Judas Iskariot via Ann Dahlberg, 24 november, 2018

Judas Iskariot

24 november 2018

Kanal Ann Dahlberg

 

Jag är Judas och jag är optimistisk och hoppfull inför de nya direktiv som nu sätts på Jorden. De ger er hopp inför det kommande årets förändringar. Det kommer att ske saker på en global nivå nu som kommer att påverka mångas liv och ge dem ett drastiskt uppvaknande. Samtidigt finns det krafter som drar i rätt trådar, för att skutan ska kunna gå snabbt framåt. Ni är i trygga händer, händer som har styrt och ställt bakom kulisserna ett bra tag nu. Det är många människor som nu kommer att ta saker och ting i egna händer och en förändringens våg är stundande.

Ni som följer med flödet kommer att förstå vad som händer. Ni får bli de förebilder som hjälper andra att förstå vart ni är på väg, vart Jorden är på väg, och vart mänskligheten som helhet är på väg tillsammans med vår planet. Arbetet accelererar nu lite grann och en del av er har redan känt att så är fallet. Ni har fått insikter om era åtaganden som ni tog när ni gick ner på Jorden och har nu påbörjat ert arbete. Dessa arbeten kan se helt olika ut men de rör Jorden, mänskligheten eller den geopolitik som förs ute i världen. Var och en på sin plats så att säga. Snegla inte på varandras göranden och låtanden utan följ er egen inre röst. Tillsammans samverkar ni med varandra, vare sig ni arbetar med jorden, människor, naturen eller samhället. Tillsammans lyfter ni Jorden och er själva till ett högre plan av kärlek och ljus. Det var det ni kom hit för, det var det ni bar ner i hjärtat. Vid rätt tillfälle och rätt plats skulle det öppnas och bära frukt.

Många av er har tvingats till att åter öppna hjärtat, andra har arbetat under lång tid för att öppna det och åter andra har bara svängt om som i en tango och förändrat sitt liv på ett kort ögonblick. Det finns inget rätt eller fel i det. Det bara är … precis som ni är .. allt är ljust och kärleksfullt och ni har alla det ljusa och kärleksfulla inom er. Mänskligheten står inför ett nytt avstamp i historien och det stora trappsteget närmar sig i rekordfart. Vad menar jag då med det stora trappsteget? Jo, det stora trappsteget rymmer många människor. Folkslag efter folkslag är på väg att vakna upp och se världen med nya ögon. Allt det ljusa som Jorden sänder ut slår tillbaka som en bumerang med ännu mer ljus. Hela Jorden badar nu i ett skimrande ljus. Det är vackert att se på. Många hjärtan sträcker sig nu ut till det skimrande ljuset för att fånga in det. Många hjärtan knackar nu på porten för att den ska öppnas så att de kan nå ut till ljuset. En stor längtan har fötts på Jorden. En stor längtan av kärlek och frid.

Förstår ni nu, kära vänner på Jorden att tiden är nu, för att öppna porten till era hjärtan och släppa in den stora kärleken i ert liv. Den stora kärleken är Guds kärlek eller Källans, det spelar ingen roll vad ni kallar det, det har samma ursprung av evighet. Det är också ert ursprung kära Jordbor, såväl som er planet och alla stjärnor ni ser på himmelen och allt bortom …

Jag lämnar er nu för att begrunda vad som sagts.

Stor kärlek

Judas

 

 

 

Du gillar kanske också...