklighetens bästa i fokus. Och ni har fått villkor från ert eget arv av olika livstider som tillbringats här på jorden, men också från er fysiska och genetiska disposition som ni tilldelats från era föräldrar och blodslinje.

Blod bär på ljus, vilket är intelligens. Denna intelligens bär er sanna natur, er sanna gudomlighet, som ni utsmyckades med av förfäder som kom hit för att ge en ras under utveckling en gåva av självmedvetenhet så den kanske kliver på en väg som leder den till att bli en galaktisk ras i en avlägsen framtid. Gudomligheten är inslagen i ihopsnurrade DNA-nystan som ni bär på i er fysiska kropp, som för det mesta har varit trög och oansvarig. För det finns ett krav innan ert kvantum-DNA aktiveras och börjar veckla ut sig och de under och den forntida visdom den innehåller. Det kräver er vilja och avsikt för att göra det. Det kräver er tro på er själva, ert själv-accepterande, er självkärlek och i sin tur er kärlek och acceptans för alla dem som också bär stjärnornas linjer inom sig… hela mänskligheten, era systrar och bröder. Det kräver också respekt och kärlek för jorden själv och allt liv som finns här för att stödja er i era ansträngningar.

Allt som skiljer er åt, från er själva, från andra, är vad som skiljer er åt från att känna, förnimma och uppleva er egna sanna natur. Det som sätter er fria är medvetenhet om att ni innehåller allt ni behöver för er resa inuti er själva. Ni behöver inte söka upp någon mästare. Ni kanske går till andra för att få healing eller en aktivering, men ni bär verkligen nycklarna till er egen frihet och mästarskap inom er, som bara väntar på ert tillstånd att väcka upp de sovande gåvorna i er sanna gudomliga natur.

Mänskligheten kommer till ett vägskäl. Definitivt den här gången, vilket länge har förutsagts av siare och profeter, det är redan hos er. Det är en tid för mänsklighetens tidsålder att komma. Det är en tid då de som har nycklarna till sin egen eviga varelse kommer att leda resten framåt till vuxenhet och mognad, då varje person är fullt medveten och uppmärksam på att de inte bara är en fysisk varelse utan ett medvetande som huserar inom en fysisk behållare, själv-medveten och kapabel att resa i medvetenheten var som helst och när som helst genom osedda världar, världar som existerar sida vid sida om denna värld.

Vissa av er känner att ni behöver lämna den här världen för att kunna stiga upp, och återförenas med ert ”högre jag”, men sanningen är att det finns inget högre eller lägre jag. Den del av medvetenhet som har huserat inom en enskild mänsklig kropp har alltid haft tillgång till den andra delen av sig själv som verkar lämnas kvar, när den i själva verket nästan glömts bort, i ett spel av hågkomst…, att minnas och återförenas med sig själv, här och nu. Er sanna natur spänner över dimensioner, världar och bortanför er uppfattning om tid och rum, så ert egoistiska sinne försöker distrahera er och hålla kvar er här… och ändå, genom att släppa er förankring ett ögonblick kan ni sväva iväg och upptäcka andra platser och tider utan att gå någonstans.

Er gudomliga naturs verklighet, som gavs till hela mänskligheten av er galaktiska släkt från Plejaderna, alluderar de som skulle missbruka gåvorna, sig själv och andra. Osjälviskhet är nyckeln till att öppna portarna till de gyllene gåvorna av själens essens som finns inuti era hjärtans heliga rum, inuti cellerna i er fysiska kropp, inom er själv-medvetenhet, som en del av Källan.

Även om ni bor i ett enkelt hus eller stuga och inte har så många ägodelar, är du en potentiellt kraftfull varelse. Sök inom er den forntida visdomen som kommer att ge er förståelsen för dessa hemligheter i ert eget förflutna och hos er planet, som nu kommer att avslöjas, även om ledtrådarna har funnits där hela tiden fullt synliga. Det ni har fått veta om er själva, om er värld, om er er egen potential som en individ och som ett kollektiv, är långt ifrån hela sanningen. Den sanningen, den underbara historien, är er att upptäcka och avslöja då ni åter öppnar sidorna i en sedan länge stängd och dammig bok, sidorna och kunskapen som är inskriven i er egen varelse, är er att få tillgång till då ni växer i själv-medvetenhet och själv-acceptans, steg för steg, dag för dag.

Nycklarna till er frihet ligger inuti. Dessa nycklar fick mänskligheten, en ras av människoliknande varelser på denna planet under den tid då många raser vandrade på jordens yta. Er ras är allt som finns kvar av mänsklighetens genetiska evolution. Ni skapades inte i laboratorier eller på rymdskepp utan genom den naturliga födelseprocessen, över många generationer. Och generna som gjorde skillnad i er överlevnad och er nu växande själv-medvetenhet, kom från en annan ras, men en som är så nära er att dess folk kan vandra på jorden idag utan att verka vara så mycket annorlunda än er… förutom att de är mycket längre och vackrare i sitt utseende. Ändå har denna ras också utvecklats och genomgått sin egen förfiningsprocess, och blivit ljusvarelser som en följd av de tusentals år som gått sen er ras föddes. Och nu väntar de på att ni skall öppna era ögon, era inre ögon och känslor, då ni verkligen närmar er det storslagna ögonblick då ni föds till en fullt medveten galaktisk ras som inte längre är jordbunden. För vissa av de som är lite utanför, Vägvisarna, är det ögonblicket i horisonten, och vissa har redan korsat horisonten och har omfamnats av sina väntande släktingar och sedan sänts tillbaka för att leda resten av mänskligheten framåt mot sitt öde.

Släpp era rädslor, ert dömande och er djupa känsla av separation från er själva, från andra men framför allt från er gudomliga natur. Varje dag, då ni går igenom era enkla eller svåra liv, bär ni med er fröna till ert uppvaknande till er sanna natur. Ni påbörjar utvecklingsprocessen och blomstrandet inom er själva med er medvetna intention, fokus och önskan att bli hel och återförenas med er familj.

Vi är här som ett stöd, med vägledning och framför allt för att tjäna genom omsorg och uppmuntran, eftersom ni själva måste göra jobbet. Er familj, er galaktiska familj väntar på ert uppvaknande, men de kommer inte att närma sig er förrän era frekvensnivåer höjs till deras och då kommer ni plötsligt ”se” och inse att de har varit där hela tiden, vilandes i en parallell men snabbare frekvens än er. Dimensionerna är hoptvinnade, vilket era egna fysiker har upptäckt. De existerar inte som lager på lager, en dimension ovanpå den andra, utan inom och runtom varandra, i en kvantumexistens som bara skulle tjäna till att förvirra era logiska och rationella sätt att resonera. Men som era hjärtan förstår på grund sin nedärvda kvantumnatur.

Det hjärta vi talar om är det gudomliga frö eller flamma eller ljus som var och en av er bär inom er. Det har beskrivits av mystiker som hjärtats hemliga kammare… de tre flammorna och ändå existerar det utanför människans definition, eftersom det befinner sig i denna och andra dimensioner samtidigt, på ett sant multidimensionellt kvantum-sätt. Ni är mer än er fysiska uppenbarelse. Ni är gudar som fötts in i ett kvantum-självmedvetande och den resan har bara börjat.

Namaste.

Svensk översättning: Charlotta Olsson – www.st-germain.se

Du gillar kanske också...