Jesus via John Smallman, 21 juli, 2020

Jesus 

Via John Smallman, 21 juli 2020

Ni är alla Fria

 

 

Ni är alla fria, totalt fria, för det är så Gud så kärleksfullt skapade er.

Jesus Audio Blog for Tuesday July 21st.

Vi närmar oss en betydelsefull period i mänsklighetens andliga utveckling. Även om livet i fysisk form, separerat från Källan är ganska overkligt, framstår det som mycket verkligt, och samtidigt som ni upplever livets overkligheter i fysisk form har ni alla valt att få erfarenheter som kommer att hjälpa er enormt i ert oundvikliga uppvaknande. Om de förstås korrekt och assimileras rätt, kommer de att avsevärt minska tiden som krävs för att förbereda er själva för er återkomst till Verkligheten – även om ni naturligtvis aldrig har lämnat Verkligheten! Valet att uppleva livet i en fysisk kropp togs kollektivt, och omedelbart gav Gud medlen för er återgång till fullt medvetande om er Enhet. I Hans oändliga kärlek för er, Hans gudomliga avkommor, gav Han er, när ni skapades, ALLT av Sig själv. Det finns inget av Gud som inte också är du.

Som jag redan har sagt i tidigare meddelanden, Kärleken är kraftfull men den är också totalt befriad från all form av tvång eller begär, annars skulle det inte vara Kärlek. Ni är totalt fria, ni är suveräna varelser och ni är fria att göra vad helst ni vill, när ni vill. När ni upplever mänskligt liv är era minnen av er verkliga natur dolda för er, ett val ni kollektivt har tagit, och därför verkar ett liv i mänsklig form som ett extremt begränsat tillstånd, men ändå har ni er fria vilja! En del av anledningen till att leva ett liv i fysisk form var att uppleva den friheten utan att vara medveten om er sanna och eviga natur – Kärlek. Utan den medvetenheten blev det möjligt för er att engagera er i några extremt kärlekslösa beteenden över eonerna, vilket er historia så tydligt visar.

Som ett resultat av det trodde ni att Kärlek var en svaghet, och för att överleva och ha framgång måste ni utveckla och använda fysiskt våld i konflikter, för att slå ner och besegra era fiender – många, många andra varelser som var, verkade det, fullständigt separerade från er – och som det verkade för er, hotade er överlevnad.

I dödsögonblicket blir ni omedelbart medvetna om hur ni har levt era mänskliga liv, och ert kärlekslösa beteende antingen chockar er eller fyller er med skräck, och leder er till en intensiv önskan om att återuppleva ett liv i fysisk form, för att rätta till eller hela all smärta och allt lidande som ni har orsakat andra, eller så går ni in i ett så djupt chocktillstånd att det placerar er i det som ni kallar koma. Sedan – och naturligtvis i samma ögonblick som er bortgång/övergång, blir ni totalt överväldigade av intensiteten i den KÄRLEK som omedelbart omfamnar er och gör klart för er att ni är ETT med Den – planerar ni en ny inkarnation, eller stannar kvar i ett tillstånd av koma, medan långsiktig läkning påbörjas som, när den är avslutad, kommer att göra det möjligt för er att återigen granska ert liv i det fysiska och börja planera för en ny inkarnation för att ännu en gång presentera er för de lärdomar som ni sedan väljer att lära er.

Ingen som lägger av sin mänskliga kropp är tvingad att reinkarnera – som jag förklarade ovanför Kärleken använder aldrig våld eller tvång – men väldigt många önskar att göra det för att lära sig de lärdomar som de missat eller missförstått. Nu lär sig många de läxor som de tidigare har missat eller missförstått, och vid någon djup nivå av deras medvetande kommer en medvetenhet om det overkliga i allt annat än Kärlek att uppstå och vägleda dem mot uppvaknandet.

Denna betydelsefulla period i mänsklighetens separationsäventyr är det ögonblick där ni får möjligheten – beroende på ökad medvetenhet hos så många av er, att ni är andliga varelser som har en tillfällig upplevelse i en fysisk kropp – att avsevärt förkorta tiden och minska antalet inkarnationer som ni måste uppleva innan ni återvänder till Verkligheten.

Det var planerat av Källan från det ögonblick ni valde att uppleva separation, eftersom Hon visste att smärtan av en separation skulle bli så intensiv att majoriteten av dem som inkarnerade skulle vilja avbryta den. Därför planerades att ett ”fönster av möjligheter” skulle finnas, under vilket de som önskade kunde dramatiskt förkorta antalet mänskliga inkarnationer de behövde genomgå av lärdomar och förståelse, och helt och fullt engagera sig i sin sanna natur – Kärlek. Efter att någon har gjort valet att göra det här, kan han eller hon från detta ögonblick och framåt i sitt liv bara vara kärleksfull, därför att det inte finns några andra alternativ, eftersom bara Kärleken är Verklig. Att vet det, som människa, är den mest upplyftande och inspirerande upplevelse som kan hända vem som helst. De kan inte, och kommer aldrig, att återvända till den begränsade formen av medvetande som de flesta människor är invecklade i, och där det konstant verkar pågå konflikter mellan gott och ont.

Ondska är overkligt, men inom illusionen verkar den mycket verklig och orsakar enorm smärta och lidande för otaliga miljoner. Nu har möjligheten kommit, för dem som tar den, att vakna upp från det overkliga eller drömtillståndet och återvända Hem. Många känner för närvarande väldigt tydligt att de inte hör hemma här på Jorden, och det är mycket förvirrande eftersom livet i en fysisk kropp verkar vara allt som de någonsin har känt till. Sanningen är, naturligtvis, att de inte upplever Hemma, Verkligheten, på grund av deras val att genomgå ett tillstånd av uppenbar separation från Källan, och en djupare medvetenhet om denna Sanning håller nu på att komma upp i deras medvetande, vilket leder till en insikt om att där de för närvarande befinner sig inte är deras riktiga Hem. Den insikten är extremt oroande, eftersom den illusoriska omgivningen fortfarande verkar vara förvillande verklig, vilket skapar stor förvirring och inre stridigheter.

Var och en som läser detta meddelande, eller andra liknande meddelanden genom andra kanaler, är medvetna om sin andliga natur och sitt arv, och var och en blir mer medvetna om att deras individuella uppgifter – vilka är mycket lika, även om de i många avseenden är mycket olika – är att hjälpa till i uppvakningsprocessen genom att vara kärleksfulla i varje ögonblick, oavsett vad som kan uppstå på deras egen individuelle livsväg.

Er dagliga meditation och kontemplationstid eller avslappningstid, är den tid då ni arbetar mest effektivt med er uppgift. Naturligtvis är det inget arbete! Vad ni gör är att visa ett glädjefyllt uttryck av Kärlek. Detta uttryck, när det flödar genom er och ut för att omfamna alla som ni möter, är varmt och mycket välkomnande och drar till sig dem i er närhet som försöker förstå och bli befriade från känslan av att inte höra till, att vara på fel plats, att vara i fel kropp eller att vara i fel värld. Många upplever för närvarande känslor av denna natur, eftersom sanningen om att de är gudomliga varelser börjar dyka upp i deras medvetandefält; och till en början är det mycket förvirrande för dem. Genom att erbjuda dem en säker plats att tala om dessa skrämmande känslor medan ni bara lyssnar, är er uppvaknade närvaro precis vad som krävs för att hjälpa dessa som har varit djupt sovande att börja vakna, medan ni lugnar rädslorna och ångesten som också uppstår inom dem som det ”gamla normala” sättet att leva, blir de alltmer ohållbart för dem.

Jag upprepar: Var och en av er som läser eller lyssnar på det här och liknande kanaliserade meddelanden, är precis där ni är tänkt att vara för att hjälpa många andra när de medvetet väljer att delta i mänsklighetens mest underbara uppvakningsprocess. Alla som inkarnerar på Jorden just nu, och det finns absolut inga undantag, har på ett eller annat sätt blivit puffade, så att de uppmärksammar sin sanna andliga naturs obestridliga närvaro som uppstår i deras medvetande och kräver deras uppmärksamhet.

Att avfärda denna kraftfulla intuitiva känsla av att det finns mycket mer i livet än vad som normalt framgår skulle vara olyckligt, och kanske kommer ett stort antal människor att göra det, men det tjänar bara till att fördröja deras oundvikliga uppvaknande. Hursomhelst kommer de som väljer detta alternativ inte att bli medvetna om att de har missat tillfället, och kommer att fortsätta att utvecklas andligt – de fortsätter på sin väg till den punkt där de väljer att lära känna sig själva som Ett med Källan, och i och med den vetskapen så kommer de också att vakna.

Allt är Ett. Det finns ingen separation, och de få som fortsätter att välja att engagera sig i en känsla av separation, med känslan av att de bara har ett personligt och individuellt liv i det fysiska som slutar med kroppens förfall och död, har faktiskt redan valt att vakna upp – men bara inte ännu. Det valet är absolut bra, men det kommer att medföra ganska mycket mer smärta och lidande eftersom de i onödan behåller sin känsla av separation och väljer att endast identifiera sig med sin fysiska kropp.

Ni är alla fria, totalt fria, för det är så Gud så kärleksfullt skapade er. Ni skapades fria därför att älska varandra är att till fullo hedra och respektera varandra, inklusive deras omistliga och suveräna rätt att leva helt fria från alla regler och restriktioner. Ni är fria Kärleksvarelser, utvidga och dela med er av den Kärleken, därför att det är vad Kärlek handlar om och vad den gör – i evigheter. När ni lever som människor är detta inte uppenbart för er på grund av de begränsningar som staten tvingar på er, tills ni börjar bli medvetna om de kärleksfulla knuffarna som ni får för att hjälpa er att vakna.

Alla ni som läser det här har åtminstone börjat bli medvetna om er sanna natur, och eftersom den här medvetenheten växer och förstärker ert inre Ljus, hjälper det andra att börja bli medvetna. Var medvetna om att vad ni gör nu i ert mänskliga liv, bara genom att vara er själva, är en absolut väsentlig del av den kollektiva uppvakningsprocessen. Här i de andliga världarna är ni mycket hedrade för ert mod och er avsikt, så var snälla och hedra och älska er själva, för det gör att ert Ljus strålar ännu ljusare och effektivare och hjälper de som känner sig förlorade, ensamma eller övergivna. Ingen är någonsin förlorad, ensam eller övergiven, men många känner så och ert Ljus och ert bemötande av dem precis som de är, hjälper till att lösa upp den känslan och bli medvetna om att de är älskade och att allt kommer att bli bra.

Er älskade broder, Jesus.

Källa: John Smallman

Du gillar kanske också...