Jesus via John Smallman, 31 januari 2024

 

Jesus via John Smallman

31 januari 2024

Tillåt Er Sluta Hänga Fast vid Känslor av Ovärdighet.

Kärlek är inte något ni måste leta efter, eftersom det är vad ni är! Emellertid, som människor i form, förefaller det för er som att ni måste få den från någon annan, eller från Gud. Dock, det finns bara kärlek, PUNKT! Som fullkomllgt unika och individualiserade uttryck för Gud är ni – varje individuell kännande varelse, utan undantag – alla aspekter, unika uttryck för den Kärlek som är Allt som existerar, och som existerar i all evighet, utan avbrott – det ändlösa ögonblicket av Nu.

Gud och ni är för evigt oföränderliga uttryck för Kärlek. Ni har bara glömt denna gudomliga och oföränderliga sanning, och därför verkar det som att ni inte har den. Att vara utan Kärlek skulle vara som att sluta existera, och den tanken är skrämmande. Det är den tanke ni använde för att uppfinna eller konstruera en overklig miljö för att uppleva separation från varandra och därför från Moder/Fader/Gud, utan att inse – hur skulle ni? eftersom de inte existerar – skräcken, rädslan, och osäkerheten ni också skulle uppleva.

Ett mycket stort antal människor lever till synes i det tillståndet, och några av dem går genom extrem smärta, lidande och vånda på grund av det. Att vakna upp är att släppa ert skrämmande grepp om den overkliga tanken ni upplever som en fysisk materiell miljö. En miljö där er fysiska form uthärdar sjukdom, skada och död, allt uppenbart absolut förfärande möjligheter som leder till en oundviklig personlig slutlig händelse – döden – ingenting – utrotning.

Oroa er inte, för DET FINNS INGET SÅDANT TILLSTÅND! Det finns bara Verkligheten, total och oskiljbar Enhet i Förening med Moder/Fader/Gud. Lev därför orädda, erbjudande bara Kärlek till alla andra i varje ögonblick, och vet att Allt verkligen är extremt gott. När ni gör bara detta kommer frid att bli den största Närvaron i era liv.

Hela meningen med dessa meddelanden, som jag ofta och regelbundet erbjuder er, är att hjälpa er att följa er vackert förplanerade väg mot ert uppvaknande. Jag följde min, och jag vet hur svårt det kan vara, men jag vet också att er framgång är garanterad, eftersom det är gudomligt tillförsäkrat. Var och en av er nu som människor i form, valde de vägar ni just nu lever och ägnar er åt, därför att ni ville minnas er Enhet med Gud, både som varelser i form och samtidigt som de absolut obegränsade eviga varelser som ni är, när ni väljer att vara formlösa.

Ni har alla obegränsad tillgång till Alltet, till er Källa, till Kärlek, och ni kan därför framställa er själva på alla sätt som tilltalar er gränslösa kreativa förmåga. Mänsklig form är bara en av dessa många möjligheter, men ni valde att använda den för att uppleva det omöjliga – separation!

Varför är det omöjligt? Det är omöjligt därför att allt som inte är fullkomligt i linje med Kärlek aldrig har eller någonsin kan existera. Ni är alla för evigt och oskiljbart i Förening med Kärlek, med er Källa, den enda Källan till er eviga existens.

Ert uppvaknande är er fria viljas val att avsluta det overkliga spelet av separation, och att återvända till ett konstant tillstånd av medveten medvetenhet om er Förening med Moder/Fader/Gud. Ord är fullkomligt otillräckliga som medel för att förklara, uttrycka, eller definiera det som existerar utan gräns. I Sanning är varje kännande varelse, om så i form eller formlös, lika gränslös som Moder/Fader/Gud, därför att ni alla för evigt är ett med Henne i detta ”tillstånd” som är gränslöst. De gränser ni upplever som människor i form existerar inte och kan aldrig göra det. Ert gudomliga öde är att till fullo känna er själva som ni är, att hela tiden vara medvetna – hela tiden fullt medvetet medvetna – om er mycket vackra och oändliga STORHET som Ett med Henne.

När ni tar er dagliga stilla tid, ensamma i er heliga inre helgedom, påminn er själva om denna eviga Sanning. Hedra er själva, som Gud gör i varje ögonblick, och tillåt er att sluta hänga fast vid alla känslor av ovärdighet eller syndfullhet, för ni skapades gudomligt perfekta och oföränderliga, precis som er Källa. Kärlek är total, oändlig, ovillkorlig acceptans av ALLA dess gudomliga skapelser. Det finns inget att döma eller fördöma därför att, trots alla de illusoriska upplevelser som så många fortfarande genomgår, Kärlek kan bara Älska, och Älskar bara. Sopa ut allt skräp ur ert sinne – dessa falska och ytterst ogiltiga känslor av otillräcklighet, ovärdighet och syndfullhet – och öppna ert hjärta och inbjud Kärlek att inträda. Det kommer Hon att göra, och ni kommer att känna Hennes kärleksfulla omfamning.

Er kärleksfulle broder, Jesus

Översättning Markku

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *