Jesus via John Smallman, 5 januari 2024

https://ci4.googleusercontent.com/proxy/-qOdlfyqXsSbhMLsPXRpvMDBu1e6AjXJLZge0uYydFlJeaJFkerJZhjwY1CX3CpTJhi-FYj1AFv4NKM6i3W7nUdV_ZlxeaRZM2yhoiQTjhHnaSSp_Q0qdUAuBl4=s0-d-e1-ft#https://goldenageofgaia.com/wp-content/uploads/2021/09/jesus-500x336.jpeg

 

Jesus via John Smallman

5 januari 2024

Ha fullkomlig TILLIT till Gud.

Hej, det här är John med Jesus meddelande, Fredag 5:e januari 2024. Han påbörjade det på Juldagen 2023, och gjorde det klart idag, 5 januari. I det påminner han oss mycket positivt om vår sanna natur.

Idag är det en dag av enorm frid och kärlek, eftersom Guds Kärlek, den Kärlek som är Gud, flödar fritt och i överflöd. Den flödar i sanning alltid fritt och i överflöd för att fylla hjärtat hos dem som är öppna för det. Men idag, måndag 25 december 2023, är exceptionell och betydelsefull därför att så många firar årsdagen av min födelse, till synes för så länge sedan, med en kraftfull och mycket förhöjd kärleksfull avsikt.

Insikten om den gudomliga SANNINGEN att bara GUD, bara KÄRLEK är VERKLIG, stiger betydelsefullt och enträget upp i hjärtat hos många av er vilket, även om ni i årtionden uttryckt er tro på denna sanning, ni aldrig känt så intensivt. Ert vetande om denna sanning fyller er med glädje. Att med er medvetna mänskliga medvetenhet veta att det är så, istället för att förlita sig på blind tro, är ett ENORMT kraftfullt steg mot ert kollektiva uppvaknande. Idag är verkligen en dag att fira massivt, och många av er gör det.

Tack alla ni för er Kärlek, er Tro, och er Tillit till Moder/Fader/Gud. Jag kan försäkra er om att den förstoras underbart och fantastiskt då den återsänds till er i det kontinuerliga flödet av Gudomlig Kärlek som är LIVET, och ni är därför förstås alla för evigt och till fullo levande! Fröjdas i den glädje ni känner, den är inte illusorisk, DEN ÄR VERKLIG!

Tidigt januari 2024:

Vi är alla Ett, som ni så väl vet, och det finns förstås bara Kärlek, som bara kan kännas och upplevas NU! Det eviga Nu är det eviga och alltid närvarande ögonblicket av att vara fullt medveten. Det finns inget annat ögonblick, det finns inte heller minsta möjlighet till något annat ögonblick, och alla känslor ni på något sätt upplever som kärlekslösa i ert mänskliga liv i form är också overkliga, illusoriska. Det finns bara Kärlek. Det är därför det aldrig kan finnas synd, ovärdighet, smärta eller lidande, eftersom inget annat än Kärlek kan existera.

Men, som människor i form, verkar detta inte vara vettigt, än mindre sant. Men det är det! Det kommer inte att finnas några olyckliga, sorgliga eller skrämmande minnen. Ni kommer alla att vakna upp, och den overklighet ni upplevt sedan urminnes tider – rädsla, lidande, smärta och död – kommer att bli helt upplöst, för den har aldrig existerat.

Det finns bara Livet – fullt medveten evig medvetenhet om Enhet, om Förening – Kärlek, Gud. Det finns inget behov av eller möjlighet till något alternativ. Alternativ är en aspekt av den illusoriska världen i form i vilken ni upplever dualiteten i existens, även om den är overklig – nämligen upp/ner, vänster/höger, gott/ont, rätt/fel, antingen/eller – som begränsningarna i mänskligt liv, inte både/och av Verkligheten där det inte finns NÅGRA begränsningar till Kärlek, eller till det sätt på vilket den väljer att uttrycka sig. Kärlek är Allt, och är därför Allomfattande, punkt slut. Och det är från den fiktiva berättelsen ni ska vakna upp!

Förbered för detta mycket magnifika, briljanta och vackra event genom att bara Vara. Att VARA är totaliteten av er natur, precis som det är Guds. Att Bara visar och demonstrerar fullkomlig och total acceptans av den gudomliga Suveräniteten hos Allt som Gud skapar. Det finns INGA skillnader, INGEN hierarki, och då alla kännande varelser omfamnar Verklighetens Sanning upplöses allt synbart behov av sådan splittring. När ni vaknar upp till fullt medveten medvetenhet och ett Vetande om den absoluta Sanningen i det påstående varje kännande varelse uttrycker genom att bara vara uppvaknad, sålunda för evigt kvarstående vaken, specifikt – Jag och min Fader är Ett – så avlägsnar och upplöser detta tillstånd av er eviga och obrytbara Enhet med er himmelske Fader, alla behov i vilka ert extremt trånga och begränsade tillstånd hela tiden förefaller att omsluta er. Ni kommer återigen att veta vad det innebär att vara Fria, ni kommer att känna igen ert sanna tillstånd av varande, från vilket ni aldrig, ens i det kortaste ögonblick, varit avskild.

Då ni poängterar att varje dag spendera viktig stilla tid i ensamhet, påminn er om er sanna och eviga natur genom att uttala ”Jag och min Moder är Ett” – eller, om ni så föredrar ”Jag och min Fader är Ett”. Detta enkla uttalande är den absoluta Sanningen om vem ni är … oföränderligt. Gud, som ni vet, gör absolut aldrig skillnad på någon, för Alla är för evigt Ett, och när ni uttalar detta erkänner och accepterar ni er egen ytterst giltiga medvetenhet om er sanna och oföränderliga gudomliga natur som Ett med eller i Förening med Gud, er för alltid kärleksfulla Källa. Därför, VET att detta för evigt är sant, och upprepa det regelbundet för att upplösa allt tvivel eller all känsla av ovärdighet som kan uppstå inom er, då era egon erbjuder er orsaker till att detta inte är sant, då de erbjuder er deras bästa – den yttersta overkligheten i RÄDSLA. Ha därför fullkomlig TILLIT till Gud, och vägra helt att acceptera ert egos overkliga och skrämmande erbjudanden.

Er kärleksfulle Broder, Jesus.

Översättning: Markku

Du gillar kanske också...

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *