Judas Iskariot via Ann Dahlberg, 22 november 2020

Judas Iskariot via Ann Dahlberg, 22 november 2020

 

Halleluja, Jorden befinner sig i slutstriden mot de mörka demoner som ryms inom varje väsen i den lägre energin av varande. Ljuset har dock slipat bort de mörkaste kanterna och genom dimman kan nu många skymta fram ett ljus av de vackraste regnbågsfärger. Det finns också inom var och en. Allt levande har ett gudomligt ljus inom sig och det är när vi söker detta ljus, som det växer sig starkare och efterhand tränger bort allt som förmörkar vårt sinne.

Var befinner sig då mänskligheten idag? Ja, som ett kollektiv har ni börjat att skönja ljuset och se att det finns en annan värld, en annan möjlighet att förhålla sig till det liv ni lever. Individuellt så befinner ni er på många olika nivåer. En del av er har tagit steget ut i ljuset, andra har sökt och funnit det, men har inte riktigt taget steget fullt ut och överlämnat sig åt det. Åter andra kan känna sig förvirrade av allt som händer i och runt dem och försöker hålla fast vid det som var. Sakta men säkert så öppnar ljuset dock upp för nya insikter och även det mest förhärdade hjärta kan börja vekna inför det som händer inom dem.

Det är dags för mänskligheten att vakna upp från sin djupa sömn och se verkligheten för vad den är. Den verklighet som ryms inom er alla och som nu kallar på ett uppvaknande. Var och en av er går igenom sitt eget uppvaknande. Ni har hjälpen inom er, en röst, en intuition som manar er framåt till en djupare förståelse av er själva och den värld ni lever i. Det kan uppstå svårigheter både svåra och lätta, men för varje svårighet som ni tar er igenom, så har en ny insikt uppstått. Det här känner de väl till, de som har trampat på den här vägen ett tag. Det finns hjälp att få både i er yttre värld såväl som i er inre värld. Har man väl tagit de första stegen mot ljuset så fortsätter stegen av sig själv. Du kan inte gå tillbaka till det som en gång var, när du väl har tagit ditt första steg. Beroende på var du stod energimässigt när du tog steget avgör hur fort du kan nå fram till en högre förståelse av dig själv, en högre förståelse av livet och den högre mening som kan ses och förstås av varje levande väsen.

Det är viktigt att ni kämpar nu, kära Jordbor, kämpar för ljuset inom er själva, låta kärleken och medkänslan vara det ljus som vägleder er nu. Det är en viktig tid, där mörkrets uppbrott just nu påverkar hela Jorden på alla dess nivåer av liv. Var fokuserade och låt kärleken lysa igenom i allt ni tänker, säger och gör. Jorden behöver allt ljus och alla kärlekshandlingar som ni kan ge, så att de kan lysa upp sitt sken lite varstans på Jorden.

Var i stillhet, var grundade i er själva, sök kärleken och ljuset inom er. Sänd ut det och låt det komma tillbaka tiofalt och sänd ut det igen och igen … Det finns en så vacker bild av Jorden i människors hjärtan, låt den lysa fram och förstärk den ytterligare. Låt den följa dig i dina steg och se vad som händer, det kan ske mirakel där du minst anar det. Saker som gör dig glad, lycklig och tillfreds med livet. Var stark i din kärlek och lyckan kommer att stå dig bi. Världen förändras i din förändring av dig själv. Dina oseende ögon blir seende och klarhetens ljus når din syn. Du kan nu leva i din fulla potential och påverka mänsklighetens uppstigning till ljuset som lever i dem själva.

Ja, det är stora händelser som sker på Jorden idag och ni kära mänsklighet är en del av dem. Vi omger er alla med all den universella kärlek som står till buds. Vi följer och leder era steg på det att ni må gå den snabbaste vägen fram till ljusets och kärlekens port. Innanför den porten finns det rike av ljus och kärlek som ni så länge har sökt. Det är till det ljuset som många nu har börjat styra sina steg.

Stor kärlek

Judas

You may also like...