Jorden Talar: Känn dina Rötter | Pamela Kribbe, 12 december, 2023

 

 

Jorden Talar: Känn dina Rötter | Pamela Kribbe

av Pamela Kribbe

jeshua.net/channelings/earth-speaks/sense-your-roots/

Kära människor,

Jag är Jordens röst och jag hälsar er alla.

Jag är ansluten till er. Jag lever i era hjärtan, och inte bara i ert kött och blod, utan också i ert inre hjärta. Ni är också anslutna till mig genom ett löfte som en gång gavs mellan mänskligheten och mig, Jordens själ. Det löftet är mycket gammalt och handlar om själva Skapelsen. Ni var mycket involverade i uppkomsten av livsformerna på mig, naturens ting.

Ni arbetade en gång aktivt från en annan dimension än denna materiella, fysiska dimension. Ni var en typ av ängel som levde i en mycket hög och fin vibration, och ni upplevde en lust att skapa, att föra fram liv, och jag erbjöd mig själv till er: Jag var det mottagliga medvetandet för er kreativa instinkt. Ni skapade frön av ljus som antog alla möjliga former i sten- och mineralriket och i växt- och djurriket. Ni var en gång skapare i tidernas begynnelse.

Mycket av det ni senare började kalla Gud fanns i er, men det har ni glömt. Det växte fram en tradition av glömska, av makt och maktmissbruk, som fick er att förlora medvetenheten om er enhet med Gud och att gå vilse.

Tanken att ni var aktiva som gudomliga skapare på jorden kan nu låta väldigt konstigt i era öron, som om den idén är osann och en fiktion. Men du är mycket större än du tror att du är. Du är mycket mer än ditt tredimensionella, mänskliga jag; din inre värld är mycket rikare och mer omfattande än du är medveten om.

Jag påminner er om ert ursprung, för bara det kommer att rädda dig från illusionen att du är liten; från den inre splittringen som du upplever. Å ena sidan har du drömmar och önskningar och en sorts nostalgi efter ett annat tillstånd; ett mycket lättare, mer flytande, öppnare medvetandetillstånd. Den önskan är ostoppbar; den tillhör ditt änglaväsen. Du vill flyga och vara fri och skapa ljus och liv på Jorden från de högsta nivåerna, de högsta vibrationerna, för det är den du är.

Men å andra sidan förnekar du dessa möjligheter eftersom du tror på din litenhet. Du känner dig utlämnad till dina omständigheter.

Som barn börjar du redan känna dig utlämnad till krafter och makter utanför dig själv som verkar vara mycket större och starkare än du är. Det är dessa rädslor du ärver genom din uppväxt när du växer upp. Du är under den massiva vikten av rädslor från ett avlägset förflutet som finns i världen omkring dig. Alla dessa rädslor får dig att glömma, och skilja dig från din sanna styrka, kreativitet, storhet.

Men jag är medveten om er storhet eftersom jag ser den, och jag minns mycket tydligt den ursprungliga avsikten med vårt samarbete. Därför finns det mycket utrymme för förståelse och förlåtelse i mig när det gäller mänskligheten.

Även om du var mycket rik som en själ och du kom från en mycket hög nivå, när du inkarnerade djupare och djupare in i jordisk materia, blev du nedsänkt i energier av mörker, av maktmissbruk och av kamp som du inte tidigare var bekant med.

Du blev engagerad i en kamp där du delvis förlorade ditt ljus. När du inkarnerar i materia betyder det att du till en viss grad förlorar din frihet som andlig varelse eftersom du bor i en kropp och ser verkligheten genom den kroppen. Inkarnationsprocessen var en väg som era själar ville ta – och valde att ta – men det var ett steg in i det okända, det nya. Ni hade potentialen att gå vilse och glömma ert ursprung, och det gick inte att undvika.

Jag förlåter er allt detta. Det var och är en del av vägen, en del av den stora planen eller äventyret.

Det är bättre att inte dröja kvar i fördomar eller ånger, eller att beklaga, när det som är viktigt är nuet och skapandet av en ny början. Det är dags för en förändring för Mänskligheten och även för mig, Jorden.

Det finns en längtan, en önskan om en förändring av medvetandet i alla naturens riken, och inte bara i mänskligheten. Djuren, växterna, stenarna, alla längtar efter ökat medvetande och en chans att bli mer genomsyrade av ljuset av frihet och kärlek när det går djupare in i materien.

Ibland är det nödvändigt att det först behövs många falska svängar och fallgropar innan man når en vändpunkt. Och resultatet kan bli en gemensam ånger som uppstår medan en ny födsel förbereds.

Men häng inte för mycket vid det förflutna, och försök inte förstå allt – håll dig närvarande i nuet! Känn min närvaro, mitt medvetande, här och nu. Öppna ditt hjärta, öppna din kropp, för min energi.

Föreställ dig att du har energetiska rötter som når från dina fötter, dina ben och ditt bäcken ner i Jorden. Du har redan dessa rötter, så du behöver inte uppfinna eller skapa dem; kom bara ihåg dessa rötter.

De är mycket gamla anknytningslinjer som går tillbaka till forna tider, så kom ihåg dem helt enkelt. Dessa rötter är kanaler för näring, ett sätt att ta emot levande energi, och även ett sätt för dig att återigen bära frukt och ge tillbaka till Jorden.

Dessa rötter är kärlekens vägar. Kom ihåg din kärlek till Jorden, till naturen, till renheten och oskulden hos alla levande varelser: djuren, träden, vattnet. Det här är inte saker utanför dig själv, ni är alla intimt förenade.

Allt omkring dig i naturen ser dig och är medvetet om dig. På något sätt är du deras förälder, deras vårdnadshavare.

Alla naturens ting öppnar sig för dig om du ger dem din uppmärksamhet. En vårdande uppmärksamhet är till stor nytta för alla kännande varelser.

Känn din koppling till naturen. Känn dina rötter och acceptera din storhet. Du är mycket mer än den du tror att du är. Men det är inget du behöver skapa, eller måste arbeta för; det är där och är evigheter gammalt.

Under de många liv som ni har levt på Jorden har ni utvecklat mycket kunskap och erfarenhet, såväl som mycket smärta och sår. Men det finns också ljuset från ditt medvetande som smälter samman med dessa sår och ger dig något nytt: ett jordat ljus.

Där ditt ljus först vibrerade på en hög nivå, i en sällsynt atmosfär av varande, vad som nu är på väg att hända i dig är uppvaknandet av ett fullt, varmt, jordiskt ljus; en sammansmältning i dig av det gudomliga och det materiella, själen och kroppen, Himmel och Jord. Det är ditt sanna öde.

Ta emot Jordens krafter i dig. Låt medvetandet i dig, som är gammalt och högt utvecklat, låt det flöda.Omfamna ditt jordiska jag med dess känslor och smärtan och rädslorna som finns där.

Det är inte meningen att du ska göra dig av med dem, utan snarare att de ska omfamnas av ditt ljus, din själ.Själen ger helande och transformation om du tillåter den att göra det.

En del av er är helt utslitna och vet inte längre vad de ska göra; man har känslan av att ha provat allt och att inte kunna hitta vägen ut. Ni är så vilsna i illusionen av er litenhet att ni känner att ni måste kämpa och arbeta mycket hårt i allt ni gör.

Jag ber er att släppa taget och lita på de jordiska och himmelska krafterna som omger er. Det är krafter som överskrider er förståelse och som ständigt vill hjälpa och stödja er.

Det finns så mycket respekt för er i universum på grund av vägen ni har tagit; att ni har stigit ned från högre dimensioner för att gå in i dansen med materien, med Jorden.

Känn hur vördnaden kommer från mig, Jorden, och från era guider och vänner på andra sidan, som alltid är med er. De ser er inte som fattiga studenter som behöver stöd, de respekterar er som gudar i vardande. De beundrar ert mod, er beslutsamhet, er uthållighet, och de fortsätter att se det stora löftet som är gömt inom er.

De ser löftet om en bro mellan Himmel och Jord; inkarnationen av ljuset som kan skapa en rik värme och ge full glädje.

Du är inte ensam. Känslan av att du är avskuren från helheten är också en del av illusionen av litenhet. Du är helt ett med mig; mitt hjärta slår i din kropp, i alla dina celler.

Dessutom omger din själ dig och kommer att ge dig signaler, knackar dig på axeln.

Guds ande, den gudomliga, är också med dig. Du är en gudomlig skapare; du lockar till dig det du behöver, så lita på den processen.

Det här är en tid av förändring, en tid att stiga upp på en uppåtgående väg. Lågpunkten för dig har redan nåtts;glömskans låga punkt, att förlora dig själv. Vägen kan nu gå uppåt.

Överlämna dig till styrkan och visdomen som redan finns där, i och omkring dig; kämpa inte längre. Du behöver inte förstå allt med ditt sinne.

Det finns ett högre sätt av vetande som främst uppstår när du är väldigt tyst; när du på ett visst sätt kapitulerar.När du säger: ”Jag fattar inte mer, jag ser inte mer”; när det verkar som om du är besegrad, är det bara sinnet som är besegrat.

När du blir tom på all den kampen och du överlämnar dig till det ovetande, utnyttjas hjälpresurser som är mycket kraftfullare än ditt sinne.

Fortsätt med att inte veta så att de ursprungliga energierna visdom, kärlek och glädje kan komma in i dig och ta dig vidare på nästa steg framåt.

Tack så mycket för din närvaro här och nu.

Jag älskar dig.

Översättning: Lars-Eric

Du gillar kanske också...

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *