Jor–El from the Galactic Federation of Light via Börge Höglund, 9 november, 2021

 

Jor–El  9 November 2021  Via Börge Höglund

 

Älskade människor det är Jor-El som kommer med ett meddelande till er

Er skaparkraft har utsatts för mycket negativa åsikter, som att ni är egoistiska eller att ni bara ser det som gynnar er.

Men det är så det är, ni måste hjälpa er själva först, annars kan ni inte hjälpa någon annan.

Om du vill hjälpa andra människor så skapa något som gagnar dig själv och samtidigt hjälper andra, för då får du kraft och uthållighet att hjälpa på många sätt, inte bara ge hjälp som är kortsiktigt för stunden.

Vi ser er vilja att skapa den nya världen där alla har allt de behöver.

Kom ihåg att allt finns i överflöd i universum, och det är er uppgift att kalla till er det som berikar ert liv i den fysiska värld ni lever i. Den värld är där ni lär er att skapa den ena fantastiska möjligheten efter den andra, och från utgångspunkten sett har ni kommit långt.

Från att se det ni vill ha, till att låta universum förverkliga er skapelse, som ni har framkallat i ert inre är det bara för er att tillåta det ske, och vara tacksam för allt ni har, och kommer att skapa under er vistelse i den verklighet som många tror är den enda som finns

Men så är det inte.

Som jag förklarat i tidigare meddelanden, så händer alla verkligheter på samma gång. Det som har hänt dig, det som händer nu, och det som händer framåt är en och samma rörelsesom hela tiden är en gemensam kraft i rörelse och den fortsätter alltid att skapa, och förändrar allt som finns.

Det du inte längre fokuserar på, vittrar sönder och försvinner så småningom helt.

Så därför säger jag er, fortsätt att fokusera på de skapelser ni vill ha kvar och de som ska bli era nya skapelser som ni vill förverkliga genom er skaparkraft .

Ha tillit till att det sker i enlighet med de bilder ni ser inom er.

Tro på det att det sker. Det finns där framför er. Det är redan där. Öppna ögonen för er nya skapelse.

Kom ihåg att allting är energi, från den allra minsta lilla till allra största, är energi i olika magnetiska frekvenser som dras till varandra enligt universums attraktionslag, och därigenom bildar och samordnar de skapelser ni ser i ert inre.

Jag älskar er välsignar er och kom ihåg vi är inte längre bort än en tanke.

Jor-El

Du gillar kanske också...