Sananda via Linda Dillon, 10 april 2020

Sananda via Linda Dillon, 10 april 2020

 

Jesus Sananda ~ Ert Uppståndelsemirakel

Kanaliserad av Linda Dillon 30 mars 2018

I dag på långfredagen vägleds jag till att dela detta meddelande med er, påminnande oss alla om vår kraft att gå in i tomrummet och återuppståndelsen. xxxx Linda

Hälsningar, jag är Jesus Sananda, jag är Yeshua. Jag är Yeshua, bror till magenta, bror till peridot. Jag kommer att vara vilken stråle eller färg du önskar, men jag delar min magenta av passion och medkänsla med var och en av er i dag. Och jag kommer den här gången, inte för att tala om död eller förstörelse, utan om uppståndelse, om återfödelse och om en ny början, om nedstigning och uppstigning och hur du hittar din balans i mitten.

Jag kommer till er som bror och vän och jag kommer till er som Mästare av Kärlek, som Bringare av kärlek; Jag vill bada er i Kärlek. Älskade vänner, ni har gjort ett mirakulöst arbete och ni har blivit prövade och sanna och ni har varit ärliga och ärbara. Har ni haft era själars mörka nätter precis som jag har? Ja. Men ni vaknar också upp till en ljus ny dag.

Jag vill helt enkelt beröra en sak: Undrar ni någonsin vad det var jag gjorde mellan min fysiska död … och gör inga misstag med det, det har funnits många mytologier som har sagt att jag inte dog på korset … och jag kan försäkra er, mina vänner, det gick inte snabbt, men jag dog helt säkert. I er verklighet, fysiskt sett, slutade mitt liv. Dör min själ? Dör min ande? Aldrig någonsin! Men det är inte det jag vill diskutera eftersom det inte är en tid för sorg. Det är en tid med exceptionell glädje och uppfyllelse!

Men undrade ni någonsin vad jag gjorde mellan fredag och söndag? Låg jag liksom bara där och väntade? Jag vet hur ni känner er när ni är i pausen, men det var inte vad jag gjorde. Under den tiden var jag närvarande och jag lyftes upp (vad ni kanske tänker på som första uppstigning) och jag badades, och återvände helt till Kärleken. Jag hade glädjen, upplevelsen av att återvända och att vara Kärleken.

Som mänsklig man var jag lycklig eftersom att slöjan inte fanns för mig. Jag visste vem jag var, och jag visste hur det var att bära Kärlek, dela Kärlek, att jag var älskad och älskvärd, och att mitt uppdrag och syfte för Modern, för min Moder, för er Moder, var förankringen av Kärlek. Men det betydde inte att jag inte var människa, att jag inte hade ögonblick av rädsla eller ångest eller ilska eller frustration eller glädje eller lycka som skiljer sig från glädje. Jag hade det. Men under den tidspausen, på söta lördagen som ni tänker på den, blev jag helt enkelt, återigen, ett med Kärleken.

Ni tänker så ofta på Kärlek men ni tänker inte på vad den verkligen är. Ni beskriver den genom att tillskriva den de Gudomliga Kvaliteterna: Kärlek är glädje; Kärlek är fred; Kärlek är medkänsla; Kärlek är sanning. Allt detta är sant. Eller så beskriver ni den som att ni älskar någon, att ni är älskade, att ni har upplevt Kärlek, att ni älskar Gud, att Gud älskar er, Modern älskar er, Jag älskar er. Så det finns mycket fram och tillbaka i denna Kärlek, eller hur?

Men vad är Kärlek? Vad är det? När jag säger att jag gick tillbaka in i Kärleken, gick jag tillbaka, jag slogs samman igen med Modern/Fadern/Den Enda/Källan, Allah, Jahve, vad du än tänker på som Den Enda. Vad är Kärlek? Det är Källan, det är essensen, hela Modern/Fadern/Den Enda. Nu dog jag för att uppnå denna återförening och ni, mina älskade, har fått denna Kärleksgåva på den 13: e oktaven. Jag påminner er om det. Ja, det har varit mycket diskussioner denna dag om den 7: e dimensionen av Kärlek, vad jag tänker på ibland som ”hemmabasen”. Men om du verkligen vill återförenas, att vara Kärleken, ta min hand och kom med mig till den 13: e oktaven.

Varför talar jag om detta, om vad jag gjorde fram till den ökända lördagen? För att, mina älskade, det är väldigt parallellt med det som ni har gjort och gör. Ja, ni har rensats; ni har tvättats, rengjorts och fyllts med Moderns Kärlek, med hennes väsen, med upplevelsen av Kärlek. Och hon har planterat just den Kärleken inom er. Hon har groddat den. Det är vad som händer nu, men fröet planterades för eoner sedan.

Ni har gjort er Uppstigning till Kärleken. Ni har gjort er nedstigning i förankringen, integrationen av Kärlek, tillåtande blomningen, fröets groning, förankringen av de Gudomliga Kvaliteterna och förankringen av Kärleksupplevelsen. Är ni redo att verkligen förankra och nedstiga i form, som jag gjorde när jag återvände till den kropp som låg i graven, i gravkammaren?

Varför skulle jag kunna stiga upp till Himlen? För att jag var son till Enda? Nej, inte speciellt. Jag kunde stiga upp för att jag var uppfylld, fullbordad och återförenad. Jag blev Kärlekens renhet ännu en gång. Modern har gett er gåvan av renhet. Så precis som jag är ni redo att stiga upp, inte för att lämna denna älskade planet som jag så dyrt värnar om. Ärligt talat kan jag inte vänta med att återvända, gå med er, bryta bröd med er och skratta med er.

Din uppstigning betyder inte att du måste lämna, att du måste ta din kropp och åka hem; Modern kallar inte på dig på samma sätt som hon har kallat mig hem. Din uppstigning, din uppståndelse, din återfödelse är på så många sätt mer mirakulös än min eftersom du förblir på söta Gaia som Kärleken, som gudomligheten i vem du är, i totaliteten av alla dina aspekter och alla dina uppväckta talanger!

När jag kommer tillbaka väljer jag att ha ett liknande, men uppdaterat utseende så att du känner igen mig som Yeshua, som din Yeshi. Men jag kommer inte att vara samma man som levde för tusentals år sedan. Du har möjligheten, inbjudan, energin, hela Kärlekens rike att vara i form, att fortsätta. Du kan dö när du väljer det, men det var också en konstruktion. Att hoppa in och ut är sanningen om vem du är; det är därför det blir allt enklare att hoppa från dimension till dimension. Detta hoppande in och ut, att vara där du väljer att vara, är substansen i vem du är; det är en del av ditt andliga och fysiska DNA.

Så jag kommer idag som bror och vän, som en som älskar dig så djupt. Jag kommer för att bjuda in dig till din uppståndelse. Kommer du vara snäll och förena dig med mig? Inte nästa år, inte nästa vecka. Åh, jag tar emot dig när jag kan få dig, men inbjudan är för just nu, att bada dig själv, att förena dig med Kärleken och vakna upp i morgon återfödd.

Jag älskar dig. Farväl.

 

Channeled by Linda Dillon
©2020 Council of Love, Inc.
https://counciloflove.com/

 

 

 

Översättning: Lars-Eric

 

Du gillar kanske också...