Ashtar och En Som Tjänar (OWS) via James McConnell och Shosanna, 6 juni 2021

 

Ashtar och En Som Tjänar (OWS) via James McConnell och Shosanna, 6 juni 2021

 

ASHTAR (Kanaliserad av James McConnell)

 

Jag är Ashtar. Jag kommer nu för att vara med er, och för att fortsätta hjälpa er att återigen förstå ett annat perspektiv. Ett perspektiv som ni alla har kommit fram till vid olika tidpunkter.

Ni befinner er mer och mer i de högre frekvenserna av vibration. Ni inser mer och mer att ni inte kan penetreras av de lägre vibrationerna. Era barriärer kan inte penetreras så länge ni tror att de finns. Så länge ni tror att ni är skyddade, så är ni det. Vet alltid det.

Och även om ni ibland kan känna att ni dras tillbaka ner till de gamla sätten, in i den gamla programmeringen, och faktiskt gör ni det ibland, men mer och mer inser ni att det är allt det är, det är helt enkelt gammal programmering och ni behöver inte hållas där längre. Ni behöver inte stanna där. Dra bara upp er själva igen. Dra er ur det. Inse att det bara är minnen, det är bara programmering, det är bara saker som vill hålla er tillbaka för att binda er till denna illusion. Säg till er själva: ”Jag kommer inte att hållas tillbaka längre; Jag är fri, fri från allt som fortsätter att binda mig till denna illusion av separation.” Eftersom det är allt det är. Det är bara matrisen som drar er tillbaka. Det är bara ert ego som kallar er tillbaka. Dags att hålla fast vid det ni alltid har vetat. Och på många sätt försöker egot att skydda er.

Men ni behöver inte det skyddet längre. Ert högre ego, ert högre medvetande, är redo att ta över – om ni tillåter det. Och ni, som är det medvetna vetande självet, ni, som ert högre själv vilket arbetar genom er, är den eller det som bestämmer nu. Så kom ihåg det.

Och vet att när vi befinner oss i våra skepp och tittar på er, vakar över er – en bättre formulering, vi vakar över er. Vakar, och finns där för att hjälpa er, närhelst behovet dyker upp. Vi har våra olika uppdrag, våra program. Våra projekt som vi arbetar med. Och alla våra projekt går samman, går samman så att alla kan starta samtidigt.

Det är det vi är här för att göra, hjälpa de som arbetar för att främja denna planet och befolkningen på den. Det stämmer att vi inte kan blanda oss i. Vi kan inte utföra det åt er. Vi är här för att hjälpa till när signalen kommer. Och när vi tar emot signalen från den Förste Skaparen, får vi hjälpa till ännu mer, som vi har gjort vid andra tidpunkter. Vi har kommit närmare och närmare, både med våra skepp men också hjälpt er direkt, alla ni, både i grupper som samlats men också individuellt.

Vi är väldigt mycket involverade i uppvaknandet här på denna planet, i arbetet med er allians. Markbesättningen här. Vi arbetar alla tillsammans för att få till stånd allt detta. Att ta er framåt till det stora uppvaknandet. För att föra er närmare och närmare Händelsen. Men som vi har sagt, vi kan vi inte göra det åt er, ni måste göra det.

Och ni måste fortsätta arbeta med att mer och mer, så mycket som möjligt, vara i högre vibrationsfrekvenser. Låt er inte dras tillbaka om och om igen. Och om ni inte alltid har viljan, be om hjälp. Be om hjälp. Det är så många av oss här som är villiga och redo att hjälpa och stötta er. Att vägleda er. Men ni måste be om det. Och när ni ber oss finns vi här med er. Tro aldrig något annat, vi finns alltid här med er. Men om ni ber oss att göra det åt er, så kan vi inte det. Vi hjälper till och hjälper till.

Så ha tillit. Lita på att allt går precis som det behöver gå. Låt er inte bli avskräckta eller bestörta av de olika saker som fortfarande sker inom matrisen, inom den tredimensionella illusionen. Eftersom det är allt det är – det är en illusion. Det är en illusion för att dölja den sanna verkligheten, som är er femdimensionella verklighet eller högre. Så lita på allt detta.

Lita på de som är här, och deras uppdrag att hjälpa er. De som finns här. De olika som ni känner till. Jag kommer inte att namnge dem. Ni vet vilka de är. De är här för att föra er längre och längre mot detta uppvaknande.

Men inte ens de kan göra det åt er, det kan bara ni själva. Och bara ni kan vara ansvariga för er själva. Ni ansvarar inte för någon annan. Oavsett vad. Ja, om ni har små barn så är ni ansvariga för deras uppfostran. För att vägleda dem. Men det är helt enkelt vägledning. Precis så som vi gör. Vi vägleder er, ni vägleder dem. Ni gör det inte åt dem. Ni äger dem inte. Era barn äger inte er. Ni äger inte era familjemedlemmar. Ni äger inte er partner. Var och en är suverän i sig själv. Ni måste helt och hållet inse det. Och släpp taget. Släpp det ni tror är ert ansvar gentemot någon annan. Ni är inte här för att se till att alla andra stiger upp. Ni är här bara för att hjälpa till, och att vägleda om de ber om det. Jag kan inte säga detta tillräckligt, eller på annat sätt än vi redan gör, med många olika sätt att säga samma sak. Men ni måste alla komma till insikten om att släppa taget. Att släppa alla gamla programmerade bihang ni har, och gå vidare. Förlåt, glöm, fortsätt. Det är det som En Som Tjänar sa. Använd det. Och ännu viktigare nu när ni fortsätter: var det.

Jag är Ashtar, och jag lämnar er nu med frid och kärlek. Och vet att vi finns här. Vi vakar över er, mycket, mycket närmare än ni kan föreställa er.

 

EN SOM TJÄNAR (OWS) (kanaliserad av James McConnell)

Om, mani, padme, hum; om, mani, padme, hum; hum, hum. Hälsningar till dig!

En Som Tjänar här. Vi är redo för era frågor om ni har några. Vi tror inte att Shoshanna kommer att vara med oss ​​just nu. Men vi kommer att fortsätta och svara på era frågor om ni har några. Åh, vi fick just veta att Shoshanna kommer att vara med. Underbart. Då tar vi bara ett sund och låter era frågor utvecklas. Och vi är redo att gå vidare nu. Har ni några frågor till oss?

Gäst: Ja, jag har en fråga.

OWS: Ja?

Gäst: Ja. Kan ni berätta lite om chakranas betydelse i handlederna, och hur de är kopplade till uppstigningsprocessen?

OWS: Chakran, och vad var det första, dina chakran och sedan?

Gäst: Om ni kan berätta lite om vikten med de chakran vi har i våra handleder.

OWS: Sa du i dina handleder?

Gäst: I våra handleder. Ja. Där finns det chakran.

OWS: Ja. Är det speciella delar av din kropp du pratar om?

Gäst: Ja, handlederna. Ja.

OWS: Ja. Men de finns inte bara där, det finns chakran i dina fötter, i dina händer, etc., etc. De är anslutna som en. Men vi fokuserar främst på sju chakran, och nu det åttonde. Och anslutningen till dina körtlars funktioner kommer som ett resultat av de stigande vibrationerna i dessa chakran, och de hjälper till att kontrollera din körtelfunktion. Du förstår, om du har problem i dina chakran, om de hålls tillbaka energetiskt och allt sådant, så skapar det situationer eller sjukdomar, problem i dina körtlar. Nu är anslutningen till utsidan av dessa chakran, och dessa anslutningar finns verkligen. Vi kommer inte att tala specifikt om det du frågar om, handlederna eller fötterna eller något annat, men alla är sammankopplade som en. Dina meridianer är alla anslutna till dessa energicentra. Och allt är energi som rör sig genom din kropp. Det inkluderar dina ben, dina armar, dina händer, dina handleder, dina fötter, din nacke osv. Allt handlar om energi som rör på sig. Och om energin stoppas på vägen, så skapar detta naturligtvis obehag. Och det måste sedan komma i balans, förstår du? Shoshanna, har du något att lägga till här?

Shoshanna: (JoAnnas Högre Själv, kanaliserad av JoAnna McConnell)

Ja, vi vill dela, Kära Bror. Genom att ställa en fråga, om vi får?

Gäst: Visst.

Shoshanna: Hur ser du på detta Kära Bror? Vad anser du?

Gäst: Jag lyssnade på ett band med Mafu för ett antal år sedan om uppstigningsprocessen, och han tog upp det här med chakran i våra handleder, och hur de hade att göra med uppstigningsprocessen, och jag blev bara nyfiken.

Shoshanna: Och Kära Bror, hur tänker du?

Gäst: Nå, det beskrivs bättre på de band jag har om uppstigningsprocessen. Jag kommer inte ihåg ordet, men chakrana i handlederna har något att göra med uppstigningsprocessen. Det är allt jag minns.

Shoshanna: Allt som lärs ut, Kära Bror, av en Uppstigen Varelse, undervisas avsiktligt så att den som lyssnar kan assimilera och införliva förståelsen i sig själva, förstår du. Det du kan ta till dig kanske inte någon annan kan, eller det kanske inte ens är rätt för den, så det är därför vi vill att du ger oss din syn och ditt perspektiv på detta. Om detta är viktigt för dig kommer vi att föreslå att du lyssnar på den här mästaren och införlivar förståelsen i dig själv, så att du kan använda undervisningen för din fördel. Namaste

Gäst: Okej. Tack.

OWS: Mycket bra. Finns det andra frågor här?

Gäst: Hej, jag vill också ställa en fråga som är gäller chakrana. Får jag det?

OWS: Ja.

Gäst: Tack. Jag är inte säker på om ni berättade om chakrat eller inte. Men under den senaste veckan, när jag gick till Advance och lite före det, kände jag ett riktigt stort hål, eller det verkade som ett öppet sår, men det fanns ingenting på huden. Men det kändes som ett stort hål i området mellan mina axlar och min nacke. Jag känner att det är ett stort område som skulle behöva exponeras för solen, men det är det enda stället som jag behöver skydda eller kyla ner. Det är riktigt, riktigt ömt. Det har varit extremt ömt. Och jag har hört något om att detta är en portal. Jag skulle vilja att ni klargör detta för mig. Tack.

OWS: Vi kan säga att du verkligen är korrekt i ditt konstaterande, eller vet att du behöver få in solljus i det specifika området, och särskilt då i ditt nackområde. Och hur det genljuder när det kommer in i det omgivande området. Solljus är oerhört viktigt här för att fortsätta öppna upp de olika vägarna i vår kropp, och för att få näringsämnena från solen, D-vitamin och allt detta som kommer in. Dessutom kommer pranisk energi in i detta område i nacken, som du upplever här. Och det är viktigt att vara i solen vid olika tidpunkter varje dag, om du kan det.

Nu måste du förstå att de mörka krafterna har gjort allt de kan för att hålla dig borta från solen. ”Solen är farlig. Du måste ha solskyddsmedel hela tiden på alla kroppsdelar.” Detta är inte sant. Det är inte korrekt. Var i solen. Var inte för mycket i solen, för då kommer du att bränna dig. Men var det varje dag, var i solen åtminstone en stund. Det är därför de i forna tider skulle stå upp och dyrka solen när den steg upp varje morgon. De fick sitt solljus från att göra det. Inte så mycket att de brände sig eller sådana saker, utan bara tillräckligt länge för att få det de behövde från solen. Solen återfyller; fyller på energi inom dig. Så det är mycket viktigt. Shoshanna?

Shoshanna: Ja, vi kan dela vårt perspektiv med dig, Kära Syster. Får vi det?

Gäst: Ja, tack.

Shoshanna: Kära Syster, kroppen är instrumentet för känslorna. Kroppen förkroppsligar känslorna och programmen svarar på dessa känslor. Vi säger inget som du inte redan vet, förstår du. Det här är inte något du inte förstår. Du måste lita på att din kropp ger dig en indikation på något som du måste släppa. Kroppens axlar är ett tecken på tyngd, smärta, känslomässig smärta, känslomässigt bärande, känslomässigt bagage, vill vi säga. Så du måste titta på det förstår du, och ta reda på vad du bär på som skapar smärtan i det området. Vi kommer också att berätta för dig att om du upplever, som vi förstod, ett hål, ett tomrum inom område, så är det början på din rensningsprocess. Rensning av bagaget. Rensning av känslan. Den  som människorna gärna vill hänga kvar vid, av vana. Det är vår komfortzon som du har hört talas om tidigare. Så vi kommer att säga till dig att du är på helt rätt väg, och när du låter solen skina på det området, då måste sinnet samtidigt fokusera på att släppa taget, och måste tillåta processen av att släppa det du bär på. Namaste.

OWS: Mycket bra. Mycket bra.

Gäst: Tack.

OWS: Finns det andra frågor här?

Gäst: Ja, jag har en fråga. Kan ni höra mig? Hallå?

OWS: Ja, vi hör dig.

Gäst: Åh, okej. Ja, jag skulle vilja ha lite vägledning om hur vi kan fortsätta arbeta med den Eviga Lågan. Ja, om ni kan utvidga den tanken, och solskådning kan också hjälpa oss i processen. Tack.

OWS: Ja, ni är alla kopplade till den Eviga Lågan. Alla har en koppling till den Eviga Lågan. Det bör ni ha i minnet av det som är viktigt. Ni har alla fått denna erfarenhet och upplevelse över tid här, där ni har upplevt den Eviga Lågan återigen och att kunna komma ihåg hur viktig den var, och är det fortfarande än idag, när ert dagliga liv fortsätter här på Jorden. Helt enkelt veta att den finns där och tro att den finns där, och tro att den verkligen finns inom er, så det är en mycket viktig sak. Ni kan visualisera den, ni kan se den, ni kan ta er dit om ni så önskar, i termer av en astral eller utanförkroppen-upplevelse, och finna er själva där framför den och inom den igen. Det finns olika sätt att göra för att fortsätta fylla på. Eller helt enkelt som vi säger, vet att den finns inom er, och att den verkligen är evigt flammande också inom er. Shoshanna?

Shoshanna: Vi kan lägga till något om vi får, Kära Syster?

Gäst: Ja, tack.

Shoshanna: Kära Syster, Lågan är den kosmiska kopplingen till allt: till allt som är, till den stora forntida visdomen, till det skydd du söker, till din gudomlighet, förstår du. Lågan är din anslutning. Vi vill säga detta: när ni lyssnar på det som din syster, Linda säger i denna grupp varje söndag, så talar hon om den Trefaldiga Lågan. Hon talar om den på ett sätt som du kan känna, förstår du. Du kan känna den i ditt hjärta. Vi kommer att föreslå att om du vill arbeta med den lågan, den Trefaldiga lågan som finns inom den Eviga Lågan, så måste du be om Verktygen för Skydd av dig själv, varje gång du vill återuppliva lågan inom dig, då blir den levande. Den kommer att koppla dig till den forntida visdomen, till den gudomlighet du är, till Källan, till allt som är, så att du kan ansluta till den inom dig själv. Namaste.

OWS: Underbart.

Gäst: Så vackert. Tack så mycket. Namaste.

OWS: Finns det andra frågor här?

Gäst: Ja tack. Jag ber också om vägledning om en materialsamling som jag samlade ihop under I Am Sacred Heart Ministry’s Meditation Circle. Jag lade den i ett arkiv för de i framtiden, många drar nytta av denna information. Jag känner att jag inte är säker på vad jag ska göra med den. Det är anteckningsböcker som jag har i min bokhylla.

Shoshanna: Vi måste få dela här, En Som tjänar, får vi dela först?

OWS: Ja, varsågoda.

Shoshanna: Kära Syster, får vi dela?

Gäst: Ja.

Shoshanna: Många har lagt undan det som är dyrbart för dem, det som har upplyst dem. Det som gör dem medvetna om vilka de är. Många har samlat dessa skatter. Det vi finner inom detta är att när tiden är rätt kommer studenten att dyka upp, och du kommer att få det perfekta ögonblicket att dela med dig av dessa läror, förstår du. Du är förvaltare för dem, och andra kommer att söka efter dem när de är redo. Namaste.

Gäst: Tack.

OWS: Mycket bra. Mycket bra. Finns det några andra frågor här innan vi släpper kanalen?

Gäst: Jag har en fråga.

OWS: Ja?

Gäst: Jag undrar om några av de meditationer som jag tycker om och gör, där talar de om att visualisera vingar på ryggen eller mellan skulderbladen. Det var en fråga jag ställde tidigare. Jag antar, att det energetiskt representerar våra Högre Själv. Jag undrade bara om idén med att bära vingar kan orsaka ryggont.

Shoshanna: Vi vill dela om detta.

OWS: Ja. Snälla gör det.

Shoshanna: Vi ber om ursäkt för att ha gått före dig, Kära En Som Tjänar, men vi har ett perspektiv.

OWS: Ja.

Shoshanna: Kära Syster, får vi dela vårt perspektiv på detta?

Gäst: Ja tack.

Shoshanna: Kära Syster, smärta är en indikation på motstånd. Så är det, förstår du. När sinnet och kroppen motstår en process, kommer smärta att uppstå, förstår du.

Så om du vill sprida dina vingar, eteriska eller fysiska, då måste du tillåta processen utan motstånd. Namaste.

OWS: Mycket bra. Om det inte finns några ytterligare frågor så ber vi om en till om det finns någon, annars släpper vi kanalen.

Gäst: Får jag ställa en fråga till, snälla?

OWS: Ja.

Gäst: Jag har lyssnat på Paul Butler som ger rapporter om jordbävningar. Han erbjuder information om energetiska frisläppanden från Jorden, men det nämndes också att jordbävningarna kan vara relaterade till de underjordiska baserna som elimineras. Skulle ni kunna ge lite förtydligande, snälla?

OWS: Vad vill du veta? Vill du veta om jordbävningarna är naturliga, eller om de är framkallade när det gäller förstörelsen av dessa underjordiska baser? Vad är din fråga?

Gäst: Ja, och han kommer med information om jordbävningar från 0,5 över hela planeten, de längs Ring of Fire, i Australien, i Afrika.

OWS: Men vad är din fråga specifikt?

Gäst: Jag skulle vilja få veta om många av dessa jordbävningsrapporter kan gälla de underjordiska baserna som elimineras.

Shoshanna: Vi vill dela.

OWS: Ja, snälla gör det.

Shoshanna: Vi vill dela, Kära Syster. Får vi det?

Gäst: Ja.

Shoshanna: Kära syster, om någon knuffar dig, flyttar du dig då?

Gäst: Ja. Jag visste att du skulle säga något liknande detta (skrattar).

Shoshanna: Ja, för du förstår helt vad som händer här. Så om någon kommer bakom dig och knuffar dig, då kommer din kropp att förflyttas framåt, eller?

Gäst: Ja.

Shoshanna: Jorden är en varelse. Planeten Jorden, Gaias Ande som förkroppsligar Jorden, svarar på det hon får. Det spelar ingen roll hur detta sker, men det finns ett kollektivt medvetande över hela denna varelse, förstår du. Jorden svarar på det som ges till henne. Så om det finns ett stort negativt medvetande bland människorna, då reagerar Jorden på det genom att ge stormar och åskväder och ilska och tsunamis, allt sådant förstår du, för planeten svarar till invånarna på planeten. Om det blir en explosion under Jorden – ja, då kommer hon att svara på det också, förstår du. Så det är inget mysterium. Det är helt enkelt en varelse som svarar på det hon får. Namaste.

OWS: Ja, och vi tillägger att det stämmer att det förekommer sådana explosioner i de underjordiska baserna, och de förstörs. Förberedelserna fortsätter för det stora uppvaknandet här. Och allt är en del av detta. Allt händer inte på grund av de underjordiska baserna, men mycket händer där. Många förstörs vid olika tidpunkter längs vägen.

Shoshanna: Och planeten kommer att svara på det.

OWS: Ja. Mycket så, ja. Mycket bra.

Gäst: Tack.

OWS: Då är vi klara för den här gången. Shoshanna, har du något avskedsmeddelande?

Shoshanna: Vi vill säga att resan till ett högre medvetande är ansträngande. Den är bräcklig. Många kommer att falla av vägen, och många hoppar tillbaka. Nyckeln för att fortsätta, är att inte att döma er själva eller andra. Namaste.

OWS: Ja. Och vi lägger bara till, njut längs vägen av resan. Shanti. Frid vare med er. Var den Ende.

Shoshanna: Namaste.

 

Kanaliserad av James McConnell

 

www.meetup.com/ancient-awakenings

www.ancientawakenings.org

Article may be reproduced in its entirety if authorship and author’s website is clearly stated.

If you would like to join Ancient Awakenings and participate in our Sunday calls, please go to our Meetup website (www.meetup.com/ancient-awakenings) and join there.

“Believing is seeing!”

 

Översättning: Maggan

You may also like...