ÄÄ Raphael: Frön av Healing, 31 januari 2024

 

ÄÄ Raphael: Frön av Healing

31 januari 2024

av Lee Degani
https://connectiontohealing.org/aaraphael-seeds-of-healing/

Lee: Och ur mitten av vår cirkel kommer ÄÄ Raphael, helande ängel, grön ängel, grönt elixir, ängel också av glädje, för när vi tar emot det vackra helandet är alla de himmelska varelserna fyllda av glädje. Och det är vi också, vi är fyllda av Helandes glädje. Och han kommer nu för att tala till oss:

ÄÄ Raphael: Mina älskade, ja jag kommer ikväll men vet att jag har kommit varje gång ni har träffats. Och varje gång ni har kallat. Och varje gång du har bett och varje gång andra har bett för dig. Du kanske inte kände mig, du kanske har undrat var är helandet? Men jag har varit där och jag är där. Och vet att du bara behöver tänka på mig i ditt hjärta så kommer jag att finnas där. Så öppna upp nu så att du kan ta emot mitt helande och ja, det är jag som ansvarar för det men helandet är från Gud. Men det finns inget annat.

Ljuset kan anta många former. Ja, du har fått höra att Guds ljus är din själ. Vet att det ljuset inombords också innehåller frön av helande. De behöver bara planteras. De behöver planteras i ditt psyke, i ditt medvetande, i ditt trossystem och de kommer att växa och de kommer att blomma ut. Så ta dem nu, mina frön som jag ger dig. Ja, det har funnits tillfällen då ÄÄ Michael, Mi-cha-el har kommit och han har gett er frön av frid. Men vet att frön av helande också ger frön av frid. För helandets frön är basen, basen som formar sig så att du kan växa, du kan växa i visdom, du kan växa i förståelse, du kan växa i Glädje.

Så vart är det du skulle vilja ta dessa frön? Du kan plantera dem i dina ögon, låt oss göra det nu. Du kan plantera dem i din armbåge, låt oss göra det nu. Du kan plantera dem i din hjärna, låt oss göra det nu. Du kan plantera dem i ditt hjärta, ja, de kan läka ett brustet hjärta. Låt oss göra det. Du kan plantera dem inom varje del av din essens. Låt oss göra det nu.

Och vad ska de vattnas med? Ibland älskade, vattnas de av dina tårar. Men de vattnas av hopp, de vattnas av tillit, de vattnas av gudomlig kunskap. De vattnas av sanning, de vattnas av glädje, de vattnas av medkänsla, de vattnas av ett leende.

Och ja, du behöver solen för att skina, eller hur, när ett frö växer? Du har ett ljus inom dig, i din själ, det inre ljuset. Det är din sol som kan ge strålningen så att fröna kan växa och blomma och solen inuti är kopplad till den stora centrala solen som är medlet som för det gudomliga ljuset från helheten till dig.

Jag lämnar min vattenkanna till dig. Om du tittar inuti ser du att vattnet är grönt. Det är mitt gröna elixir, mitt gröna helande elixir. Jag lämnar den till dig så att du kan ta med den varje dag, ta med den för att vattna fröna.

Och jag lämnar er nu, med mycket kärlek, med helande.

Och vet att när ni vattnar dessa frön, går de genom hela Gaia, genom jorden.

De går in i träden, de går in i gräset, i vattnet och de bringar helande dit det behövs. Så fortsätt att plantera fröna så kommer jag att vara med er och hjälpa dem att växa.

Farväl.

Översättning: Lars-Eric

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *