Jeshua via Pamela Kribbe, 21 december 2018

Jeshua via Pamela Kribbe: Att Förstå Kroppsspråket

21 december 2018

Kära vänner, jag är Jeshua. Jag är närvarande här, och jag älskar er alla djupt.

Känn min kärlek – den accepterar helt vem du är. Du behöver inte gömma något från mig. Ni är sårade änglar, och jag är här idag för att nå ut till var och en av er, för det här är en tid av helande. Saker börjar äntligen förändras, men för att förändra saker på en djup inre nivå måste man dyka in i mörkret. Du måste ta itu med de djupa sår som har tillfogats dig, och låt oss göra det nu.

Tänk dig att du håller en ljusfackla. Kan du hålla den? Kan du acceptera att du är en bärare av ljus? En av de största tragedierna som jag ser händer i ditt liv är att du inte längre känner igen ditt eget ljus. Du letar utanför dig själv; du letar efter auktoriteter, människor som vet, du söker efter vägledning utanför dig själv. Men jag är inte här för att erbjuda dig den typen av vägledning, jag är här för att vägleda dig inifrån. Du måste på nytt bli bekant med ditt eget ljus.

Du har blivit så van att göra dig liten och obetydlig, att jag nu ber dig att återigen hålla den ljusfacklan i din fantasi och att se ljusets kvaliteter. Känn hur det här ljuset har en helande effekt på dig. Av allt det helande du kan få, är detta det mest kraftfulla healingverktyget för att återansluta till ditt eget inre ljus.

Jordens tragedier, vålds- och krigshistorien som denna planet har upplevt beror helt på att människor har blivit frånkopplade sitt eget ljus, sin egen känsla av rätt och fel, sin egen intuition. Ni har fallit offer för att frukta, alltid titta utanför er själva för att hitta säkerhet, och detta måste sluta nu. Om en ny tidsålder ska komma in till denna planet, måste den vara genom människor som kan acceptera sitt eget ljus och leva genom det.

Så, hur släpper du rädslan, de falska auktoriteternas röster som kommer utifrån dig? När du tar på dig denna befrielsesprocess går du emot energierna från en lång historia, så du är en pionjär och en revolutionär. När jag var på jorden planterade jag fröna för denna revolution, och ni är bärarna av dessa frön, som är avsedda att bli levande i denna tid.

Duscha dig med ljuset från din fackla. Föreställ dig att det här ljuset går in i hela din kropp. Det här ljuset kommer från din själ och påminner dig om att du inte bara är av kött och blod, utan att du stiger ned på Jorden från en annan värld. Känn detta rike nu, för det är ditt Hem, och ta emot Hemmets energi.

Känn energierna från dina guider och änglar nära dig, för de är verkligen bara ett andetag bort. De vill lyfta upp dig ur tyngden, Jordens täthet, och mest av allt vill de lyfta upp dig ur fruktans fallgrop.

Tänk dig att det här rummet blir fyllt med vårt kombinerade ljus. Och känn hur villig Jorden är att ta emot detta ljus, för det här ljuset – ditt ljus – behövs här på Jorden. Men för att vara den ljusarbetare du är, måste du först ta en titt på dina inre sår och låta din kropp tala.

Kroppen själv, även om den rymmer både manliga och kvinnliga energier, har en övergripande energi i förhållande till själen som är kvinnlig. Kroppen är mottaglig – den mottar både din själs och din personlighets energi, och den speglar tillbaka till dig både din själs kvaliteter och eventuella förvrängningar som kan uppstå på grund av din personlighet.

Precis som Jorden är en kvinnlig energi jämfört med Solens manliga energi, håller kroppen en mer kvinnlig energi i förhållande till din själs energi, vilken är mer av den manliga principen. Men båda energierna är lika värdefulla, och kroppen har behov av uppmärksamhet från själen, vilken är den sanna guiden och det som inspirerar den.

I ditt samhälle har du blivit van vid att närma dig och behandla kroppen med ditt sinne. Du har också blivit van vid att närma dig sjukdom med ditt sinne och med hjälp av medicinsk vetenskap, och på så sätt har kroppen blivit försummad. För att återställa det naturliga förhållandet mellan din själ och din kropp måste du först acceptera din kropp, oberoende av hur den ser ut, eller vilka sjukdomar den kan ha.

Känn hur din själs ljus helt accepterar din kropp. Din själ längtar efter att förena sig med din kropp, och din själs ljus längtar efter att komma in i alla kroppens celler. Det är i denna blandning av själ och kropp som du blir en inspirerad människa – du blir en mänsklig ängel.

Din kropp är ett sant gudomligt instrument. Känn tillbörlig respekt för din kropp, och när du ansluter själen till kroppen på detta sätt kommer andra möjligheter till läkning att dyka upp. Det är sant att du måste vårda kroppen på den fysiska nivån, och det kan vara klokt att acceptera behandling från konventionell medicin för att läka kroppen, men det finns en djupare nivå för att ta itu med smärtan eller problemet.

Det första steget är att acceptera kroppen som ett uttryck för din själ. Och då måste du vara öppen mot dig själv och vänta på det budskap som din kropp försöker ge dig. Men eftersom du har blivit van vid att tänka mycket, skulle du vilja att svaret på orsaken till ett problem skall komma till dig verbalt genom sinnet, men processen att upptäcka vad en sjukdom verkligen handlar om är djupare och mer subtil än det.

Du måste behandla sjukdomen som en vän, en vän som du sakta blir bekant med, och som gradvis kommer att berätta för dig hur det känns och vad dess budskap är. Att komma in på sjukdomsbanan är alltid att komma in på okänt territorium. Något nytt vill komma in i din medvetenhet, och det är ofta en djupare nivå av självkärlek. Genom smärtan och lidandet kommer denna självkärleksnivå till slut att växa inuti dig och kräver en hög grad av överlämning av dig för att ta emot meddelandet eller svaret på sjukdomen.

Så att bära din ljusfackla innebär två saker: det första är att du känner igen din storhet, din gudomlighet och att du känner igen att du är din egen herre och inte är beroende av extern auktoritet. Och det andra är att du vet hur man ska knäböja för att bli ödmjuk gentemot saker som händer i ditt liv och att du släpper tanken på att du känner alla svaren med ditt sinne, eller att du måste leta efter svaren med ditt sinne.

I denna process av självläkning och att lära känna dig själv måste du acceptera att det finns något större än vad du är, och denna storhet, som vill avslöja sig för dig, är i själva verket anden. Så jag ber dig att äga ditt ljus, men samtidigt att vara öppen för denna större energi som vill vägleda dig. Denna större makt är inte en auktoritet; Den är full av glädje och ljus. Och anden vill vara med dig; den vill flyta genom dig medan du är en människa på Jorden.

Tack alla för att ni var här idag. Jag är djupt förbunden med er alla. Tack.

© Pamela Kribbe

www.jeshua.net

 

 

 

Översättning: Lars-Eric

Du gillar kanske också...