Moder jord via Pamela Kribbe, 8 maj 2022

 

Moder jord via Pamela Kribbe

8 maj 2022

Kvaliteter hos Barnen av den Nya Eran

 

 

Kära vänner,

Jag är Jordens röst och jag är med er. Jag finns alltid närvarande i era kroppar: i varje cell, i varje andetag, i blodet som flyter i era ådror, i era fötter som rör marken. Ni förnimmer min närvaro, men jag vill att vi möts fullt ut och omfamnar er. Jag vill att ni ska veta att ni är trygga här på Jorden.

Föreställ er att ni är födda av mig. Ni kan släppa all spänning, för det finns en kraft som stöttar er, en som är större än era tankar. Känn min styrka en stund och hur den flödar från marken upp genom era fötter. Känn min styrka som bär upp all vikt.

Jag är en levande närvaro, själen för växterna, djuren, människorna, för allt levande på Jorden, också för stenarna, jorden, de icke-kännande sakerna. Allting på Jorden är del av en ström och när ni ansluter er till det flödet – genom er kropp – kan ni känna någonting större, ni känner det som stöttar er på ett fast men milt sätt. Många av er är en känslig natur, ni är öppna för subtila energier, så känn min närvaro.

Detta är en tid för förändring på Jorden. Nya energier vill visa sig och manifestera. Det gamla är utmattat, trött på att kämpa, och alla ni möter det gamla och nya samtidigt. Ni är också utmattade av så mycket kamp. Ni känner att ett liv baserat på rädsla och kamp för överlevnad är något som färre och färre människor kan tolerera. Det finns en önskan om något annat, något mer, och jag ber erkänna denna önskan i ert eget hjärta. Var och en av er bär med er en önskan om lättnad, att kunna slappna av, och längtar efter att leva i glädje och djup inspiration.

Karaktäristiskt för den nya tiden är att det unika i varje person ska erkännas och tas emot. I den nya eran förväntas barn inte anpassa sig till den existerande strukturen, där det skulle passa in och rätta in sig. Utbildning, i dess sanna betydelse, kommer i ökande grad innebära att barnets unika natur, dess själ, tillåts blomma ut; det kommer att behandlas med tålamod och respekt för det barnets utvecklingsväg.

Som inkarnerade själar är barn inte perfekta, de har en historia som själar. Och barn av den nya eran har också en skugga i sina omedvetna delar. De är också här för att växa, uppleva, lära, men de har också något annorlunda. I grunden tror de på sig själva, även om deras beteende kan förefalla drömskt, frånvarande eller rastlöst, kanske osäkert. Men i dessa barn av den nya eran finns en tro på deras unika kraft, deras distinkta talanger, och de vägrar att ge upp dessa. På det sättet är de envisa, egensinnade och orubbliga.

 

I dessa barn kan ni observera två riktningar. Den första är den jag just nämnde: självets självförtroende i relationen till själen. Förbindelsen med själen är så stark att barnet på djupet känner vem det är, oavsett vad den yttre världen säger. Och från den förbindelsen kommer en individualitet eller personlighet som gör det svårt att vägleda barnet. Om de yttre förväntningarna inte stämmer överens med själens impuls, möter man motstånd hos barnet, och det motståndet kan också visa sig på ett omedvetet sätt. Det kan till exempel manifestera i kroppen som oförmåga att tåla vissa ämnen och kommer att visa sig som allergier. En vägran kommer från barnet, antingen från dess medvetna sinne, eller från dess känslor och beteende, eller från dess kropp.

Så det finns en unikhet i barnet som inte kan förnekas, och där förnekelse leder till reaktion. Där det i ett mer traditionellt barn finns ett större avstånd från dess egen själ, dess egen unikhet, i barn av den nya eran är detta inte längre möjligt. Även i barn som naturligt inte är särskilt påstridiga eller uttrycksfulla finns det ett driv att vara sanna mot sig själva, ett driv som inte ens är dess eget val, utan bara hur saker är. Detta driv i barn av den nya eran kallar jag att vara autentisk: att vara sann mot sin egen natur utan att ha något annat val. Och det är självklart att när den yttre verkligheten utövar tryck på barnet, blir det motstånd som kan manifestera i många olika former, och problem uppstår. Problemet betraktas ofta tillhöra barnet, att det har ett beteendeproblem eller fysiska problem med allergier och känslighet, men problemet orsakas av barnets reaktion på den yttre världen.

Innan jag fortsätter, skulle jag vilja nämna den andra strömmen som tydligt syns hos barnen av den nya eran, och det är hjärtats flöde: strömmen av mildhet och kärlek. Detta är stora ord, men denna kärna finns i varje själ och var och en av er känner till det flödet. I var och en av er lever en påminnelse om ren kärlek, en förbindelse till det stora hela och till mildhet, även om denna mycket djupa kärleksfulla impuls är mer närvarande i barn av den nya eran. Därför har de mer empati, de känner lättare andra människors smärta. De är mer empatiska med världen och med människor omkring dem och lider på grund av det. De riktigt kämpar med att ta reda på sina gränser eftersom de har så mycket att ge. Med just denna kärleksfulla, milda, empatiska sida, kan dessa barn vara mycket visa, förlåtande och äldre än de förefaller vara. Genom deras empatiska sida bringar de Kristusenergin in i denna värld.

Jag har här nämnt två strömmar. Å ena sidan, självförtroende och envishet, å andra sidan mildhet, kärlek och ett sökande efter förbindelse. Detta är vackra kvaliteter hos barnen av den nya eran. Och ni kommer att se att i vissa av dessa barn är den förra sidan starkare representerad, medan i andra barn den kärleksfulla, empatiska sidan kommer fram. De är de mer drömska, högkänsliga barn som har svårt med gränser och lätt överväldigas av stimuli. I barnen med stark individuell natur upplever ni motstånd och envishet, de vill inte anpassa sig och är anti-auktoriteter. Medan i andra barn ingen av dessa kvaliteter är uppenbar.

Hur ska samhället veta hur och när dessa barn ska hanteras? Vad kan vi göra för att få mer av det ljus de bär inom sig, så det gror och bär frukt? Detta är också en fråga jag ställer er, eftersom ni är de som kan se ljuset hos de nya barnen.

Här vill jag påpeka något allvarligt. Mycket kollektiv smärta från det förflutna skickas vidare i hjärtan och själar hos människor, resulterande i så mycket våld, så mycket kamp. Ursprungligen var det så att i energierna hos unga barn fanns det knappast något utrymme för denna kollektiva smärta, vilken så mycket handlar om överlevnad och tävling om makt eller att hålla fast vid den. Men denna gamla energi skär sig fortfarande genom denna värld; ni kan läsa om det i tidningarna varje dag. Ni kan också se denna energi i er själva när ni känner rädsla eller tänker negativa tankar om er själva. Och om ni betraktar er som underlägsna, reagerar ni genom att känna er skyldiga över vad ni gör eller inte gör. Emellertid, genom att reagera på det sättet är ni inte sanna mot er själva, med resultat att ni förminskar er och börjar se på världen omkring er med misstro eller rädsla. Detta är de gamla energierna som fortfarande ger form åt världen och också existerar inom er.

Det är därför ni kan förstå traumat, smärtan, som kommer från det förflutna. Och här kan ni vara en bro mellan det gamla och det nya, och jag ber er vara det. Vad betyder det faktiskt att förstå alla dessa vändningar av det mänskliga sinnet som går vilse i tunga, negativa känslor? Jag ber er vara trogna mot er själva och de delar av er som fortfarande lider smärta och ta dessa delar i er kärleksfulla omfamning. Och när ni gör det har ni precis fått kontakt inom er med barnet av den nya eran, det strålande ”Jag”, som i evighet aldrig går vilse.

Jag ber er nu kontakta det smärtande barnet inom er, som bär bördan av det urgamla förflutna, kanske till och med från många liv. Bjud in detta barn och be det visa sitt ansikte, vilket kan vara sorgset eller ängsligt. Det är på ett sätt motsatsen till barnet av den nya eran. Det vågar inte vara sig själv troget, för det har aldrig tillåtits vara verkligt spontant. Det fick inte skrika, skratta eller vara sorgset; det tilläts inte vara sitt naturliga jag. Därför kunde detta underkuvade barn inte visa sin kärlek tillräckligt mycket; det var tvunget att vara begränsat och reserverat. Så mycket kreativitet, så mycket inspiration förlorades i tidigare generationer, i de disciplinerade barnen som inte tilläts visa sitt hjärta. Erkänn detta barn i er själva och ge det all er kärlek. Trösta det, uppmuntra det och för det över bron till den nya eran. Det är där som glädje och healing väntar detta barn.

Och vilken är barnen av den nya erans roll i den här processen? De är här på Jorden för att hjälpa er bli healade. Ljuset som strålar ut från deras ögon säger er vilka ni är. Deras okonventionella beteende påminner er om er egen underkuvade spontanitet eller rebelliskhet, de bringar detta till liv inom er. De är också lärarna av den nya eran, men det sker inte alltid utan kamp. De presenterar inte alltid sina budskap med fina ord eller kärleksfulla blickar. Detta kan också ske genom mycket svårt uppförande, vilket är svårt att förstå.

Det kan kasta er tillbaka på er själva och kalla fram djupa känslor inom er, när ni är en förälder eller måste hantera dem på ett eller annat sätt. Men våga ta er an konfrontationen, speciellt inom er och vad den gör med er, och inse att ni också är mycket viktiga för dessa barn. De är exemplet på hur saker kommer att vara; hur den nya människan kommer att presentera sig själv.

Och vilken är er roll i den processen? Genom att ni bygger en bro från det förflutna till framtiden för dem. De måste välkomnas, bli mottagna i den här världen, av människor som känner igen deras ljus, som kan se genom deras obegripliga, tvära eller svåra beteende, som kan känna igen ursprungliga impulser. Er uppgift är att vara ljusbärarna i den generation som går framför dessa barn.

Detta är en tid för övergång. Några av er visar också de kvaliteter och drag som barnen av den nya eran har. Finn er egen plats i denna övergång och inse att ni flyter med tidvattnet, trots de problem sim finns i världen, problem som barn möter i system som fortfarande sitter fast i gamla sätt, som fortfarande påverkas av det gamla. Trots det finns det så mycket nytt som nu växer, som inte kan stoppas. Att lyssna på er själ, på ert hjärta, på vad ni verkligen vill, och också till de motsatta delarna av er själva, är nu mer än någonsin möjligt och önskvärt.

Jag skulle därför vilja bönfalla er: tro på er själva. Ta efter den övertygelse som existerar i barnen av den nya eran. Låt den vara smittsam, för det är genom den unika kraften hos varje individ som det nya föds. Inte genom strukturer från ”höga vederbörande”, utan genom den levande verkligheten i er alla. Då framträder en förbindelse och en makt.

Slutligen ber jag er nu att känna hur mycket ny energi som redan finns inom er som är samlade i detta utrymme. Känn ljuset, känn glädjen; andas igen. Jag välkomnar er till den nya eran och tackar er för er närvaro.

 

 

 

 

 

Översättning: Markku

 

 

 

 

 

 

 

Du gillar kanske också...