Jesus via John Smallman, 25 november 2023 

https://ci4.googleusercontent.com/proxy/-qOdlfyqXsSbhMLsPXRpvMDBu1e6AjXJLZge0uYydFlJeaJFkerJZhjwY1CX3CpTJhi-FYj1AFv4NKM6i3W7nUdV_ZlxeaRZM2yhoiQTjhHnaSSp_Q0qdUAuBl4=s0-d-e1-ft#https://goldenageofgaia.com/wp-content/uploads/2021/09/jesus-500x336.jpeg

 

Jesus via John Smallman

Gud litar på dig i varje ögonblick 

25 november 2023 

Mästare Jesus via John Smallman johnsmallman.wordpress.com/sv 

Här i de icke-fysiska världarna ser vi med intensiv glädje hur mänsklighetens kollektiva uppvaknande snabbt fortskrider mot sin magnifika gudomliga avslutning. 

Ert uppvaknande, som ni har fått höra så ofta, är absolut säkerställt, så släpp alla tvivel som ni kanske klamrar er fast vid, eller som kan uppstå oombedda för att störa eller undergräva er tillit till Gud. Allt är väl, Gud är med var och en av er i varje ögonblick, eftersom separation aldrig skedde, och aldrig kan ske eftersom ni för evigt är i förening med Moder/Fader/Gud. 

Ert eviga liv, ert liv just nu när ni läser eller lyssnar på detta budskap, levs i den kärleksfulla Närvaron av er gudomliga Skapare. Men det ni upplever som ett liv i form, med all den oro, rädsla, smärta och lidande som det för med sig, är en ren och fullständigt overklig illusion. 

Det är ett tillstånd som ni alla valde – med hjälp av er gudagivna och fullständigt kraftfulla fria vilja – att uppleva. Medan ni är i form verkar det helt verkligt eftersom det var er avsikt när ni gick in i det. Och, ja, det ger er lektioner och erfarenheter som ni har valt att genomgå till er egen fördel och till fördel för alla dem som ni interagerar med. 

Och ja, ni gör misstag – en annan aspekt av att vara människa – och ni visste, innan ni inkarnerade, att detta också skulle hända. Och hela syftet med denna övning är att föra er tillbaka till medveten medvetenhet om att ni är Kärlek, och endast Kärlek, precis som er ständigt älskande Fader. 

Återigen, allt är väl. Gläd dig, för du återvänder hem. 

Med andra ord vaknar ni upp ur drömmen eller avslutar ert intensiva fokus på det spel som ni har varit engagerade i, och när ni gör det kommer all er rädsla, smärta och alla känslor av ovärdighet att upplösas i den rena glädjen över att återigen känna er som Ett med Moder/Fader/Gud. I förening med Gud, är där ni alltid har och alltid kommer att leva, evigt och oavbrutet. 

Det är er sanna och enda natur att vara Ett med, i förening med, och ändå leva som ett differentierat eller individualiserat uttryck, av Moder/Fader/Gud, vilket ger er och Henne en ofattbar intensitet av glädje. 

Om ni bara tillåter er själva att veta och vara medvetet medvetna, som ni alltid är djupt inom er själva, att ni i varje ögonblick är Ett med Gud; att Kärlek är er enda natur, er enda Verklighet, kommer ni att upptäcka att er enda önskan är att behaga er himmelske Fader eftersom Han så perfekt stöder och älskar er i varje ögonblick. 

All din rädsla, tvivel, ångest, ilska, förbittring och behov av att döma och klandra andra kommer bara att falla bort. 

Du kommer att finna dig själv leva medvetet medveten om att älska alla som du interagerar med på något sätt. Du kommer inte att ha något behov av att döma eller klandra någon eftersom du inser att du och alla andra är Guds perfekta och ytterst älskade barn. 

Ni kommer att inse att de vars beteenden ni tidigare skulle ha dömt och fördömt, och som ni därför skulle ha önskat se straffade, verkligen gör sitt bästa, att de för närvarande, precis som ni var för ett ögonblick sedan, är helt förlorade och övertygade om att illusionen är verklig. De reagerar på den intensiva rädsla som de upplever – och som de för det mesta förnekar – och tillåter därmed sina egon att styra sina attityder och beteenden för att hålla dem säkra från sina inbillade fiender. 

Ni har INGA fiender, och detta är så helt enkelt därför att Alla är Ett. 

Ja, att hålla tillbaka dem som skulle skada och missbruka andra är rättvist, men det måste göras med medkänsla och kärlek med förståelsen att de lever i och agerar utifrån en intensiv känsla av rädsla och självtvivel. 

När era egna små barn är rädda tröstar och skyddar ni dem. De vuxna som är rädda behöver också er tröst och ert skydd, skydd från sig själva och från de andra rädda som skulle straffa dem. 

Kärlek är vägen, den enda vägen till ert uppvaknande. Endast Kärlek är Verklig. 

När er medvetenhet om verkligheten i er sanna natur blir alltmer uppenbar för er, och när ni oftare återställer er avsikt att vara konsekvent uppmärksamma när ni tänker, talar eller agerar, kommer ni att finna er själva alltmer fridfulla när ni mer fullständigt accepterar att ni i varje ögonblick, är exakt där ni är avsedda att vara, gör eller är exakt det som ni inkarnerade för. 

Din självacceptans kommer att växa, och du kommer inte längre att störas av tankar om hur andra kan döma dig. Er ökade kunskap om er gudomliga unikhet kommer att ge er fullständig tro på att Gud litar på er i varje ögonblick, och vetskapen om att ni inte längre kommer att känna något behov av att försvara er själva om andra inte håller med er. 

Varje behov av att lyda någon form av dogmatiska regler och föreskrifter – vare sig från politiska, vetenskapliga, statliga, militära, affärsmässiga eller religiösa organisationer – som kräver att alla ska ha samma åsikter och tro som en förutsättning för acceptans i det samhället, kommer bara att upplösas när ni litar på er själva i visshet om att den enda guide ni behöver är Kärlek, i vilken ni är insvepta i varje ögonblick. 

När ni tar er viktiga dagliga stilla tid, ensamma på tu man hand med Moder/Fader/Gud i era heliga inre fristäder, påminn då er själva om att det är Guds vilja och er egen, att ni är inkarnerade som en människa i detta ögonblick. 

Er närvaro på Jorden nu, är väsentlig och gudomligt meningsfull. Ni är exakt där ni nu är, fysiskt, för att bäst och mest kompetent hjälpa till i mänsklighetens uppvaknande. 

Ni valde att vara här av kärlek och medkänsla, efter att ha gjort ett mycket modigt val, väl medvetna om att ni också skulle drabbas av en intensiv minnesförlust och därmed, ofta och kanske under en mycket lång tid, helt glömma bort ert sanna syfte på Jorden. 

Ni visste dock att trots de mänskliga livsåtaganden som ni sannolikt skulle bli ansvariga för, och så småningom komma att erfara, den sanna meningen med ert liv på Jorden. Vid denna tid, skulle ni bli gudomligt vägledda att följa perfekt, även om ni ibland skulle distraheras av händelser och relationsfrågor som skulle uppstå i era dagliga mänskliga liv. 

Så jag bekräftar för er att var och en av er är exakt där ni behöver vara och valde att vara, för att på ett magnifikt sätt hjälpa till i det kollektiva uppvaknandet. 

Lita på Guds kärlek och vägledning i varje ögonblick, lita på er egen gudomliga intuition när ni lever era dagliga liv, och var fridfulla även när andra kanske inte är det. Att vara i frid tröstar och stöder andra, och detta är ert gudomliga syfte i vilket ni är fullt och helt kompetent engagerade. 

Din kärleksfulle broder, Jesus.

Översättning, Marie-Anne

Du gillar kanske också...

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *