Jor-El via Börge Höglund, 1 juli, 2021

 

Jor – El    23-27 juni 2021  Via Börge Höglund

 

Del 1

Det är Jor – El som har ett budskap till er.

Ni är i en uppbyggnads skede fas 4. Det innebär stora förändringar under denna tid i form av avslöjanden och massaresteringar.

Som en del av er redan vet så har det skett arresteringar på senare tid, men det är bara början.

Vi hjälper till på många olika sätt, bland annat med olika tekniker som underlättar för era myndigheter att avslöja de mörka, det är på detta sätt som sanningen kommer fram bit för bit.

De mörka tappar fotfästet och försöker fly, men vi har kontroll och ser var de gömmer sig.

Vi skickar meddelanden till lämpliga personer för att möjlig göra arresteringar av dessa mörka krafter.

Det är ett gigantiskt jobb att få bort de mörka, men de plockas bort undan för undan och skräms ut från sina gömmor.

Med er hjälp med att stråla ljus blir det mindre och mindre antal ställen kvar för dem att gömma sig. Låt oss samverka för att få bort alla.

Detta arbete är snart över och då får ni vila i en värld av ljus och kärlek.

 

Det här är första delen av flera som visar er vad som händer bakom stängda dörrar

Jag tackar för att ni har lyssnat, och kom ihåg, vi älskar er och att vi inte är längre bort än en tanke.

 

Tack Jor-El

 

 

 

Det är Jor-El som fortsätter med budskap del 2.

 

Det kommer en tid då ni är det vita folket, ni som är segrare över mörkret. Ni är segerherrar i den här delen av universum.

Nu kan ni leva i ljus och kärlek och leva i samklang med naturen samt uppfylla skaparens vision om en fredlig värld där ni lever med alla människor oavsett vilken hudfärg eller vilket kön ni känner att ni tillhör, eller djur, växter och insekter

Alla är lika mycket värda. Ni kommer förstå att allt är en väv där allt är beroende av varandra.

Kärlekens ljus sprider sig från er del av universum och vidare ut till alla delar av universum.

Det som ni kommer att uppleva, är ingen isolerad händelse utan det speglar av sig till alla delar och till alla existenser som finns.

Helheten är det som räknas

 

 

 

Det är Jor-El som fortsätter med del 3

 

Ni människor måste få upp ögonen och förstå att det finns så oändligt många levnadsvillkor för andra arter av liv, allt som finns på er planet och mer därtill finns på andra planeter någonstans i universum.

Ni måste också lära er att det minsta djur, insekt eller växt som finns på moder jord, kan vara det största på en annan planet i universum.

Det finns varelser med helt andra, kanske skrämmande, utseende till det yttre men kärleks fulla till sitt inre.

Låt ert sinne vara öppet nu när ni närmar er kontakter från andra världar. Lita på oss, vi är vänliga och kärleksfulla, vi har med oss ny teknologi som vi kommer att hjälpa er att stoppa den miljökatastrof som närmar sig om ni fortsätter som ni gjort under lång tid

Allt har ett samband, en sorts energi tillstånd som finns i allt i universum.

Allt som händer på er planet påverkar allt annat i hela universum.

Vi är alla ett.

Allting är levande, allt har någon form av sätt att meddela sig ”prata” med er om ni är tillräckligt öppna och kan stilla er, att bara vara i ett tillstånd av hög energi eller låg energi för att tona inpå den som ni vill ha kontakt med.

Träna på att ta kontakt med alla de arter av liv som ni har runt er så ni blir bra på det, för den kunskapen behöver ni, när vi tar kontakt med er.

 

Kom ihåg att vi inte är längre bort än en tanke

Vi älskar er, vi ses snart

Tack Jor-El

 

 

Du gillar kanske också...