Jeshua via Pamela Kribbe, 18 februari 2021

 

Jeshua via Pamela Kribbe 18 februari 2021

 

Jeshua: Våga vara Annorlunda !

18 februari 2021

av Pamela Kribbe

jeshua.net

Kära vänner,

Jag är Jeshua, er bror och like, som har levt som människa bland människor. Jag är med er, fastän inte fysiskt, utan i och genom era hjärtan. Ni är anslutna till mig som bärare av Kristus-energin.

Kristusenergin är en energi av anslutning, av att vara ett på en nivå utanför tid och rum. Jag är inte den person som jag var på Jorden, den inkarnationen av Jesus eller Jeshua. Jag är i dig, och den du är talar genom mig. Jag talar från en nivå av enhet som ligger utanför Jordens tid och rum, bortom det fysiska, det kroppsliga. Se därför inte upp till mig som lärare, guru eller guide. Jag är en av er – jag är faktiskt ett med er.

När jag är här och talar genom någon, är jag samtidigt i dig. Jag känner vad du behöver i det här ögonblicket för att inkarnera djupare, för att uttrycka ditt ljus, din själsflamma, din unika gudomlighet och att etablera den på Jorden. Att göra det är det enda som får dig att känna dig uppfylld.

Ni har alla kommit så långt i utvecklingen av ert medvetande att ni inte längre bryr er om världsliga bilder av framgång, seger, makt eller prestige. Dessa bilder påverkar er fortfarande, även om de inte uppnår så mycket: framgång eller makt så att du kan bli erkänd eller berömd. Men du längtar ibland efter att delta, att tillhöra och känna ett samband med människorna omkring dig.

Men dessa bilder av framgång och prestationer i ditt samhälle påverkar dig djupt under din barndom och när du växer upp. Det är de tider i ditt liv när du är mycket känslig för att höra till eller känna dig annorlunda. Att tillhöra en grupp är så viktigt för människor, särskilt för barn, eftersom människor av naturen är ett socialt djur. En del av att vara människa är att du vill ansluta till andra, eller åtminstone med varandra.

Men det är när du är i kontakt med världen och människorna omkring dig, eller till och med tillsammans med en annan person, som du får input som inte riktigt matchar impulserna från din själ – ditt naturliga tillstånd – och du blir förvirrad.

Detta händer ofta när du är ung: du får så att säga felinformation som inte överensstämmer med din varelse och som ett resultat blir du förvirrad. Du vill vara en del av samhället och bli älskad: först av dina föräldrar och senare av dina vänner och kamrater. Du vill uppleva social framgång, men på grund av den förvirring som uppstår inom dig blir du till viss del separerad från dig själv.

Du kan inte ständigt leva utanför dig själv utan att ta hänsyn till ditt inre, för så småningom kommer detta att leda till en inre splittring och att du lever ett falskt liv, och det är då saker och ting börjar gå fel.

Denna inre splittring uttrycks genom dina känslor: missnöje, osäkerhet, rädsla, tvivel på dig själv, brist på kreativitet. Så småningom blir du livlös eller till och med deprimerad. Denna splittring kan också manifestera sig på den fysiska nivån, eftersom dina känslor har ett direkt inflytande på din kropp.

Klyftan som uppstår i dig, när du växer upp, upplevs av nästan alla och är mycket smärtsam, för ditt verkliga syfte med att vara här är att ta hänsyn till din själ, ditt unika ljus. Du är här, inte för att anpassa dig, utan för att forma en ny värld, så du är nästan avsedd att vara annorlunda än andra och att inte anpassa dig till externa förväntningar.

Jag vill be dig att känna just nu hur du är annorlunda.

Gå tillbaka i tiden och inse hur du som ett litet barn upplevde att: ”Något är inte rätt – jag kan inte passa in i det här – jag kan inte riktigt följa de befintliga standarder eller idéer om vad som är bra, spännande och värdefullt.” Känn din tvekan som barn. Se om det finns sådana stunder från det förflutna som nu bubblar upp i dig; gånger när du tittade på världen, på människorna omkring dig och tänkte: ”Det är något fel; Jag känner mig annorlunda. Andra människor verkar veta vad som händer och vad som kommer att hända, men jag upplever inte det.” Försök att ge så mycket tydlighet som möjligt till denna känsla att du inte kan förena dig med i världen omkring dig; känslan av att du är annorlunda, men att du inte vet hur och varför.

Ändå är du mycket medveten om att: ”Jag tänker och känner mig annorlunda”. Känn din originalitet i den kunskapen.

Du har försökt under lång tid att skjuta bort den här delen av dig själv för att du ville ansluta dig så starkt till andra människor för att bli älskad. Ha medkänsla för denna del av dig själv som längtar efter att ansluta, bli synlig och att dela ditt ljus med andra. Ha medkänsla för detta, men gå ut ur det också. Och känn hur du har undertryckt, ignorerat och förnekat vad du verkligen är genom att försöka för mycket att anpassa dig.

För att hjälpa dig att känna dig tydligare i denna undertryckta del, som är så ursprunglig, ber jag dig att föreställa dig följande. Du är på en stor tom slätt i naturen, öppen och vidsträckt – du kan se den vidsträckta himlen ovanför dig. Du känner de jordiska elementen, var det än är: en öken, en strand, ett gräsbevuxet fält. Det finns inga människor där, inga spår av det mänskliga samhället. Du är där i naturen och du känner dig hemma där; du känner att du är en del av Jorden och naturen. Rör marken med händerna och känn fastheten i Jorden; känn vinden, växterna runt dig.

Nu ser du att ett djur dyker upp, eller kanske flera. Det finns ett djur där ute som tillhör dig och vill komma till dig. Det har kommit nu för att stå bredvid dig eller lägga sig bredvid dig, och den är inte rädd för dig. Detta djur känns helt hemma med din ursprungliga naturliga energi, eftersom det är hemma i naturen. Se om du kan se eller känna detta djur och titta in i dess ögon. Se skönheten i detta djur, så ren och orörd. Det är inte intresserat av bilder av framgång, av anpassning, av hur det ska vara, av att behöva göra sitt bästa. Detta djur är väldigt fritt och oberoende. Det har ingen känsla av socialt tryck eller de sociala lådor eller burar där du låser in dig. Se om du kan namnge detta djur, ett namn som känns bra för dig.

Detta djur representerar ditt ursprungliga jag, den del av dig som inte passar in.

Känn vildheten i det och stoltheten, för ett djur har en naturlig stolthet och värdighet. Det lider inte av alla mänskliga begrepp, så det driver inte sig själv galen när det försöker passa in i dem. Ta en vardaglig situation i ditt liv: en situation hemma, på jobbet eller med människor där du ofta känner dig obekväm för att du känner dig pressad, känner dig liten eller tvingas anpassa dig. Tänk dig att du befinner dig i den situationen som detta djur; att du kommer in i huden på detta djur och tittar på situationen med dess ögon. Var inte rädd för vad du kommer att se. Ett djur är skarpt i sin uppfattning och svarar inte på illusioner – det ser igenom saker. För att förändra denna värld – och det är en del av din själsuppgift eller ditt uppdrag – behöver du detta djur.

Våga vara annorlunda! Våga återigen känna igen ditt ursprungliga jag och ta väl hand om dig själv.

Att försöka anpassa sig och alltför mycket absorbera världens bilder strider mot att ta väl hand om sig själv. Att ta hand om dig själv innebär att skapa och skydda ditt eget utrymme, helt naturligt och med säkerhet. Det betyder också att lämna om något inte ger dig näring eller inspirerar dig, säga ”nej” när någon tränger in i ditt utrymme och skydda dig själv på uppenbara och naturliga sätt. Men att göra detta är utmanande för dig, eftersom du är fylld med bilder på hur saker ska vara och hur saker borde vara. Att kasta bort dessa bilder kräver att du gör en insats, där för ett djur, detta kommer mycket naturligt och kostar det inte någon ansträngning.

I grund och botten är det mycket enkelt att göra detta. Men problemet är att det är svårt för dig att göra det eftersom du är rädd för att bli kritiserad eller att det till och med är farligt att göra det.

Men så är emellertid inte fallet, och det är speciellt så i vår tid, för det finns ett stort behov av människor som inte anpassar sig, som är annorlunda och originella och som har något att säga från sin originalitet.

Denna möjlighet är på sätt och vis unik för den här tiden. Det har varit tillfällen då det knappt varit möjligt att höja din röst och vara annorlunda, och det finns fortfarande platser på Jorden där det skulle vara mycket svårt. Men en vändpunkt har uppnåtts; det pågår en rörelse för en vändning. Genom att göra det kan rösterna från originalet, det naturliga – människans själsönskan – mer och mer ses och höras. Det finns ett behov av originalitet i mänskligheten, särskilt i den yngre generationen.

Det är viktigt att vuxna tar ledningen för att se till att den rösten hörs för att bryta igenom de gamla strukturerna.

Vuxnas vägledning är nödvändig, eftersom många små barn nu blir sålda på dessa bilder, strukturer och bedömningar från det förflutna, och de är för känsliga för att anpassa sig, till och med lite. Så vi behöver ledare, andligt mogna människor, som förstår vikten av att bryta igenom alla dessa tvångsmässiga bilder och normer; som vågar visa sin originalitet, först och främst för sig själva, men också för att förbereda vägen för de nya generationerna som kommer med något nytt. Att förbereda vägen är nödvändigt, för det nya kan bara växa om det går in i en fruktsam miljö.

Det är därför jag ber dig att ta dig själv på allvar och på ett mycket medvetet sätt känna hur du är annorlunda.

Ta det från mig att detta inte kommer att bryta din kontakt med andra människor. Speciellt i denna tid är det fullt möjligt att vara sig själv, som det kallas.

Med det menar jag att vara ditt ursprungliga jag, från vilket du kastar överända saker som har hållits heliga. Vid den här tiden är det inte bara möjligt att göra detta utan det behövs också desperat, för en våg av ny energi kommer in i Jorden och den kan bara födas genom individer. Det kommer aldrig att ske genom organisationer, genom politiska institutioner och hierarkiska strukturer. Något som detta kan endast födas nerifrån och upp, och det betyder genom ett stort antal individer.

Din individuella väg är naturligtvis viktig för dig, men genom din individuella väg överför du samtidigt en gnista till det kollektiva medvetandet. Och alla dessa gnistor av alla individer tillsammans skapar något nytt: en våg av ny energi. Omfamna djuret inom dig själv som du just såg – det är en kreativ nyckel. Du kan använda din fantasi för att bana väg för din egen själsenergi.

Tack så mycket för din uppmärksamhet. Jag är med dig – du är inte ensam.

Det finns ett energifält här och nu på jorden som lyfter dig upp.

Det är redan så starkt att du lätt kan ansluta till det, och du kan tona in på det för dina vardagliga val.

 

Tack så mycket för vem du är.

 

 

 

 

Översättning: Lars-Eric

Du gillar kanske också...