Jesus Genom John: Separation är Overklig, och har Inte och kommer Aldrig att Inträffa, 24 november 2022 av John Smallman

 

Jesus Genom John: Separation är Overklig, och har Inte och kommer Aldrig att Inträffa

24 november 2022

av John Smallman

 

https://tinyurl.com/dt562njf

Medan ni väntar mest förväntansfullt, och fyllda av spänning på det storslagna uppvaknandet, är det viktigt att ni fortsätter att besöka de heliga inre helgedomarna djupt inom er själva varje dag för att återställa avsikten att bara vara kärleksfulla vad som än uppstår.

Ni är alla Kärlek inkarnerad, men för det mesta blir ni så upptagna med era dagliga mänskliga liv och distraherade från verkligheten av vilka ni verkligen är av stressen i dessa dagliga liv som människor, att ni förblir i era illusoriska eller drömlika tillstånd av omedvetenhet om er verkliga natur. Formens värld verkar väldigt verklig, eftersom detta var er avsikt när ni byggde den, och detta är verkligen väldigt förvirrande för er eftersom ni lever i den idag.

Att besöka era heliga inre helgedomar och återställa er kärleksfulla avsikt påminner er, för ett ögonblick eller två, om att ni är Kärleken inkarnerad, sedan blir ni distraherade av det dagliga livets krav. Men dessa tillfälliga perioder av medvetenhet omdirigerar mycket effektivt var och en av er mot den före inkarnationen valda livsvägen, och under det dagliga livets distraktioner följer ni, om än omedvetet, den vägen.

Eftersom ni valde era vägar, med gudomlig hjälp och enorm uppmuntran, kan ni inte låta bli att följa dem precis som avsett. Därför, närhelst någon känsla av ovärdighet, inkompetens eller att inte vara tillräckligt bra uppstår, avfärda den därför att den är helt ogiltig. Ni är, var och en av er, helt kompetenta att följa de vägar ni planerade för er själva innan ni inkarnerade för att vara på Jorden som människor i denna tid av ert uppvaknande. Lita på er själva. . . Det gör Gud, och Han vet att ni kommer att lyckas.

Ni kan inte vara omedvetna om den enorma mängd lidande som för närvarande upplevs av så många på Planeten Jorden just nu, och att sätta upp avsikten att skicka kärlek till dem som lider är mycket effektivt och kraftfullt. Din uppgift, såväl som att följa dina egna individuella och perfekt planerade livsvägar, är att hjälpa andra genom att Tillåta Kärleken flöda genom er till hela mänskligheten utan några som helst undantag. Släpp alla kända behov av att döma någon annan. Du vet inte och kan inte veta eller förstå den väg som en annan följer – trots allt har du ofta stora svårigheter att förstå din egen väg.

Alla, absolut alla, följer sina egna individuella vägar perfekt, och det som händer över hela planeten just nu är en enorm rörelse mot en medvetenhet om Kärlekens oändliga kraft, och en medvetenhet om att det är den enda kraften som finns tillgänglig; och naturligtvis behöver ni inget annat! När fler och fler av mänskligheten öppnar sig för denna Sanning och bjuder in Kärlek i sina hjärtan, och sedan tillåter och avser att den ska flöda genom dem till hela mänskligheten, intensifieras uppvaknandeprocessen, eftersom kärleken fyller fler och fler hjärtan och flödar mest kraftfullt genom dem för att smälta samman och integreras med Tsunamin av kärlek som har badat och omfamnat världen i ett stort antal decennier som förberedelse för detta ögonblick av NU.

Ni är på Jorden nu i form som människor för att vakna upp. Ni valde att vara här för att delta i denna mirakulösa händelse, och ni är alla mycket hedrade för att ha gjort det, eftersom ni, nedsänkta i illusionen som ni är, intensivt upplever känslan av separation från er Källa som den är avsedd att ge.

Separation är overkligt och har inte och kommer aldrig att inträffa, men medan ni är i form upplever ni det otroligt realistiskt, och ofta kan det orsaka er mycket smärta och lidande. När du vaknar kommer allt att vara borta, liksom alla smärtsamma och störande eller oroande minnen, för i Verkligheten, i den eviga Närvaron av Moder/Fader/Gud finns det bara Kärlek och allt som är i fullständig linje med Den – glädje, frid, lycka, salighet och en oändlig variation av liknande saker.

När du med entusiastisk förväntan väntar på uppvaknandets ögonblick, vet att allt går perfekt, precis som gudomligt önskat, och var säker på att ögonblicket då det blommar ut har förberetts mest magnifikt för att förvåna er alla i er hågkomst och återupplevande av den skönhet och briljans som Verkligheten är – den extrema glädjen av att vara Ett med och för evigt i närvaron av er oändligt kärleksfulla Källa. Det tillståndet går inte att föreställa sig, det kan bara upplevas, och VILKEN magnifik upplevelse det kommer att bli för er alla!

Så, gå in dagligen, till era heliga inre helgedomar, och bjud in Kärleken i era hjärtan, återställ sedan avsikten att den flödar genom er för att välsigna och omfamna alla dem ni känner och älskar, och också, naturligtvis, för att alla är ett, ALLA kännande livsformer, och på så sätt bringa alla till deras härligaste ögonblick av uppvaknande.

Er kärleksfulla broder, Jesus.

Översättning: Lars-Eric

Du gillar kanske också...