Den Galaktiska Ljusfederationen via Blossom Goodchild, 22 december, 2018

Den Galaktiska Ljusfederationen

via Blossom Goodchild

22 december, 2018

Hej på er! Nåväl, Julen står återigen för dörren. Ett nytt år har svept förbi och här finns vi, fortfarande kvar, medan Energi-uppgraderingarna förorsakar kaos med våra Varelser. Jag ska låta er överlämna ett meddelande med uppmuntran inför denna julvecka.

Välkommen till er, Käraste själar och till dig Blossom, under denna ’glädjens tid’ som ni kallar den.

Många skulle inte instämma, är jag säker på. Men låt oss hålla detta Muntert och uppmuntrande och upplyftande. För det är verkligen ’vår’ målsättning.

Det stämmer. För när era själar känns Lättsamma och uppmuntrade … så lyfts hela er Gestalt i själva verket upp. Oberoende av vad som sker, Käraste Själar, håll kvar er uppmuntran i era Hjärtan. Bär inom er varenda tanke … VETSKAPEN om att SJÄLVASTE LIVET är vilka ni är och i och med detta, på grund av detta, är ni fullt kapabla att skapa de rum och de platser inom vilka er Varelse väljer att vistas.

ENERGIERNA ÄR LIVETS FLÖDE.

De kan ta er varthelst ni väljer.

NI STÅR I KONTROLL ÖVER DESSA ENERGIER. Fastän ni kanske har valt att tro någonting annat.

TA BEFÄLET. TA KONTROLLEN. TA ALLT SOM I KÄRLEKENS NAMN RÄTTMÄTIGT TILLHÖR ER.

Ta befälet över er relation till dessa Energier. Ni har begåvats med färdigheter att ta kontroll och att manipulera dem på alla sätt som ni väljer. Hur skulle du välja att DU var? Hur skulle du välja att din värld såg ut?

Tag besluten. Gör valen … och tänk sedan inget annat än att göra dessa val och se bara hur snabbt dina tankar blir din värld. Skapa din verklighet … ge inte upp för att anpassa dig till verkligheten hos andra som ’tror’ att de har större ’makt’ över dig. Hur ofta säger vi … ’Gör på nytt anspråk på din makt?’

Gör på nytt anspråk på ENERGIN I DIN MAKT!

Är det lika enkelt som att ’befalla’ den?

Javisst. Men det måste förekomma en fullständig VISSHET om att det är på det viset. Ni kan inte halvhjärtat gå in i ’transformationer’ … för ’halvhjärtat’ kan inte få manifestationer till stånd. När ni VÄLJER … att göra/Bli … något/vad som helst … så måste varenda partikel i er VARELSE finnas ombord med denna tanke. Allt som ni är måste stämma överens med den. Då och först då, kan ni falla i harmoni med den process som krävs.

Men … hur kan vi VETA att varje del av oss vill ha det så?

För att det finns en längtan djupt inombords som kallar på er att göra så.

Det ligger inneboende inom er att vara MÄKTIGA och i och med det … får den igång samtliga egenskaper som sammanfaller med det som hör till er.

INOM VARJE SJÄL FINNS DENNA KALLELSE. EN STARK LÄNGTAN EFTER ATT VARA AV GUDOMLIGHET/DET GODA. DETTA ÄR VILKA NI ÄR.

Så, hur kan energierna kasta oss hit och dit så mycket, när vi vet att vi är de som står i kontroll över oss själva och vårt välbefinnande?

För att ni låter dem göra det.

Käraste Själar, Ni är KÄRLEK … en Energi av Kärlek. Allting är en Energi av Kärlek. Er längtan är att få VETA detta och att få vara till service. När detta är er enda avsikt, när den värld inom vilken ni väljer att vid denna tid hjälpa till, har behovet av er hjälp … så säger vi med den största respekt … stig fram och ta tag i saken.

Lustigt, jag använder inte ens själv det uttrycket! Vad exakt menar ni?

Vi menar … ta er VISSHET inte bara ett steg vidare … ytterligare ett ’milakliv’ framåt. Ni har sådana förmågor som väntar på er längs den vägen. Som väntar på att ni helt enkelt ska dyka upp. Många av er väljer att söla längs vägen, och att vänta på att förändringarna ska äga rum. Ni känner att ni har fått nog. Ni säger att ni har dränerats på Energi och inte vet vartåt denna er Planet är på väg. Ni säger att ni har väntat så länge … och att ni inte kan vänta längre … Så GÖR DET INTE!

SÄTT IGÅNG MED DET NU!

Sluta upp med sölandet. Sluta upp med självgodheten. Sluta upp med ’Stackars mig’. Sluta upp med att låta dem som har ett mindre Ljus sippra in i ert medvetande.

SLUTA UPP MED ALLT DETTA …

OCH SÄTT IGÅNG …

Genom att ni Är i Tacksamhet för Allt som ni är … Allt som ni gör … Allt som ni har … Allt som ni tänker.

Var Tacksamma för att era armar och ben fungerar … vissa gör det inte.

Var Tacksamma för att ni har mat i era magar … vissa har det inte.

Var Tacksamma för att ni har ett tak över huvudet … vissa har det inte.

Var Tacksamma för att ni VET bättre … vissa gör det inte …

Förstår du vårt syfte?

Åja …

Börja uppmärksamma varje stund då en Energi inte tjänar er … och ge er inte hän till den för mer än en sekund för att känna igen den. För genom att ni ger er hän till det som inte tjänar er … gör ni det möjligt för er Energi att sjunka och till och med sjunka Trefalt!

NI ÄR VARELSER AV STORSLAGET LJUS.

Kära nån, jag vet vad ni kommer att säga … och jag ler.

BÖRJA AGERA I ENLIGHET MED DET!

Jag vet att ni tillrättavisar oss här …

Nej, Käraste Själar, för detta är inte av vår natur. Vi är inte här för att döma. Men ibland har vi lärt oss att i er värld … så leder inte ’den mjuka metoden’ alltid till resultat. Vi skulle vilja tillägga en av dina LOL’s här, om vi får?

Du har efterfrågat ett upplyftande meddelande och här är det. Men vi väljer att komma in från en annorlunda vinkel … En förändring är lika bra som en stund av vila, som ni säger.

NI MÅSTE UPPFÖRA ER PÅ SÄTTET ATT VARA ETT STORSLAGET LJUS. GE INTE EFTER FÖR DEN NEGATIVITET SOM TIDVIS, BOKSTAVLIGEN, OMGER ER.

BLÅS BORT DEN … Tror ni att ni är, eller inte är kapabla till att göra detta?

Åh, jag Vet det. Vad jag inte vet är huruvida eller inte det alltid fungerar, beroende på hur jag ibland känner mig.

Då skulle vi vilja föreslå för dig att du inte helt och hållet VET, med varje del i din Varelse, att du är kapabel att göra det.

SANNINGEN är, Blossom och Alla … när NI på nytt gör anspråk på er Makt, när ni I SANNING VET OCH FÖRSTÅR ATT NI ÄR AV ETT STORSLAGET LJUS … så finns det inget rum för ifrågasättande eller tvivel.

Jag vet att detta är varför ni kommer, för att hjälpa oss att klura ut det på egen hand. Det är så många av oss som verkligen håller på att bli alltmer medvetna om vårt Ljus. Men jag känner inte att vi ens är nära det som ni pratar om. Är det för att vi har fastnat i den här densiteten på Jorden?

Nej, det beror på att ni TROR att ni har fastnat i den här densiteten på Jorden.

Tänj på era sinnen, Käraste Själar. Öppna upp era sinnen för Storheten i det som ni är kapabla till.

Här måste jag igen inflika något … Med er hjälp har jag och flera andra öppnat upp oss själva enormt för möjligheterna av att vandra in i våra Högre aspekter av mänskliga förmågor. Det har tagit oss tid att göra det. Men nu när vi befinner oss på det här stadiet i vår evolution, vad exakt är DET STORA SOM SKA FÖRÄNDRA SPELET? Hur ska vi kunna kasta en sexa på tärningen och ta oss framåt upp längs stegen? För jag känner att ni säger att vi är redo att göra det?

DET ÄR NI VERKLIGEN. Dessa Tredubblade Energier är av så mycket ’Ljus-Glitter’ att då ni ’tar språnget in/träder in … till dem … så kommer er ’VARelse’ att fyllas av en Lätthet av något som ni ännu inte har vant er vid, med förnyat … ALLT.

NI ÄR REDO ATT VANDRA DJUPARE IN TILL LJUSET OCH KÄRLEKEN.

NI ÄR REDO FÖR STÖRRE … UPPTÄCKTER/HÅGKOMSTER … OM ER SJÄLVA.

SLÄPP NU TAGET OM DE GAMLA SYSTEM SOM NI HAR KÄNT TILL SOM ER SANNING OCH GÅ MODIGT IN TILL ERT NYA NI … DE HÖGRE NI … DE NI SOM ÄR SÅ REDO ATT FÅ TRÄFFA ER!

Det förekommer inga prov. Det finns inga examina, Käraste Ni. Det finns bara igenkännande av LJUSET … och vissheten om att NI … NI … ÄR DETTA LJUS.

Ni väljer till vilken grad ni skulle vilja att det lyser!

Ni väljer vilken nivå ni skulle önska dirigera det från.

SÄTT NU IGÅNG, KÄRASTE SJÄLAR.

MÖJLIGHETEN FINNS NU HÄR.

MÖJLIGHETEN ÄR NU!

Ni kan stå tillbaka, ni kan vänta kvar, i väntan på att saker och ting ska bli bättre. Ni kan stöna och klaga och tumla runt i orättvisan av det hela. För all del, välj detta om ni önskar att saker och ting ska förbli sådana som de är … och som ni vet, ifall det är vad ni väljer, så blir detta tumlande, denna självömkan Tredubblad i sin Energi … så vi råder er att VERKLIGEN tänka över sådana val.

ELLER …

Ni kan välja att ge Tacksamhet för den Mäktiga LJUS-KÄRLEK som dessa ENERGIER innehåller och dyka rakt in i den!

Om ni VERKLIGEN VET ATT DET STÄMMER … Så är detta vad ni kan göra! Våra Käraste Vänner … Ta och dyk … visuellt … mentalt … se att ni själva dyker från en trampolin rätt in till DESSA ENERGIERS LJUS. Simma runt i energierna när de absorberas in i er Varelse.

SUG UPP LJUSET. BLI DET! LEV DET! VAR DET!

Det är dags att göra det. Låt det vara roligt.

Släpp taget om allvarligheten i hela denna affär!

Allvarligheten gällande de frågor som äger rum i er värld HJÄLPER INTE!

LYS MED LJUSET … LYS MED KÄRLEKEN … LYS MED DET ROLIGA.

NI KOM HIT FÖR ATT LYFTA ER PLANET.

Därför … SÅ MÅSTE NI LYSA UPP … I ALLA FRÅGOR!

Skicka fnitter till alla som är tungsinta.

Skicka Skratt till alla som har dränkts i ilska och hat.

Sänd KÄRLEK … LJUS FYLLT MED GLÄDJE till varje Varelse …

Låt denna Glädje finnas i varenda tanke … och låt varenda tanke komma från Glädje.

VÄND PÅ ALLTING … Allt det som ni säger att ni har fått nog av?

Bevisa att ni har fått nog … GENOM ATT VÄNDA PÅ DET!

NI KAN GÖRA DET.

TRANSFORMERA ER PLANET TILLBAKA TILL KÄRLEKSLJUS.

NI KOM HIT FÖR ATT UPPNÅ DETTA.

NI ÄR PÅ VÄG ATT GÖRA DET … MEN NI DÖLJER DET … OCH FOKUSERAR ALLTFÖR MYCKET PÅ DET SOM FÖRSÖKER HINDRA ER.

SLUTA UPP MED ATT LÅTA DET HINDRA ER!

Vi talar bara på det här viset … ska vi säga, på ett mer stärkande sätt … för att hjälpa er att FATTA.

NI ÄR KAPABLA TILL SÅ MYCKET MER.

Jag tänkte bara att vi klagar över ’inga tecken från er’ och över att ha fått nog av allt väntande … och jag inser att ni antagligen måste känna detsamma om oss?

Käraste Blossom, det gör vi inte. För vi ser att allt som ni … har gjort/gör/kommer att göra … Vänligen var medvetna om att vi talar på det här viset, i denna specifika kommunikation, som ett annorlunda angreppssätt … som en raket av önskan. För vi VET HUR NI KOMMER ATT KÄNNA ER när ni dyker ner och märker att vattnet har den perfekta temperaturen för era själar.

Vi förstår att ni säger ’Glad Jul’ och ord likt det. Men Käraste Själar … vi önskar att ni ska ha en GLAD LIVSTID.

Vi önskar att den Största Gåva som ni får ta emot under julgranen denna gång, ska vara den som ni kom hit för att få ta emot … NI! I ALL ER GODHETS GLANS.

Tack så mycket, Käraste Vänner. Tack för ALLA era ord av uppmuntran under alla dessa år. Jag vet att jag kommer att fortsätta ha kontakt på det här viset under så lång tid som det verkar vara lämpligt att göra det … I vetskapen om att vi en vacker dag kommer att ha FATTAT, och våra konversationer igen kommer att ändras i perspektivet av var denna ’vackra dag’ finner oss.

Nu talar jag på en stor mängd själars vägnar, när jag säger TACK SÅ MYCKET. I Tacksamhet. I Kärleksfull service. JAG ÄR.

 

 

 

 

Please revisit The Invocation ‘We are the Game Changers’ whenever the mood takes you … to keep the Energy as HIGH as we can.

http://youtu.be/MYeqbshjgmA

Make every day a HAPPY HUMAN DAYhttp://www.youtube.com/watch?v=5_DDBfwTX1g&feature=youtu.be

The link to be able to access all my YouTubes is http://www.youtube.com/user/isjaabmo

 

Website: Blossom Goodchild

 

 

 

Översättning: Aslög

Du gillar kanske också...