Jeshua via Pamela Kribbe, 14 februari 2023

https://ci4.googleusercontent.com/proxy/-qOdlfyqXsSbhMLsPXRpvMDBu1e6AjXJLZge0uYydFlJeaJFkerJZhjwY1CX3CpTJhi-FYj1AFv4NKM6i3W7nUdV_ZlxeaRZM2yhoiQTjhHnaSSp_Q0qdUAuBl4=s0-d-e1-ft#https://goldenageofgaia.com/wp-content/uploads/2021/09/jesus-500x336.jpeg
Jeshua
Via Pamela Kribbe, 14 februari 2023
Kära vänner, jag är Jeshua. Jag hälsar er med kärlek och värme. Ni är så välkomna här, här på denna sammankomst och, i ett bredare perspektiv, här på Jorden.
Det finns ett sådant behov av er, ni gör skillnad. Ni har klivit in på en inre väg som hjälper till att transformera medvetandet på Jorden, och det behövs vid denna tidpunkt. Det finns ett behov för dem som förbereder vägen, pionjärer som är nödvändiga för att trampa upp de nya vägarna av medvetenhet.
Det finns en massa rädsla och djupt lidande i det kollektiva medvetande på Jorden. Och där detta medvetandetillstånd tidigare var tvunget att stanna under jorden, finns det nu rörelser som för det upp till ytan, och det för allt annat upp till ytan också.
Så det pågår en sorts kollektiv reningsprocess. Smärtan från det förflutna, smärtan som har samlats i människors känslomässiga och fysiska kroppar, den smärtan är nu mycket påtaglig och uppenbar.
Ni som är här är föregångare i medvetandet. Ni är upptagna med att förvandla er smärta och öka er medvetenhet, och samtidigt fungerar ni som barnmorskor och ledare i denna nya tid, i denna övergångstid.
Jag vill att ni är medvetna om den här rollen ni spelar. Även när ni inte är offentliga eller aktivt öppna om ert interna arbete, ert ljusarbete, bidrar ni fortfarande till den kollektiva förändringsprocessen. Att vara medveten om detta är viktigt för er, eftersom det gör att ni kan få hjälp från guider och skyddande energier, som för er närmare ert mål och hjälper er att röra er smidigare längs er väg.
Genom att vara medvetna om hur annorlunda ni är, om er pionjärsroll, kan ni bättre förstå er själva och vara era egna guider i den process ni genomgår. Samtidigt blir ni också mer synlig för andra, så att de kan dra nytta av det ni vet och vad ni har att ge till den här världen.
Därför gör jag nu skillnad mellan ert personliga jag, med dess personliga väg, och ert transpersonliga jag som ni också kan kalla er själ. Med detta transpersonliga jag eller energi, menar jag en sorts universell energi som finns med er och som ni kan ge till andra människor på Jorden. Jag vill uppmuntra er att känna denna transpersonliga energi nu.
För att göra det här ber jag er att först koncentrera er på er mage och till fullo grunda er själva. Känn jordströmmen under era fötter och bli öppen för den, så att ni känner er trygga här och välkomna. Och själva anledningen till att ni är välkomna på Jorden är för att ni är annorlunda, att ni avviker från de vanliga mönstren och för den inspiration ni bär i ert hjärta. Känn det välkomnandet i jordströmmen som vill komma upp genom era fötter och välkomna er. Andas lugnt och lätt in i magen och känn hur Jordens milda energi kan flöda upp eller stiga i området av ert bäcken, och ge er en känsla av trygghet och avkoppling.
Titta ut över ert energifält och se om något sticker ut, speciellt om ni kan se platser med smärta eller områden med sammandragningar eller tyngd i er aura, dessa som ni kan känna i er kropp eller de som ni kan uppfatta med ert inre öga. Och om ni ser något som sticker ut, omge då den smärtan med ett ljust och milt medvetande. Titta på den och skicka ljus energi till den.
Mildhet är det bästa botemedlet mot gammal smärta.
Om ni har bråttom eller är otåliga, förstärker ni smärtan eftersom den då känner att den inte är välkommen. Men om ni vänligt säger ”ja” till gamla sammandragningar kan helande energi komma hela vägen in i den.
Det är som med en hård sten. Om ni sparkar mot en sten förblir den vad den är, den förändras inte inuti; den ändrar bara plats. Men när ni försiktigt anpassar er till den härdade energin inom er själva, då kan ni gå in och förändra dessa förstenade, traumatiserade delarna med milda vågor av värme och acceptans.
Det är ”jaet” som öppnar dörrar. Jag ber er att göra detta nu med den sammandragna, smärtsamma delen ni uppfattar inom er själva. Ni behöver inte analysera var den kommer ifrån, eller veta exakt vad det är; ni behöver bara energetiskt gå in och omge denna smärtsamma del med vänlighet.
När ni väl har gjort det, ber jag er nu att uppleva energifältet omkring er kropp som mer expanderat, vilket på sätt och vis är er utökade aura. Ert energifält sträcker ut sig runt er kropp, så gå till dess yttre kant. Förnim där närvaron av kosmisk energi, en lärande energi, något som arbetar med er. Det är ett samarbete mellan er själ, ert högre jag, och en lärande energi som är rätt för er, som passar er.
Det finns en förenlighet mellan er och denna lärande energi. Det är en passande energi, det är därför den känns naturlig. Och ibland vet ni inte ens vilken som är ni eller vilken som är den mer universella energin, den lärande energin.
Jag ber er nu att känna eller se färgerna på den här lärande energin. På vilket sätt ni än gör det ber jag er nu att ansluta till detta transpersonliga jag som finns med er, och med vilket ni kan få kontakt. Ni kan kanske be om ett namn eller något som gör denna lärande energi gripbar? Eller så kanske ni bara känner eller ser den som ett flöde, och det är också till hjälp.
Be denna energi om en form som är synlig för er och fråga: ”Vad är vår uppgift tillsammans?” Ni kan också få bilder eller ord om vad ni ska göra med denna energi. Be slutligen om att få ett personligt meddelande från denna lärande energi inom er: ”Vad är bra för mig att veta?”
Denna guide eller lärande energi vill arbeta tillsammans med er och vill personligen stödja er i er övergångsprocess – välkomna den varmt. Ni gör valet; ni är de som väljer att arbeta tillsammans eller inte; ni är inte tvungna att göra det.
Det är ett val ni gör; ett val som ibland leder till intensiva stunder och processer, men också på djupet ger er mer frihet och glädje på Jorden.
Med de orden vill jag avsluta. Tack för er uppmärksamhet.
Översättning Ulla Krogh

Du gillar kanske också...

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *