Jesus via John Smallman, 23 september 2021

 

Jesus via John Smallman

 den 23 september 2021

”Den kropp som ni har valt är alltid perfekt för er”

 

Samtliga kännande livsformer är Kärlek som ger uttryck för Sig själv genom dessa livsformer. Detta är inte alltid uppenbart, för såsom varelser i kroppar, har ni behovet att ta hand om dessa kroppar och detta är en pågående daglig nödvändighet som mycket ofta distraherar er från er övergripande avsikt att endast vara kärleksfulla, oberoende av vad som dyker upp. Så förlåt er själva för alla ”synder och misstag” som ni ”begår” och betona att helt och hållet acceptera er själva, precis sådana ni är, i de levnadsförhållanden där ni befinner er här och nu i er kropp. Ni alla, utan undantag, gör ert bästa, men för att ni alla enligt er utformning utvecklas andligt i varje ögonblick i era liv i kroppen, så tas ni till medvetenheten om att ni behöver utvecklas ytterligare, att ni måste sluta upp med att reagera egoistiskt när något oförväntat sker och upprör er, fastän det bara är för stunden.

Ni alla valde att befinna er i en kropp i vilken ålder ni upplevde eller upplever detta tillstånd – för länge, länge sedan, igår eller idag – för att utvecklas andligt; och ni alla lyckas med det på ett magnifikt sätt! Det förekommer INGA misslyckanden! Hursomhelst, så inbegriper livet i kroppen lidande för alla, i större eller mindre utsträckning, beroende på de vägar som individerna har valt för lärdomarna som de önskar ta del av. Därför är de kroppar i vilka ni finner er själva, i vilka ni upplever er själva – levande era fysiska liv i detta ögonblick som är nu – alltid absolut perfekta för var och en av er. Detta är varför det är så viktigt med självacceptans. Den kropp som ni har valt är alltid perfekt för er, vilket ni mycket tydligt kommer att komma till insikt om, ifall ni släpper taget om allt dömande. Dömande är en massiv distraktion, den saktar ner er inlärningsprocess – er andliga evolution – så släpp taget om er attraktion till dömandet, till det upplevda behovet av att uppmärksamma och döma alla fel i er själva eller andra så att ni ska kunna känna er bättre till mods gällande er själva.

Era egon är fulla av knep och trick för att vilseleda er, för att få er att missa er vändpunkt – till och med er destination! – vilket är varför det är väsentligt att uppmärksamma detta och vara tillräckligt medvetna om dem, så att ni ska kunna ignorera eller förbigå deras rädslofyllda vägledning och direktiv. De kan inte tjäna er, för deras natur utgör rädsla och detta är ett overkligt tillstånd, för som ni vet, så existerar endast Kärlek.

Att hantera era egon kärleksfullt och medkännande är en större aspekt av er andliga evolution. Ni alla har egon medan ni vistas i kroppen, för de förmår ge många lärdomar till er vilka visar på vad avsaknaden av Kärlek skulle innebära. Frånvaron av Kärlek är omöjlig och ändå förefaller den kroppsliga värld som ni för närvarande upplever sakna Kärlek i väldigt hög grad. Det gör den inte! Kärleken finns ständigt och fullt ut och den är tillgänglig för att ögonblickligen svara då ni kallar på Dess kärleksfulla och tröstande omfamning. Hursomhelst, så väljer de flesta människor mycket ofta att ignorera Den och de väljer att bli vägledda av sina egon, vilket kan och ofta ger en tillfällig känsla av tillfredsställelse, av att ha rätt, till och med av ärbarhet med att ta itu med något som dyker upp och inkräktar på, samt hotar deras personliga utrymme.

Senare, när de kommer ihåg sin egoistiska känsla av tillfredsställelse som dök upp i ögonblicket, så lämnar detta dem ofta med känslan av oärlighet, vanhelgande, till och med skuld. Så var helt och hållet medvetna om det sätt på vilket era egon ständigt försöker styra era tankar, ord och gärningar och ha i enlighet med det avsikten att vara medvetet närvarande i varje stund, sålunda fördröjer ni tillfälligt er respons på människor eller situationer, så att ni ska kunna svara an på ett klokt sätt i stället för att reagera omedelbart och egoistiskt. Att göra detta är att leva kärleksfullt, att följa er avsikt ni hade innan ni inkarnerade och det hjälper er att undvika att yttra ord eller engagera er i handlingar som ni senare får ångra.

Ni alla är varelser av Kärlek, ni håller på att vakna upp från den dröm eller illusion som livet i en mänsklig kropp består av. Ni har valt att vistas i en kropp för att påvisa Kärlekens Verklighet för dem som ännu inte är medvetna om att även de är andliga varelser för närvarande i kroppar, för att ta del av och hjälpa till med det kollektiva uppvaknandet för hela mänskligheten. Ni gör detta helt enkelt genom att vara er själva. Inget annat behövs, i själva verket så är allt annat högst sannolikt ert ego som strävar efter att visa sin kompetens med att hjälpa eller förstå andra, medan det strävar efter personligt godkännande av dem som det beundrar.

Det är en ofantlig uppgift, men ni har en djup inre vetskap om att detta är ert gudomliga syfte, er anledning till att just nu vara inkarnerad och att ert support team i de andliga rikena ständigt vakar över er och kraftfullt hjälper er. Ni har även obegränsad hjälp från andra som befinner sig i kroppar, som ni kan vara fullständigt omedvetna om och som högst sannolikt också är omedvetna om er, men som hursomhelst utför liknande arbete och ni stöttar varandra på ett mycket kraftfullt sätt, men diskret, bara genom att finnas till.

Den Kärlekstsunami som för närvarande störtar fram över hela världen, med en lustfylld entusiasm och kraft som ni omöjligen kan föreställa er eller ens uppfatta, går inte att stoppa. Det är Kärlekens Vilja som omfamnar er. Den gudomliga Viljan innebär att ni ska vakna upp och det kommer ni också att göra, för det är vad Källan önskar och den uppnås alltid på ett perfekt sätt. Och varenda en av er, varje kännande varelse i en kropp, står alltid på ett perfekt sätt i linje med denna Vilja – fastän den massivt är omedveten om det – för Den är den enda VILJAN.

Javisst, det förekommer mycket kaos, förvirring, konflikter och lidande som just nu upplevs av ett stort antal människor som för närvarande vistas på Jorden i kroppar. Men kom ihåg att alla befinner sig exakt där de har valt att vara, fastän de kanske och troligen skulle förneka att det kunde förhålla sig på det sättet. Det som sker är en enorm kollektiv insikt och ett frisläppande om allt som inte står i linje med Kärlek och många upplever stor smärta och enormt lidande – fysiskt, psykiskt och emotionellt (möjligtvis allt samtidigt). Detta är varför ert uppdrag att demonstrera Kärlek i gärningar är så viktigt. När ni gör det så är era individuella kraftfälts styrka enorm och på grund av att ni har haft för avsikt och fortsätter återställa avsikten att vara enbart kärleksfulla, samt för att alla är Ett, så förenas era individuella och livsviktiga energifält och går ihop med Kärlekstsunamin och hjälper Den att finna och träda in genom nästintill oförnimbara öppningar in till hjärtana hos dem som förefaller vara ytterst och fullständigt stängda för Den.

Inget hjärta är helt och hållet stängt för Kärleken – att vara så stängd är omöjligt – men det är ofta mycket svårt att hitta öppningen hos vissa av de som är mest allvarligt sårade och skadade. Er närvaro på Jorden, med avsikten att uttrycka och ge ut Kärlek och medkänsla till varje själ på Jorden i en kropp, är av den största betydelsen i att blotta dessa öppningar och att hjälpa ägarna att blotta Kärleken som bor inom dem själva.

Ni är aldrig ensamma! Att vara ensam är att vara separerad från Moder/Fader/Gud, från Kärleken, från Källan och detta är omöjligt för Det är Allt. Er eviga existens vistas i vartenda ögonblick inom Den Enda … Alltet. Detta är var allt Liv, all Kärlek, alla Varelser har sitt eviga Hem. Släpp taget om era tvivel, de är totalt grundlösa, för ni lever, älskar, skapar, samt vistas för evigt, i varje stund, inom Hans oändligt vidsträckta och kärleksfulla Omfamning. Allting är för evigt i en kärleksfull och harmonisk frid med Sig själv och Ni befinner er där!

Er kärleksfulle broder, Jesus.

 

 

 

 

Översättning: Aslög

 

 

Du gillar kanske också...