Sananda via John Smallman, 20 september

Jesus Sananda

Sananda, 20 september 2015

Via John Smallman

 

 

Hälsningar, detta är John med Jesus´ meddelande för söndagen den 20 september, 2015. Idag talar han återigen om det oundvikliga i mänsklighetens uppvaknande till Verkligheten. Och, som med mitt sista meddelande från Saul, publicerar jag hela min kommunikation med Jesus så att ni kan se varför jag har mina tvivel och min avsikt att släppa dem, eftersom vi närmar oss uppvaknandet.

Jag: ”God kväll Kära Jesus. Tack för ditt senaste meddelande, och vad har du till mig ikväll? Idag har jag varit trött, mestadels lugn och förnöjd men oinspirerad. Det känns som om det var länge sedan jag fick mitt sista meddelande från Saul, och ändå var det i torsdags eftermiddag, bara två dagar sedan! Tiden är ganska overklig. Det verkar som att vi tar upp frågor som många undrar över, att döma av de många kommentarer som jag har fått. Och det är ju bra!

Men just nu känner jag mig uttråkad, fridfull men utan motivation, så ett inspirerande och upplyftande meddelande från dig skulle kännas bra, MEN du och Saul har gett mig så många budskap att jag ibland tycker att de är av ”samma sort” – ”ingenting nytt” och ”har de verkligen någon giltighet?” Med andra ord har jag mina tvivel. De brukar inte vara så länge, och jag vet att de är en distraktion, mitt ego som försöker övertyga mig om illusionens verklighet, något jag vet är overkligt. Hur som helst skulle det vara bra om jag kunde bli av med tvivlen en gång för alla.

Som du måste veta, är jag helt övertygad om livet efter döden och om en oändligt kärleksfull Gud, Närvaro, Källa, men som de flesta människor har jag inte en aning om vad det egentligen betyder! Att läsa om människors ”nära döden upplevelser” är uppmuntrande, men livet här på Jorden lämnar mycket i övrigt att önska, speciellt för dem som befinner sig i krigszoner och de som flyr från kriget och de som befinner sig i översvämningsområden, skogsbränder, jordbävningar, vulkanutbrott och olika former av ohälsa.

Jag vet att jag inte borde klaga, MEN sedan jag lyssnat på Anita Moorjanis intervju med Brian Rose, känner jag att något av yttersta vikt saknas i mitt liv, något jag minns att jag hade men inte längre kan komma ihåg, förutom som en känsla av att något viktigt saknas.

Alla inspirerande meddelanden från dig och Saul handlar om det faktum att det enda som finns är Kärlek, och det enda konceptet för det, som de flesta av oss kan föreställa sig, är att bli kära i varandra så att livet kan levas i en kärleksfull, upplyftande och mycket tillfredställande relation. Men mycket få av dem verkar vara någon längre tid – även om vi bara är här en kort tid – så jag antar att vi alla letar efter det som vi förlorade när vi valde att separera från Gud.

Och efter att ha glömt vad det var vi förlorade, har vi ingen riktig aning om var vi ska leta, och där vi letar får vi inget tillfredställande svar. Så, Kära Jesus, kan du vara snäll och svara med ett meddelande som lyfter upp och inspirerar mig och våra anhängare. Vi är i behov av lugnande ord, ord som stärker vår vacklande tro, så att vi kan fortsätta vår resa på ett positivt sätt mot vårt oundvikliga uppvaknande. 

Jesus: God afton John. Vi här i de andliga världarna har själva tagit på oss en uppgift, och du som har valt att uppleva ett mänskligt liv vid denna tid i mänsklighetens uppvakningsprocess, har också tagit på dig en uppgift, och det är att lyfta och inspirera mänsklighetens uppvaknande. Vi överför meddelanden till dig som inspirerar och stärker din tro på Gud, och du delar sedan frivilligt och utan åtskillnad med dig av dem så att hela mänskligheten kan bli medvetna och sedan välja om de vill bli en del av denna efterlängtade process, som leder er till ert oundvikliga uppvaknande.

Som vi har sagt många gånger har mänskligheten tagit ett kollektivt beslut att vakna, men de distraherande faktorerna och frestelserna som illusionen till synes erbjuder er, drar er ständigt tillbaka in i den. Det här har varit en pågående kamp för er sedan det ögonblicket, bara ett ögonblick sedan, ni tog beslutet att bygga och gå in i illusionen. Illusionen är en mycket smart konstruktion.

Många av er har sett trollkarlar och magiker utföra utomordentligt övertygande magiska trick, så ni förstår konceptet. Men illusionen att Guds ende Son skulle försöka skilja sig själv från sin Fader, är mycket mer övertygande än något en mänsklig illusionist skulle kunna producera.

De förmildrande omständigheterna är, naturligtvis, att tid precis som illusionen är overklig, fullständigt overklig. Till alla er som tydligen är fördjupade i den verkar den helt verklig, men jag kan försäkra er att det är den inte.

De av er som har haft en ”nära döden upplevelse” (och det är många fler än ni kanske tror) vet det här, och har delat med sig av denna kunskap till alla som vill veta. Genom eoner har mystiker och upplysta människor också talat om det här, men som sagt, illusionens distraktioner och lockelser, liksom trollkarlarnas och magikernas knep, drog er tillbaka därför att de verkade så verkliga och trollbindande för er.

Illusionisters knep och fingerfärdighet avslöjas alltid för vad de är till slut, overkliga, illusioner, och den stora illusionen i vilken ni lever – ofta mycket olyckliga och otillfredsställda – kommer också att visa sig vara overklig.

Ni är Ett med Gud och det har ni varit sedan det fantastiska ögonblick ni skapades och det är ett oföränderligt tillstånd, och eftersom Gud är oföränderlig är ni det också. Ni skapades till absolut perfekta varelser, eftersom allt som Gud skapar är för evigt perfekt. Det betyder inte att ni är i ett tillstånd av stagnation, orörliga.

Skaparen, Gud, är alltid kreativ och potentialen för ytterligare skapelser är obegränsad. Oföränderlig betyder inte ett stillastående eller stationärt tillstånd, det innebär ett tillstånd som ständigt och för evigt utvidgar Kärleken, i oändlighet. Det betyder att du, och varje levande varelse, för evigt expanderar i Kärlek och kreativitet. Din förmåga att skapa, precis som Guds, är gränslös.

Detta är ditt naturliga tillstånd, att skapa och utvidga fältet av Kärlek som är Gud och i vilket Han skapade dig. Det Han skapar delar Han med sig av utan begränsningar eller restriktioner. Kärleken är gränslös och oföränderlig, och det finns ingenstans i Den som något kärlekslöst kan vara närvarande, eftersom det inte finns något annat, och det finns ingen möjlighet för något som är overkligt eller kärlekslöst, därför att Kärlek fyller hela Skapelsen – är hela Skapelsen.

När ni vaknar upp till Verkligheten, ert eviga Hem, som ni kommer att göra när ni släpper ert ängsliga grepp om illusionen, kommer er glädje att vara bortom, långt bortom era vildaste drömmar. Fortsätt att förnya era avsikter om att vakna upp och att mänskligheten ska vakna upp, genom att dagligen och stundligen, jag faktiskt i varje ögonblick upprepa er avsikt att bara vara kärleksfulla, oavsett vilken situation ni befinner er i.

Kärleken är Allt, därför att Kärlek när ni omfamnar den, smälter bort allt som inte är i perfekt linje med Den. Rädsla, ilska, avundsjuka, hat, kritik, förbittring, och fördömande är absolut OVERKLIGA! Släpp dem, befria er själva från ert ängsliga grepp om dem och låt dem lösas upp i tomhet, från vilken ni en gång skapade dem. Det är bara ert grepp om dem, er tro på dem som håller dem kvar.

Det finns ingen av er som vill ha dem, ni vill bara ha Kärlek, så öppna era hjärtan, som vi har uppmanat er att göra, och låt Kärleken som omger och omsluter er i varje ögonblick, väcka upp er till Verkligheten, ert eviga Hem.

 

Er kärleksfulla broder, Jesus.

 

Översättning Ulla Krogh – www.st-germain.se

 

Du gillar kanske också...