Jesus/Sananda via Jennyli Gustavsson, 3 juli, 2019

Om temat idag är solförmörkelse, så är verkningarna av solförmörkelsen förenat med stjärnljus, för hela slanten. Musik, förälskelse och lycka är den lott som solförmörkelsen skänker er alla. Meditera därför med ett leende på läpparna. Mjukheten i era själar ska föda fram otvetydiga känslor av innerlighet och glädje, för evigheternas ljus kanaliseras som bäst under en solförmörkelsen, och tiden efter. Möjliggör för att detta ljus ska få nå fram till era själar. Möt upp ljuset som förkunnas av erkända uppstigna mästare. Dröj inte med att gå den sanna vägen, som erkända mästare trampat i svunna tider.

Skenet kan bedra era ögon, kära människor. Du är inte en frukt av dåtiden. Du är inte heller skild ifrån framtiden. Det viktiga som vi vill tala med er om idag är att sanningen om tiden, är att den inte existerar så som ni tror. Sanningen om tiden är att den är ett sken från skapelsens allra första strimma av ljus, till skapelsens allra sista strimma av ljus. Medvetandet kan inte greppa detta perspektiv. Det är för att viljan att förstå tillvaron linjärt, är så stark hos er. Men det finns inget i den  medvetna delen av evigheten som är linjärt. Möjligtvis placeringen av de himlakroppar som skapar en förmörkelse på himmelen. Men det är månader och år som räknas när det gäller den ”linjära tiden”, som inte är linjär.

Urkraften finns inbyggd i allt liv. Urkraften utvecklas ur allt som lever och det utvecklas runt en levande kärna. Morgondagen är alltså ett lager utanpå, och runtomkring dagen innan. Dagarna lägger sig som ännu ett lager på löken. Men varje nytt lager står i förbindelse med det föregående lagret, därför utvecklas livet som en spiral. Det vackra i detta är att kunskapen finns kvar, från alla tidigare lager av liv. Det spelar ingen roll om du byter kropp. Du bär med dig all din samlade kunskap som andlig varelse genom själens spiral. Själens eviga dans på de saligas ängder fungerar på samma sätt. Medvetandet expanderar alltjämt. Och varje varv på trådrullen gör också att rullen blir större och större. Det yttersta varvet är alltid störst. Nej, det stämmer inte helt, därför att den spirala tiden kännetecknas också av ständigt nya cykler. Det syns tydligast då ni människor skaffar barn, då börjar en ny cykel. Det nya livet kommer från er, men skapar en egen spiral. Det finns väldigt många spiraler, men alla omfattas av en enda stor spiral. Och vad finns utanför den? Där finns ett oändligt antal väldigt stora spiraler, precis som det finns galaxer i ett universum. Utanför universumet finns ett oändligt antal andra universum, som ingår i det stora världsalltet, osv…

Så om vi säger att dåtid, nutid och framtid, alla existerar här och nu, samtidigt. Då tänker ni att vi är tokiga. Men det är vi inte. Den linjära tiden är en illusion. Du befinner dig i dåtiden, nutiden och framtiden på samma gång. För att förstå detta behöver du också inse att rummet är en bild som passar era fysiska ögon. Men det tredimensionella rummet är också en stark förenkling av verkligheten. Mät inte livet med dina fysiska ögon, därför att då vet du inte sanningen om vem du är. Mät istället livet med ditt inre seende. Möjliggör för det eviga ljuset att lysa upp din tillvaro. Det eviga ljuset kommer ifrån det eviga rummet som kännetecknas av kärlek, evigt liv, sanning, tidlöshet och överflöd. Se för ditt inre hur du erbjuds föreställningar om det sanna varandet. Medvetandet följer de eviga lagarna om krinolinen runt din midja. Du är kommen ur en spiralvirvel, och ditt liv formas ur denna virvel eller vortex.

Skapelsen formas inom och utom dig. Det som du kallar dåtid, ligger i djupet av din själ som levande former av ljus och kärlek. Skenet från detta ljus finns här och nu, och kan aldrig försvinna. Det viktiga för dig att förstå, är att detta sken har också en källa, en urpunkt, som du kan låta påverka. Mittens rike, är alltid ett närvarande tillstånd, inom allt levande. Mittens rike finns i allt som lever, och har levat. Detta mittens rike, kan du alltid nå. Du känner igen mittens rike genom den följsamma känslan av virvelvinden som svirrar upp inom dig. Denna känsla visar dig sanningen om vortexen som allt liv mynnar ur. Sanningen om de erkända mästare som kommit före dig, är att de lever här och nu. De finns alla omslutna av ytterligare lager av liv och medvetande. Dessa lager låter kunskapen som fanns innanför, flöda upp till ytan och belysas av ett nytt ljus. Deras liv, är samma som ditt. Deras liv är sammanknutet med era liv, i den stora spiralen. Därför kan du, längtande människa, följa evighetens ljus inåt, och möta mästarna så som de en gång var. Du kan tala med dem, och du kan påverka dem. Det fina med att kunna göra så här, är att det också påverkar skeendet ända ut till det lager av ljus, där du själv lever. Det visionära ljuset fortsätter sedan in i framtiden.

Den viktiga biten att förstå är att du också har tillgång till framtiden, här och nu. Tillståndet som ni uppfattar som framtid, är något ni tror ännu inte har hänt. Men det är så att skeendet är något som sker i alla lager av ljus samtidigt. Det som är ett skeende i era ögon, är egentligen ett varande – ett evigt varande av ljus. Ditt liv rör sig inom detta spektra av ljus. Din kropp åldras inom detta spektra av ljus, och din själ får möjlighet att utvecklas i den spiralform som allt liv består av. Mitt råd till dig är att föreställa dig ett stort träd. När trädet är en liten planta, finns formen för det stora trädet inprogrammerat i dess livskoder. Den färdiga formen finns redan inom plantan som en tankeform. Det krävs ett medvetande för att föreställa sig helheten – fulländningen. Men fulländningen finns hela tiden här och nu, inom allt liv. Det är din begränsade hjärna och seende, som ibland har svårt att se och uppfatta helheten, och dess fulländning.

Men det fina med ett medvetande, är att det också är en del av helheten och fulländningen, så när ni börjar arbeta med att låta era medvetande bli en del av Det Enda – fulländade medvetandet – då ser ni också sanningen om helheten. Du börjar läka dina sår, när det enda seendet verkar genom dig. Du börjar förstå din egen storhet och gudomlighet, när du låter det enda medvetandet verka genom dig. Möt dig själv livs levande på kanvas-tavlan som är målad av den sista måltiden. Se dig själv sittandes vid sidan av Guds son. Möt dig själv sittandes vid bord, och inse att tavlan inte är något som hände då, utan något som pågår här och nu, inom er alla. Dra dig till minnes vilket ditt uppdrag är, och börja utföra det, snarast möjligt. Ha tillit till, att när du förstår sanningen om livets och evighetens varande, så kommer allt att uppenbaras för dig. Allt blir tydligt!

Livet sker inte – livet ÄR! Och det har alltid varit, varken mer eller mindre.

Människan har alltid förminskat sig själv i den stora bilden av livet. Det är viktigt att du en gång för alla förstår din roll och ditt varande. Du har lämnat ett begränsat liv bakom dig, du har stoppat ner det i en låda och låst locket. Nu är det dags att förstå sanningen om livets enorma överflöd. Det som du betraktar som framtid, finns redan här hos dig. Du ser det bara inte med dina fysiska ögon. Men livet är redan fulländat, precis som det är, och som du är. Mitt fredliga budskap till människorna, för tvåtusen år sedan, gick ut på att de skulle se sin egen storhet, och det gudsrike de alla bar på inom sig. Med mitt kärleksbudskap till världen, ville jag att människorna skulle öppna sina hjärtan och se sanningen, om sig själva, och om livets fulländning. Mitt uppdrag är inte över. Därför att livet är evigt. Det som är beklämmande är att kungörelsen om min död, verkar som en bild av sanningen än i dag. Vilket det inte är! Det är bilden av min döda kropp ni ser, varje dag när ni besöker en kyrka.

Men det jag ber er om nu, är att omprogrammera er från denna bild, eftersom den är falsk. Det vore fint om jag får be er om en tjänst. Du minns att jag berättade att ni inom er, via ljuset, kan gå in till det lager av livsmälande där jag finns, och ännu lever. Du kan se för ditt inre hur du plockar ner mig från korset. Du låter mig leva inom dig, och vandra fritt på Jorden. Du låter mitt liv gå upp i ditt. Du tar emot mig med öppna armar och förevigar dig själv samtidigt. Du har på så vis låtit mig uppstå igen. Eller rättare sagt, du har ändrat på historien. Du har omprogrammerat den bild ni har av historien. Du har ändrat historien. Ser du nu, hur du och jag är ett och samma. Vi lever i samma levande medvetandespiral, och vårt liv virvlar runt varandra som i en salig dans, på de saligas ängder.

Du och jag förlöser därmed ett nytt ljus, där ljusvirvlarna blir ännu starkare, och sprider sig förnämligt, och längtar efter nytt varande. Min kärlek till er är så stark, och jag längtar efter att få förenas med er alla, för att lyfta det eviga ljuset till ytan. Det är min mission, och jag ber dig nu om hjälp. Låt mig få kliva ner från korset. Låt förmörkelsen i världen upphöra, en gång för alla. Mitt liv är troget detta uppdrag. Ditt liv är samma som mitt. Förlåtelsen är därmed kungjord och manifesterad inom allt liv.

Med dessa ord vill jag tacka dig och er alla från djupet av mitt eviga hjärta. Du anar inte hur glad jag är. Den kärlek som mitt hjärta bär, vill svämma över. Tårarna väller upp ur mina ögon, och livets underbara mirakel väller ut ur mig. Tiden är kommen, äntligen! Dopet, när jag föds på nytt inom er, är nu här! Klokskap och kärlek går hand i hand. Jag ser era starka och kärleksfulla hjärtan. Jag ser er enorma kraft, och er förundran över det vackra i livet. Den levande kärleken, kan aldrig dö. Det är ni största beviset på. Jag tackar er alla, allra ödmjukast, och av hela mitt hjärta. Ord finns inte för den tacksamhet jag känner. Ditt vackra liv, är min belöning. Att få bli räddad av dig, är min belöning – därför att det ger eko och verkningar ut i det som ännu ej är upplyst. Det nya ljuset, låter er äntligen se, sanningen om livet, och kärleken. Jag böjer mitt huvud, i stor tacksamhet!

TACK

Jesus Kristus – SannAnda.

Du gillar kanske också...