Mike Quinsey Kanaliserar Sitt Högre Jag, 17 juni, 2022

 

 

De nödvändiga förändringarna har placerats för er för att påskynda framstegen mot en Ny Tid. Det är plågsamt för många men oundvikligt då så mycket av det gamla måste göras av med. Som Fenix reser sig ur askan ska mänskligheten introduceras för allt som är nytt och vara del av er evolution. Återhämtning sker från de tidigare bekymren men det nya måste nu föras in för att göra ett kvantumsprång möjligt. Det är nödvändigt med mycket återuppbyggnad, inte bara av byggnader utan också nödvändiga strukturer för att förbereda för nya levnadssätt som är förmånliga för alla. Vi säger återigen att alla folk borde ha tak över huvudet och tillräckligt med föda för att kunna leva ett hälsosamt liv, sådana framsteg måste planeras i god tid. Vi vet många själar är med er som är väl rustade att ta sig an utmaningarna och de har framsyntheten att kunna klara av dem.

Förstå att ny teknik kommer att göra det möjligt för er att gå framåt mycket snabbare än ni annars hade gjort. Vi kommer att vara till hands för att se till att allt går bra och stötta er utan att inkräkta på er fria villja.Vi har mycket att erbjuda för er och vi kommer att skydda er för att säkra er trygghet, vilket vi gjort i långa, långa tider. Med tiden kommer vi att kunna komma fritt bland er och hjälpa er direkt. Vi kan snabba upp er evolution medan ni förbereder er för livet i de högre vibrationerna. Det förflyttar er bortom de lägre nivåerna som orsakat er så mycket bekymmer tidigare. Tänk positivt om framtiden och då drar det till sig energinivåer som lyfter upp er.

I dessa tider har själar omkring er sina sista upplevelser av karma som rensas ut för att inte återkomma. En del själar är förstås så insnärjda i negativa energier att de inte kan rensa dem, och de kommer att vara hos dem tills de har viljan och förmågan att ta itu med dem. Alla själar går igenom dessa perioder med försök och misslyckanden tills de inser att svaren ligger i deras egna händer. Vändpunkten kommer när de förstår att det ligger inom deras egen makt att övervinna problemen. Alla själar har en enorm potential att stiga upp men få är medvetna om det. Tro på er egen förmåga att göra vad ni än sätter sikte på eftersom inget är omöjligt.

Vi har ofta sagt att det man fokuserar på blir ens verklighet, och ni drar sådana energier till er. Så om livet är svårt för er är det antingen karma ni tagit med er eller något som ni häftat vid i detta liv. Tänk noga innan ni gör val och överväg det troliga resultatet när det gäller er personligen. Vi försäkrar er igen att era Vägledare alltid arbetar med er för att uppnå bäst resultat. Förstå att när detta liv är över, så kommer ni att återblicka på det så ni förstår varför det blev som det blev. Så till slut får ni alla svar som vanligtvis följer med er livsplan. Ni kommer nästan säkert vilja veta varför alla händelser gick som de gick, särskilt om de låg utanför er livsplan.

Andligt sett övervakas ert liv mycket för att hjälpa till att klara av utmaningarna att genomföra er livsplan som vanligtvis är menat att ge er de erfarenheter som hjälper er att utvecklas. Med den fria viljan har ni möjligheten att följa er egen plan, men ni kommer att stå inför konsekvenserna om den arbetar emot er. Ni kan dock alltid få tillbaka missade chanser till utveckling genom att få med dem i ett annat liv. Det är dock mycket bättre om ni fullföljer möjligheterna i det liv som de var avsedda för. Medan saker ordnas i förväg för er, är ni vanligen inte medveten om att ni arbetar med en livsplan ni gick med på före ni inkarnerade.

Ni förstår nu varför besökare till Jorden inte tillåts för att inte störa era framsteg. Systemet som används har prövats ut och är det som passar bäst för människor. Ni ser att mycket omsorg och överväganden alltid görs för de arrangemang som hjälper er att utvecklas, och om ni missar någon planerad händelse får ni möjlighet en annan gång. Vi som är mer utvecklade själar är angelägna och ivriga att ni ska lyckas och det är därför vi nära följer era liv. En del av er känner oss väl från tidigare liv och vi är sannerligen en stor Ljusets familj.

En del av er har avancerat tillräckligt för att inte ha mer behov av erfarenhet i de lägre vibrationerna. Ni kan lugnt säga att ni lärt er läxorna ordentligt och lyft era vibrationer. Vilken resa ni gjort med så många erfarenheter som hjälpt er evolution. Många har nått slutet på den långa resan hem och snart kommer ni att stiga upp in i de högre vibrationerna med en rikedom av erfarenheter som gör er väl rustade för livet i dem. Er närvaro på Jorden hjälper andra som behöver den lilla extra hjälpen för fortsätta att utvecklas och stiga upp.

Ni har gått igenom helveten ibland men till er förtjänst kan sägas att ni aldrig gett upp. Ni har känt av hjälpen som ni fått och det har hållit er på er väg. I dessa slutetider kommer det att bli storslaget firande som så många av er kommer att vara med om medan ni fortsätter mot Uppstigning. Vi kommer att fortsätta vara med er och så nöjda med att ni kom igenom dessa allvarligt prövande tider. Ni har nu erfarenhet för att också kunna hjälpa andra på deras valda evolutionsväg. En del hittar er genom att bli attraherade av utströmningen från er aura och ni kommer att kunna hjälpa dem på deras väg.

I en framtid inte alltför långt borta kommer en version av Jorden att bli en underbar Edens Lustgård som det var tänkt att vara. Förstå att många versioner av Jorden fortfarande existerar och utvecklas som separata enheter. Ni är på tröskeln till förståelse om hur mycket som har hållits undan från er tills det anses att ni är redo att få kännedom om dem.

Jag lämnar er nu med kärlek och välsignelser, och må Ljuset lysa upp era dagar och er väg mot fullkomnande. Detta meddelande kommer genom mitt Högre Jag, mitt GudsJag och alla själar har den samma förbindelsen med Gud.

I Kärlek och Ljus.

Mike Quinsey.

Du gillar kanske också...