Mike Quinsey Kanaliserar sitt Högre Jag, den 20 september, 2019

 

Mike Quinsey

kanaliserar sitt Högre Jag

den 20 september, 2019

I och med att de unga människorna i världen uppvisar allt större självständighet och beslutsamhet för att få förändringar till stånd, så kan den gamla regimen inte hålla mycket längre och måste ge vika för de förändringar som behövs för att stadigt ta Mänskligheten in på en ny väg som nu öppnas upp för dem. Människorna kan känna att förändringarna är nära förestående och är ivriga att få ta en ny väg som är fri från de gamla påbud som har blivit föråldrade. Det finns nu många själar som vid denna tid har inkarnerat specifikt för att tjäna människorna och hjälpa dem att förstå vad som krävs av dem. De har ett annorlunda sätt att se på omvärlden och en annan förståelse för händelserna på Jorden och de vet att de har en viktig roll att spela i förverkligandet av det nya. De gamla energierna håller på att spelas ut för att aldrig återkomma och redan nu börjar de nya vibrationerna lyfta upp människorna, och deras sikten är inställda på att skapa en väg fram till den Nya Tidsåldern.

Tiden håller på att rinna ut för de gamla energierna av förvirring och splittring och en ny energi håller på att framträda som lämnar de gamla energierna bakom sig. Tiden för lidande är över och i en nära framtid kommer man att inta en ny och innerlig inställning för att få den avslutad. Vissa själar är så involverade med de gamla energierna att de finner det svårt att släppa dem från sig själva, men ni kan känna er försäkrade om att hjälp kommer att erbjudas, förutsatt att man är mottaglig för den. De högre Varelser som övervakar Mänsklighetens evolution, vägleder er till en väg som kommer att ta er vidare därifrån ni aldrig kommer att blicka bakåt. De gamla sätten kan inte längre påverka er framtid, förutsatt att ni inte låter dem göra det, så var uppmärksamma på de möjligheter som placeras i er väg och ta emot det som presenteras för er. Många, många själar arbetar hårt för att få er att röra er i rätt riktning.

Många av er vet nu att ni inte härstammar från Jorden och att ni i själva verket kommer från ett antal olika källor. Ni alla kom till Jorden för att få ta lärdom om livet samt för att bli testade, för att se ifall ni skulle kunna finna er väg tillbaka, genom andlig tillväxt och medvetenhet. Det måste betonas att ni accepterade utmaningen i vetskap om att ni ytterst skulle komma att bli vägledda tillbaka. Vägen har varit tuff och svår och längs den har ni blivit andligt mer medvetna och förstående, vilket har hjälpt er att utvecklas till en ny högre nivå. Allting kommer ytterst att bli uppenbarat för er, men har varit dolt från er för att låta er evolution framskrida utan ingripande.

Era regeringar kan dölja sanningen från er gällande Utomjordingarna, men det är orealistiskt för dem att tro att de ska kunna fortsätta med det. Ni har inte bara Utomjordingar som arbetar bland er, vissa avslöjar sina identiteter, eftersom det snart är dags för en världsomspännande nyhetssändning som offentligt informerar om deras närvaro. Endast en liten procentenhet av er är medvetna om den sanning som omger detta ämne och det är dags att göra förberedelser för en upplysning gällande denna fråga. Det förekommer en del rädsla bland vissa människor som är illa informerade gällande Utomjordingarna, vilket är varför man väldigt omsorgsfullt hanterar hela frågan om att göra ett offentligt uttalande. I över 70 år har ni gjort iakttagelser och haft kontakt med dem, när de första betydelsefulla ägde rum och trots att ämnet i hög grad har blivit ignorerat av er Massmedia, så har folk fått kännedom om ämnet. Ni är er inte längre isolerade och det är dags för er att få träffa några av era närmaste vänner, såsom Plejaderna, vilka har väglett er utveckling. En storslagen tid väntar er, när resterna av den senaste Tidsåldern kan skakas av. Många av er är redan medvetna om att större förändringar är på gång, men ett fåtal förstår helheten av dessa. Allt ni möjligen kunde önska er kommer att bli ert när ni projicerar era önskningar till framtiden och vid något tillfälle kommer de att bli manifesterade. Så håll er fokus på allt som är bra och positivt och låt er inte distraheras av vad som pågår runtomkring er. Förändringar sker hela tiden runtomkring er och dessa kommer att fortgå under en lång tid, tills ni helt och hållet har trätt in i den Nya Tidsåldern. Det är ingen enkel process eftersom människorna tenderar att fästa sig vid det som de under många års tid har vant sig vid. Men framstegen marscherar på, oberoende av till och med Kabalen och deras underhuggare, vilka måste ge efter för det överväldigande behovet att låta mänskligheten åtnjuta framstegen i teknologi som kommer att göra livet så mycket enklare och mer njutbart. Vissa har uppstått för att de inte längre kunde tillbakahållas, men många fler ligger fortfarande och väntar, vilka avsevärt skulle kunna höja levnadsstandarden.

Det är så uppenbart att Moder Jord också ligger i plågorna av de massiva förändringar som inte kan hållas tillbaka och resultatet kommer att bli ett visst obehag för er. Efter att hon har trätt in i en ny rymd, så måste hon anpassa sig och hon gör det på ett sätt som förorsakar minst skada och olägenhet för er. I det långa loppet kommer allt detta gynna er och ni kommer att välkomna det. Era vetenskapsmän kan förutse att större förändringar är på väg så att människorna kan bli förvarnade och göra vad som behövs för att trygga sin säkerhet. Utvecklingen kommer naturligtvis att övervakas och ni får rikligt med varning ifall ni skulle råka befinna er inom utsatta områden. Känn er försäkrade om att händelserna på Jorden ständigt blir noggrant övervakade. Det kan förefalla otroligt att ni anses vara så framgångsrika för att ni har passerat Markeringen och att ni inte inser vilken storslagen prestation det var, i motsats till alla förväntningar. Detta är inte att säga att ni lämnades utan support och ni kan vara säkra på att ni hela tiden har fått hjälp. Ni blir storligen beundrade för att ni har genomgått utmaningen att få uppleva livet utan minne om er verkliga bakgrund och ert livsöde. NU är det lämpligt för sanningen att gradvis bli släppt och inte på ett sätt som skulle övermäktiga er. Men på sätt och vis står tiden inte längre på er sida och framsteg måste nu göras så att ni kan följa med tiden. En vacker dag kommer ni att blicka bakåt och helt förstå varför saker och ting skedde på de sätt som de gjorde och ni kommer inte att bli besvikna. I en avlägsen framtid, men inte alltför långt fram, kommer ni att inse hur svårt det var att introducera nya förbättringar och också att det till stor del berodde på dem som har kapitalintresse att hålla kvar saker och ting så som de nu är och de är motvilliga att acceptera förändringar som påverkar dem. Det är begripligt att när man har investerat mycket tid och pengar i att utveckla sin kommers, så gillar man inte tanken på förändring. För tillfället kan ni på ett mindre sätt se att introducerandet av elektiska bilar anses som ett hot för de industrier som litar sig till den nuvarande motorhandeln för sin inkomst.

Alla kommer ytterst att gynnas av de förändringar som kommer att äga rum och den medicinska industrin kommer i hög grad att gynnas av dessa, liksom också alla som använder deras tjänster. Saker och ting håller redan på att i snabb takt förändras och det är bara ”pengar” som kommer att fördröja introducerandet av nya behandlingsmetoder. Vi nämner här – inte för första gången – att kirurgernas knivar i slutändan inte längre kommer att behövas och det borde ge er en hel del att fundera över. Framstegen kommer att göras, oberoende av alla förhållanden som för närvarande existerar. Så ta detta till er angående framtidsutsikterna och var medvetna om att allt kommer att bli bra, oberoende av hur länge det tar.

Jag lämnar er med kärlek och välsignelser och må Ljuset lysa upp era dagar och er väg till fullbordan. Detta meddelande kommer från mitt Högre Jag.

I Ljus och Kärlek.

Mike Quinsey.

 

Översättning: Aslög

 

Du gillar kanske också...