Judas Iskariot via Ann Dahlberg, 19 juni, 2018

 

Jag är Judas I. och jag är glad över att få vara här idag. Det händer mycket nu i era kroppar, kära Jordbor. Ljuset letar sig in överallt och väcker upp det som ska väckas upp. Det är inte bara hjärtat som ska väckas upp. Det finns små ljus överallt i era kroppar som ska väckas upp. Även de befinner sig på olika nivåer men alla har de en sammankoppling med hjärtats ljus. Det är därför olika delar av er kropp kan kännas lite annorlunda. En del av kroppen känns lättare, andra delar känns tyngre. Var tillåtande och låt ljuset sprida sig överallt. Låt minnen komma och gå. De behöver inte stanna i form av känslor, de finns redan i form av erfarenheter. Den gamla ryggsäcken ska tas av för att nya högvibrerande energier ska kunna komma in och tända upp ljuset igen i era kroppar, så att ni blir en enhet av ljus. Det lättar upp för en lättare och sannare väg och ni förbereder er nu för att träda in i nästa dimension av ljus.

En stark bestrålning av Jorden är nyss avslutad och dess eferverkningar börjar nu skönjas lite här och där. Jorden har fått mycket ljus av högvibrationell frekvens under en kort tid och det kommer att ge en del efterverkningar eftersom det har en djup påverkan på allt levande på Moder Jord. Detta gäller inte minst era kroppar. Men även djuren och växterna har fått sin beskärda del av detta ljus. Det har trängt djupt ner i jorden och dess påverkan har vi inte sett ännu. Det är kanske nu ni ska hålla i hatten eller låta den flyga iväg beroende på vilken vibration den innehåller.

Ta några djupa andetag nu, kära Jordbor och var i hjärtat. Endast ert hjärtas ljus kan hjälpa er fram nu. Allt annat gör att ni lätt kan gå vilse. Följ råden och be om råd innan ni tar nästa steg. Det är viktigt nu att ni för varje steg och varje handling noga överväger och känner in så att det blir rätt. Jag vill inte skrämma er men ni som är medvetna behöver blir än mer medvetna om att ni nu manifesterar era tankar och handlingar. De omedvetna har en tyngre energi och kan inte manifestera lika fort som ni gör.

Världen ligger öppen för er nu kära Jordbor av ljus. Den är öppen för er manifestation av de vackra och ljusa visioner som har växt upp från era hjärtans ljus. Följ era intentioner och var inte rädda för att påbörja arbeten som ni känner att ni ska göra. Det är meningen att allt ska falla i er hand nu. Det är bara tilliten som fattas. I en stark tro och i en stark tillit så har ni allt ni behöver. Alla människor som har utfört något på Jorden har haft en stark tro och tillit till sig själva. Den kraften har alltid funnits inom dem och de har litat på sin kraft och den väg som uppenbarats för dem. Ett högre kall eller en högre uppmaning från livet självt har styrt deras steg och gjort avtryck i er historia. En bit av deras historia finns kanske också i er egen historia. Ni har alla uträttat något på Jorden men i glömskans och rädslans händer har det försvunnit långt ner i gömmorna. Men kraften har ni kvar, kära Jordbor. Kraften finns inom er bara ni vågar ta fram den, ty den är stark och mullrande och tar de steg ni behöver för att nå ert mål. Det är inte mycket som kan stå emot den kraften och är ni många som finner er kraft så vänder ni blad i historien och ni börjar att skriva en ny historia om en ny epok för Jorden och dess folk.

Den nya berättelsen finns redan inskriven i mångas hjärtan. En del har hörsammat den och börjat leva efter den. Samtidigt har de också lämnat avtryck av den till andra så att de kan ta del av den och fortsätta med sin egen berättelse som står skriven i deras hjärtan. Många berättelser blir till sist en ny historia skriven med en ljusare skrift och en högre frekvens. Det var det här som ni kom hit för, kära Jordbor. Ni kom hit för att skriva en ny historia av en betydligt högre frekvens för den planet som ni bor på. Det har startat och vi måste alla gå inom för att hitta vår egen berättelse i denna nya historia av ljus och kärlek. I era mest kärleksfulla stunder så har ni svaret, det poppar upp från ert inre med en klar insikt om hur ni ska fortsätta ert liv. Ni kommer att få många påminnelser och det är bra om ni tar ett steg för varje gång ni känner att ni ska göra det. Det finns en väg för alla att gå, den behöver inte vara så märkvärdig men den är ändå en del av helheten och en viktig bit i pusslet. Ni bidrar alla med något på något sätt kära barn på Jorden.

Lyssna inåt nu och ta de steg som behövs för ditt och andras välbefinnande. Vi stödjer och hjälper Er, ni är aldrig ensamma.

Stor kärlek

Judas

Du gillar kanske också...