Jesus / Sananda via Natalie Glasson, 20 september 2019

Jesus / Sananda via Natalie Glasson,

20 september 2019

 

Mästare Jesus

Audiolänk: https://sananda.website/jesus-sananda-via-natalie-glasson-september-20th-2019/

 

Kärlek och Högre Nivåer av Skapelse av Ärkeängel Raphael

 

Kanaliserad genom Natalie Glasson – Originalkälla: Sacred School of OmNa

Kärleken sågs som min främsta lära på Jorden, för Jag, Mästare Jesus, förkroppsligade och delade kärleken med så många själar. Kärleken är en bra lärare, och när ni väljer att acceptera dess glödande närvaro inom er, så kommer den att vägleda er och andra via er, för att nå bortom era övertygelser och drömmar. Har ni någonsin betraktat kärleken som en lärare? Vid en liv på Jorden, så skulle jag alltid använda Skaparens kärlek som min guide, lärare och följeslagare, och fråga kärleken om vad som är bäst lämpat för min egen utveckling, och de omkring mig. Kärleken innehåller skaparens kraft, sanning och visdom, och det finns så mycket att utforska.

Kärleken var min lärare genom min egen intuition, genom de kloka själarna runt mig och de människor jag besökte. Målet jag strävade efter att skapa och uppleva för mig själv och andra, var fulländning. När kärleken finns närvarande i handling, så blir fulländning det naturliga, bekanta och konstanta. Inom era verkligheter och skapelser finns många möjligheter för att nå fulländning. Upplevelsen av fulländning inom den jordiska verkligheten, är inte bara för några få enstaka lyckliga, den manifesteras från ert inre. När ni väljer att acceptera kärleken som er största lärare, då kan ni uppleva och skapa fulländning inom alla fysiska, emotionella, mentala och andliga nivåer inom er. Fulländning kan också innebära en underbar resa i att upptäcka er själva och själen. Ofta uppfattar själar fulländning som ett flyktigt ögonblick i deras liv, en upplevelse som är över så fort den uppstått. Fulländning är en energi och ett tillstånd av existens, som projiceras och manifesteras i er verklighet, och kommer från acceptansen av den fullständiga kärleken.

När ni inser att kärleken är er lärare som fötts inom er, och att acceptansen av kärlek tillåter en ständig upplevelse av fulländning, då går ni in i en ny vibration och verklighet. Som om ni ser er själva och världen på nytt sätt. Föreställ er hur helande detta skulle vara, och hur annorlunda ni skulle agera och reagera i er nuvarande verklighet. Både kärlek och fulländning är er gudomliga rättighet. Ni föddes för att uppleva kärlek och fulländning, inte för att behöva kämpa eller sträva efter, som det naturliga förkroppsligandet och uttryck för er sanning.

Att Upptäcka Avsikten med Fulländning

Nu har ni möjlighet att uttala era avsikter för fulländning, med stöd av er själ och stärkta av mig, Mästare Jesus.

Var vänlig och sätt er i stillhet, och vet att ni är mycket älskade och stödda i detta ögonblick, och att ni alltid också är fria från begränsningar och gränser, eftersom allt ni vill uppleva inom er och i er verklighet, finns tillgängligt för er. Vet att era manifestationer har fötts ur er inre kärlek, avsikt eller intuition, med insikten om att det är naturligt att ständigt uppleva fulländning. I detta tillstånd av frid, har ni förmågan att enkelt komma åt kraftfulla och nödvändiga källor för upplysning inom er.

Ställ frågan inom er, eller rikta ert fokus dit:

Hur känns ordet och upplevelsen av fulländning för mig? Vad kommer upp när jag kontemplerar över fulländning?

Ni kan ha negativa kopplingar till fulländning, att ni beskyller er själva eller andra för bristen på fulländning i ert liv nu. Ni kan känna att fulländning är ert ultimata mål och något ni jobbar med för att få uppleva. Ni behöver förstå att era egna övertygelser är kopplade till fulländning, för att kunna skapa den nödvändiga healing som krävs, för att öppna upp ert naturligt fulländade liv.

Er personlighet har den gudomliga rätten att få uppleva energin av fulländning inom er verklighet, så vilka avsikter, manifestationer eller upplevelser, skulle få er personlighet, att känna fulländning under er livstid?

Er Själ har den gudomliga rätten att få uppleva energin av fulländning i er verklighet, så vilka avsikter, manifestationer eller upplevelser, skulle få er Själ att känna fulländning under er livstid?

Ta er tid med kontemplation över dessa frågor, för de kommer att leda er till att upptäcka era avsikter för fulländning i er egen verklighet. När ni känner er redo, så kan ni komplettera affirmationen nedan med er egen avsikt.

”Min avsikt för energin med fulländning är …….”

Ni har nu skapat en väg för ert liv och era upplevelser på Jorden. Ni har fått tillgång till, och upptäckt er inre vägledning, för att driva er framåt vägledda av kärleken som er lärare, för att få uppleva målet av den ultimata och ständiga fulländningen.

Åkallan om Koder för Fulländning

‘Jag är energin av fulländning. Vibrationerna i skaparens fulländning strömmar genom min själ, kropp, känslor, sinne, Allt Jag Är och allt jag skapar. Jag erkänner fulländningen som en naturlig essens och närvaro från kärleken, inom mig från födelsen. Jag förstår att jag lätt kan få tillgång till, och uppleva den stora överflödande och eviga källan för fulländning inom mig, närhelst jag väljer det. Det liknar en ständigt rinnande flod som sänder kaskader från mig, av vackra och magnifika upplevelser i min verklighet; ett liv med mening, tillfredsställelse och gudomlig magi.

Jag släpper allt motstånd för att få uppleva mitt rikliga flöde och energetiska vibrationer av fulländning, inom mig och min verklighet. Jag släpper alla attityder eller övertygelser, av behov för att förneka mig själv att få upplevelser av fulländning i någon form. Jag inser och accepterar nu, att det är min gudomliga rätt och naturliga existens, att få uppleva fulländning i alla dess former, som en gudomlig gnista av ljus i en fysisk kropp.

Med stöd av Mästare Jesus, aktiverar och väcker jag nu alla energetiska vibrationer, för fulländningen av min själ, och hela min varelse badar i vibrationer och medvetenhet om upplevelsen av fulländning, i alla dess vackra former. Jag tillåter mig att ta emot och uppleva ljusets vibrationer, som innehåller medvetenheten om fulländningen från Skaparens kärna och renaste källa.

Mitt syfte är nu att söka inom mig, för att upptäcka mina ljusvibrationer och upplevelser av fulländning, och manifestera dessa som heliga och naturliga gåvor, för fulländning i mitt liv på Jorden. Jag är tacksam mot mig själv och Skaparen, för denna gudomliga välsignelse med att acceptera min kraft och sanning, med den inre kunskapen om hur jag kan manifestera den i mina upplevelser.

Jag accepterar kärleken som min lärare, jag är energin av fulländning, och vibrationerna i Skaparens fulländning strömmar genom min själ, kropp, känslor, sinne, i Allt Jag Är och allt jag skapar. Jag erkänner fulländningen som en naturlig essens och närvaro inom mig. Jag erkänner att jag lätt kan få tillgång till, och uppleva den stora överflödande, eviga källan till fulländning inom mig, när jag väljer det. Fulländningen i denna avsikt och initiering, erkänner jag som min verkliga fulländning. Tack.’

Jag vill be er läsa igenom denna åkallan många gånger, tills dess ni känner energin och den sanna betydelsen av åkallandet, dansa i era varelser och sinnen. Så att energin aktiveras i er, och blir levande och aktiv för er. Ni kanske upplever efter ett tag, att uppbyggandet av energin förädlas inom er, och bara behöver tänka på den för att bli ansluten, och kunna förkroppsliga den helt.

Den största gåva jag vill ge er, är att bjuda in er till kontemplation över kärleken som er lärare, för att manifestera och uppleva fulländning i er verklighet, och för att stödja andras verkligheter.

I kärlek och fulländning,

Mästare Jesus

 

 

Översättning: Maggan

 

 

Du gillar kanske också...