Judas Iskariot via Ann Dahlberg, 10 december

Judas-Iscariot

Judas Iskariot

Torsdag 10 december 2015

Kanal Ann Dahlberg

Jag är Judas Iskariot och jag hälsar Er alla från ovan. Idag som många andra dagar händer det mycket runtom på vår jord. Det finns alltid något land som har gjort en ny manifestering av den nya verkligheten. Det som händer i små länder syns och hörs det inte så mycket av i media. Därför kan allt mycket lättare manifesteras där. Det går helt enkelt de mörka förbi innan de upptäcker det och då är det redan försent. Det här har skett inom olika områden, var det gäller teknologi eller bankväsen. Det har däremot inte skrivits så mycket om det. En del alternativ media har tagit upp det och lagt ut det på nätet. Man kan hitta en hel del där, om man vet var man ska söka. Många människor har tagit det, som sin uppgift att lägga ut och hjälpa andra människor att hitta alternativa medier, teknologi och annan information på nätet.

Detta är en del av mänsklighetens uppvaknande. På olika sätt behöver vi nå ut till varandra, genom olika gruppkonstellationer kan vi stärka och hjälpa varandra att gå vidare nu, in i den ljusa tid som nu gör sitt intåg på Jorden. Ni går härliga tider till mötes kära Jordbor, tro inte annat, vi ser hur ljuset sprider sig över Jorden idag. Mörkret pyser iväg, spottar och fräser ett tag, men lommar sedan bort och lämnar en ljus fläck efter sig. Det blir fler och fler ljusa fläckar som så småningom växer ihop och bildar en gemensam stor fläck. Många stora gemensamma fläckar blir därefter hela land, som bildar en kedja av länder osv.

Vad jag vill ha sagt är att allt växer med ljuset och ni med det. Inuti era kroppar växer det på samma sätt tills hela kroppen är integrerad, vidare till grupper av individer osv. tills hela mänskligheten är förenad till en enda stor helhet av harmoni och kärlek. Var måste man då börja? Ja med sig själv så klart. Frid inom ger frid utom. Det sprider sig vidare och vidare. Det finns inte längre något behov av kritik eller fördömanden, allt är bara harmoni och kärlek. Hela ert väsen är då bara ett kärleksväsen. Det vill och förmår inte annat än att sända ut kärlek. Varenda cell i er kropp känner till slut bara kärlek och befinner sig mitt i världen och är ”ett” med allting.

Era kroppar har redan börjat proceduren av medvetandeförändringar. Det är många som börjar tappa fokus och undrar vad de egentligen håller på med och vilka de egentligen är. De börjar söka sig inåt för att få svar. Det är bra för då är de ju på rätt väg. Svaren finns inombords, för var och en som söker dem. Olika svar för olika individer beroende på vilken resa du har gjort. Ingen har gjort samma resa. Resorna kan ibland vara liknande, men aldrig helt samma, därför så finns det bara individuella svar. Ni kan aldrig hjälpa varandra med svaren. Ni kan bara hjälpa varandra med att hitta vägen dit. Hjälp till självhjälp så att säga. Vägen går genom hjärtat och att våga möta sig själv och ljuset som brinner långt därinne. Ljuset rensar alla skrymslen och vrår och lyser till sist klart och intensivt för alla att se på.

Med dessa ord lämnar jag Er med visshet om att ni kommer att hitta ert ljus.

Med så mycket kärlek

Judas

Du gillar kanske också...