Judas Iskariot via Ann Dahlberg, 26 oktober, 2019

Judas Iskariot via Ann Dahlberg, 26 oktober, 2019

 

Jag är Judas och jag vill bara säga att mänskligheten nu tar stora steg framåt i sin utveckling på Jorden. Det här skiftet är inget litet skifte, utan det är ett stort skifte i medvetenhet och kärlek. Ni gör det nu tillsammans med er Jord och då sker allt i stor skala. Tidigare har man stigit upp på Jorden individuellt men nu sker det på en global nivå. Det gör det hela mer komplicerat eftersom mänskligheten precis som Jorden befinner sig på olika nivåer i sin utveckling. En del av er har kommit långt och är beredda på det här skiftet medans andra fortfarande sömndrucket försöker se bortom slöjornas värld. Åter andra ställs inför större mognadsprocesser än vad som tidigare har erfarits på Jorden.

Jorden och mänskligheten har tagit sig an sina utmaningar, på det sätt som passar dem bäst. Det finns några som driver utvecklingen framåt, och några som bromsar, då de inte är tillräckligt färdiga vingar för att flyga än. Ja, så är livet, det går lite fram och tillbaka, även om det sakteliga hela tiden går framåt ett litet snäpp åt gången. Jorden ligger ett steg före i sin utveckling så det är en extra press på änskligheten nu för att kunna hänga med och stötta sin Jord. De av er som följer Moder Jord har en stor uppgift i att följa sitt hjärta, och att jorda er så att en balans kan uppstå mellan himmel och jord. Ni är en del av skiftet och samarbetet med Jorden är väldigt viktigt i dessa tider. Ni behöver vara kopplade till både Jorden och Källan för att en balans ska kunna uppstå, så att skiftet kan ske så smärtfritt som möjligt. Märk väl, att skiftet sker först inom er. Det kan sedan manifesteras utom er på olika sätt, beroende på vad er uppgift är i detta livet.

Ta ett djupt andetag nu, kära Jordbor och visualiserar er värld med den kärlek som ni hittar djupt inom er. Känn hur all rädsla försvinner och hur du öppnar upp för nya möjligheter i ditt liv. Var har du din håg? Är det något särskilt du längtar efter … eller känner du bara kärleken och friden inom dig och vill stanna kvar i den. Gott så, go vänner, stanna där en stund, så länge du behöver, det stärker och helar dig. Det ger dig den balans du behöver för att forma ditt liv efter ditt hjärta. Själen har en plan även om det så bara är din egen utveckling som står i fokus. Och, kära vänner, det är ju också det som är det viktigaste, ju fler som följer Moder Jord i hennes utveckling, desto stabilare blir Jorden. Det är en tillräckligt svår utmaning att göra skiftet inom sig själv. Det är en bragd, kära ni, och ni hjälper tusentals andra bara genom att hjälpa er själva att utvecklas i medkänsla och kärlek. Det är då glädjen sprids över världen och det påverkar var och en som har börjat ta sina första steg mot ljuset, friheten och kärleken.

Det är ett stort skifte som sker nu på Jorden, kära vänner, och ni är en del av den. Ingen kan undvika de ljusstrålar som väcker upp människor idag på alla deras olika nivåer. En del upplever kärlekens essens, andra triggas att släppa sitt mörker. Mörker och ljus avlöser varandra i en allt snabbare takt och eftersom ljuset har en högre vibration så tappar mörkret mer och mer sin makt. Det är så vi ser det, kära Jordbor, det är en tid av harmoni och kaos, varav kaoset långsamt håller på att brytas ned till förmån för kärleken, som nu Jorden och många av hennes allierade föredra att arbeta mot. Jorden längtar efter harmoni och kärlek precis som större delen av mänskligheten.

Moder Jord håller sina skyddande vingar över er och leder er och sig själv tillsammans med er mot det kärlekens rike som nu har gjort sitt första intåg på Jorden.

Gud vare med Er och välsigna Er alla – Amen.

Stor kärlek

Judas

 

 

 

Du gillar kanske också...