Jordens Väktare via Jahn J. Kassl 14 juni 2022

 

Jordens Väktare via Jahn J. Kassl

14 juni 2022

Explosionen

Kruttunnan

Välsignade är ni som individer som helhjärtat har hängivit er till skiftet och väljer att lägga alla era bemödanden för det goda.

Välsignade är ni som individer som bidrar med er del till transformationsprocessen, som löser era egna frågeställningar och deltar i upprättelsen av mänskligheten som helhet.

Ni är stjärnan lysande i mörkret, ni är ljuset som vägleder många andra.

Världen är en kruttunna, och att mänsklighetens vilja är absolut fri kan orsaka en explosion när som helst nu, en explosion som kommer att svepa över systemet av förtryck, en explosion efter vilken ingen institution eller mänsklig varelse som deltog i virus-tyranniet någonsin kommer att återfå någon som helst betydelse. Inget kommer att bli detsamma efter denna explosion.

Denna explosion orsakar en upplösning av matrisen, av de gamla strukturerna som förtryckte mänskligheten och förorenade planeten.

Dessa entiteter blir tvungna att ta över lidandet som orsakats av härskarna över denna matris, och ta ansvar för den outhärdliga orättvisan och den fatala negativa utvecklingen – allt detta kommer att ske under processens gång.

Avslöjande och processande

Det blir så att allt kommer att avslöjas och agenterna som var osynliga i sina lögners dimma kommer att föras fram. Ansiktena bakom ansiktena kommer att visas upp, och kommer att måsta svara inför mänskligheten. Det går inte att gå runt det. Den nya, enade och fredsorienterade mänskligheten är född på en grund av sanning, och för det är avslöjande och processande nödvändigt. Bara genom erkännande och namngivning av de ansvariga kan healing ske.

Den NYA mänskligheten är inte ute efter hämnd, utan söker rättvisa och praktiserar förlåtelse, när väl de ansvariga har ställts inför rätta.

Först när tidigare omständigheter till deras fulla omfattning och djup har erkänts, först när människor förstår tidens gång, är förlåtelse möjligt.

Således, allt kommer att avslöjas för er, avslöjas för att ni ska inse meningen med detta jordliga spel, och sätta ert liv och allt ni upplevt i ett större kosmiskt perspektiv. Detta kommer att befria er inombords, och era smärtsamma upplevelser kommer med tiden att helas.

En djup förståelse för allt som var och allt som är kommer att öppna era hjärtan, öppna dem även för dem som orsakat er och planeten så mycket lidande.

Förlåtelse istället för hämnd

Därför säger jag er: Efter explosionen, i det ögonblick systemet bryts ned, vid dess brytpunkt, kommer processande och förlåtelse att följa – efter det är healingen fullbordad. Detta är grunden för stigandet av en NY mänsklighet. Detta är nivån för kollektivt och individuellt ansvar.

Så försäkra er om att ni även i den starkaste storm har frid i hjärtat, och att ni kan förlåta när många ropar på hämnd.

Kärlek föds i ett hjärta som är fritt från hämnd, och sann frid växer i förlåtelsens jord.

Denna stora healing är det önskade resultatet, som, med er hängivenhet och hjälp från ljuskrafter, kommer att uppnås.

Tillsammans skakar vi livets träd för att få bort allt som gjorde det svagt, så det åter kan bära hälsosam frukt.

Vi är den stora familjen av ljus.

Vi är JORDENS VÄKTARE

 

 

Översättning: Markku

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

You may also like...