Ärkeängel Metatron: Att Förlåta Världen för att Heala sig Själv, June 17th, 2022

Ärkeängel Metatron: Att Förlåta Världen för att Heala sig Själv.

17 juni, 2022

Kanaliserad genom Natalie Glasson – Originalkälla: Sacred School of OmNa

https://tinyurl.com/7h9x4mnx

Hälsningar, älskade ljusfyrar på Jorden, Jag är Ärkeängel Metatron. Vilken glädje det är att vara med er och delta i Uppstigningsresan som utvecklas hela tiden i er verklighet.

 

Det är genom denna kommunikation som Jag, Ärkeängel Metatron, vill prata med er om att hela er själva genom att förlåta världen omkring er.

 

För att uppnå detta måste ni först inse att ni är Skapare av allt omkring er. Ni är också Skapare av allt inom er, era tankar, era känslor och så vidare.

 

Verkligheten som ni upplever från dag till dag, föds ur era inre energier. Detta inkluderar hur ni uppfattar er själva och andra, tankarna ni ger energi, såren som ännu inte är läkta, känslorna ni aktiverar, er själs syfte och öde i er Uppstigningsresa, er inre energi är unik och helig.

 

Även sådant ni kan uppfatta som negativa aspekter inom er, är också heliga.

 

Allt inom er syntetiseras för att skapa den verklighet ni upplever omkring er, ni attraherar människor, situationer, scenarier till er verklighet, för att tjäna och för att fungera som en reflektion för den inre energi ni har.

 

När ni tar ansvar för er inre energi så syntetiseras den för att skapa er yttre verklighet. Då börjar ni inse att healing kan ske genom hur ni interagerar med er yttre energi, såväl som er inre.

 

Så, ju mer ni kan förlåta den yttre verkligheten, desto mer kommer det att skapa en ny energi, nya aktiveringar inom er, och orsaka en healing som stödjer frigörandet av utmanande energier.

 

Ni kanske undrar vad ni skulle kunna förlåta i er yttre verklighet?

 

Kanske finns det nära och kära och sådant de gjort som behöver förlåtas. Förlåtelse kan behövas när det gäller hur världen styrs, omständigheterna i ert eget eller i ett annat land, andras handlingar mot människor eller djur, eller så kan det kan handla om restriktioner i era egna liv.

 

Sättet att för att förstå var förlåtelse behövs, sker genom att undersöka världen och förstå vad ni inte håller med om.

 

Vad ogillar ni?

 

Vad orsakar reaktioner inom er med sorg, upprördhet, kaos eller konflikt?

 

Ni kan söka nära er eller längre bort efter någon upplevelse eller något ni lägger märke till. När ni känner igen alla dessa områden, får ni möjligheter att utstråla er förlåtelse, och genom att göra det skiftar ni er vibration till högre frekvenser.

 

Ni ansluter till er själ; ni ansluter till er själsgrupp och Skaparen. Ni kopplas till det Gudomliga, ni låter de gudomliga frekvenserna flöda genom er.

 

När ni uttrycker tacksamhet börjar ni se, känna och uppmärksamma världen omkring er på ett annat sätt. Ni ändrar faktiskt ert perspektiv, får större upplysning och förståelse, inte bara för att upptäcka vad som verkligen händer, utan också för att uppleva en högre form av upplysning.

 

Ofta när något behöver förlåtas, så handlar det om något ni inte vill förlåta. Men om ni kan höja energin av förlåtelse inom er och utstråla den som en frekvens, så kommer det att hjälpa er att hantera situationen, se den i ett nytt ljus.

 

Att väcka upp och få förståelse för budskapet inifrån er själva, väcka det helande som krävs för er själva och andra, samtidigt som ni förankrar den Gudomliga Skaparen.

 

Det är ofta inom de områden där man motsätter sig förlåtelse som förlåtelsen krävs. Om ni börjar tillåta att förlåtelsens energi börjar flöda från er, utan att rikta den till någon eller något specifikt, helt enkelt bara låta den flöda, då börjar ni förkroppsliga förlåtelsens energi.

 

Ni börjar sedan förstå dess innebörd, dess syfte, hur den påverkar er och den healing som krävs. Då kan ni börja fokusera er energi och ert sinne till en viss situation, individ eller upplevelse, och låta förlåtelsens energi flöda.

 

Det är viktigt att inse att ni mentalt inte behöver förlåta i detta skede. Ni kan motsätta er förlåtelsen men kan ändå fortfarande dela förlåtelsens vibration. Detta kommer att skapa en bro av ljus, där energi kan arbetas igenom och lösas.

 

Ju mer framgång ni når i denna process, desto mer kommer ni att börja skala bort lagren inom er, hos individen eller situationen. Ni kommer att börja märka och förstå er själva och se individen eller situationen i ett nytt ljus. Således kommer ni att gå in i ett tillstånd där ni verkligen kan förlåta, och med förlåtelsen kommer förståelse och agerande.

 

Ageranden kan vara saker ni kan göra för att stödja denna process, för att stödja förlåtelsen, en ny anslutning och för att stödja ert eget helande och tillväxt.

 

Det här är något som Jag, Ärkeängel Metatron och Änglarnas Rike stödjer vid denna tidpunkt. Vi inbjuder er att som ljusfyrar på Jorden blicka in i er verklighet, blicka in i världen omkring er och de situationer som uppstår.

 

Dela er energi av förlåtelse. Om ni inte kan utstråla energin av förlåtelse, så kan ni helt enkelt säga: ’Jag förlåter dig.’

 

Till en början kanske ni inte menar det, men om ni upprepar påståendet kommer det att vara som om den underbaraste healingvätska sipprar in i er och tvättar bort blockeringarna och begränsningarna, så att ni kan se kristallklart.

 

Föreställ er om alla i världen såg på den med förlåtelse, och även om de till att börja med inte menar det, så spelar det ingen roll. Tänk om alla var villiga att titta på världen med ögon av hjärtats och förlåtelsens vibration. Hur detta skulle förändra världen, hur det skulle förändra er inre värld och främja en sådan underbar healing, en healing som skapar befrielse och frihet.

 

Jag, Ärkeängel Metatron, inbjuder er att begrunda mina ord.

 

Aktivera vibrationen av förlåtelse inom er, allt ni behöver göra är att tänka på förlåtelsens energi, eller tänka på någon gång när ni förlät någon annan eller er själva.

 

Ni kanske kan föreställa er hur förlåtelsens energi ser ut, vilken färg, vilket ljud eller vilken bild som representerar förlåtelse för er.

 

Men, ni aktiverar denna energi inom er, och andas ut den i världen.

 

När ni förlåter världen omkring er, så förlåter ni er själva och vice versa.

 

Vi älskar er villkorslöst och vi tackar er,

 

Jag är Ärkeängel Metatron.

 

 

Översättning: Maggan

Du gillar kanske också...