Judas Iskariot via Ann Dahlbeg, 28 februari, 2021

 

 Judas Iskariot via Ann Dahlbeg, 28 februari, 2021

 

Jag är Judas och idag skulle jag vilja tala om några andra saker. En del av det rör dig själv, en del av det rör världen som du lever i. Världen som ni själva har skapat som ett mänskligt kollektiv. Du har också en värld inom dig, en hel värld som lever och rör sig inom dig. De arbetar efter de förutsättningar som de har beroende på den energi de får genom mat, tankar och känslor. Ditt yttre välbefinnande speglar sig i ditt inre välbefinnande. Det kan ju ge en ledtråd till hur ni ska ta hand om er själva. Det gäller på det fysiska planet, likaväl som på de mentala, emotionella och psykiska planen. Allt hör ihop och bildar en enhet och de påverkar varandra på ett positivt eller negativt sätt. Är du glad och harmonisk så påverkar det de andra planen inom dig själv och en läkning kan inträffa fysiskt eller psykiskt. Rätt näring kan ge samma resultat. Kroppen behöver energi för att fungera optimalt. Ren energi kan du bara få från ”ren” mat vilket kan vara svårt att få tag på på Jorden idag. Gifter har eskalerat över hela planeten idag, i luften, i vattnet och i jorden. Vissa platser är mer utsatta än andra, men det finns ingen plats som är helt fri från gifter. Kroppen kan frigöra sig från mycket men inte hur mycket som helst, och det kräver att man väljer bort föda som är kontaminerad. Detsamma kan även gälla för era tankar och känslor.

Jorden söker nu befria sig från dessa gifter som också påverkar era kroppar. Det kan vara dags att se över er växtlighet, vattnet, jorden och luften som ni andas in, och utvecklar metoder som gagnar er själva och jorden på bästa sätt. Det kommer i sin tur att stärka ert immunsystem som nu får jobba extra hårt för att få ut alla gifter ur er kropp. Det här kan vara viktigt att tänka på i de tider som ni just nu befinner er i. Ert immunsystem arbetar för er och inte emot er men det måste ha förutsättningar för att kunna hålla er friska och krya. De förutsättningarna finns i er livsmiljö, i den inre såväl som i den yttre. Förändrar ni den inre så förändrar ni den yttre. Allt handlar om att vara medveten inom sig själv. Fråga dig själv .. Vad är bra för mig? Det kan vara på det fysiska, emotionella, mentala eller det astrala planet. Vad är bra för mig? Vilka steg ska jag ta för att nå dit? Börja med något litet, något som du känner och kanske länge har känt att du vill/behöver göra för att må bra. Steg för steg kan du läka dig själv och bli mer medveten om dina inre förmågor.

Starta nu, kära Jordbor, tiden är nu, för att få läka dig själv och din Jord. Allt hör ihop, ni kan inte göra det ena utan att påverka det andra. Vakna upp till de ni är och ge er själva det ni behöver. Det är viktigt att tänka till nu och fundera lite över vad det är som ni behöver, vad det är som egentligen är viktigt i ert liv. Det är genom att ge er själva det bästa som ni kan få, som ni hjälper inte bara er själva utan också mänskligheten och Jorden. Det lilla medvetandet går in i det stora medvetandet och blir till en kugge i det stora medvetandets hjul.:) Ju fler kuggar …. ja resten förstår ni själva.

Jag tror på er, jag ser hur ni har utvecklats och jag ser ljuset växa i era hjärtan.

Stor kärlek

Judas

Du gillar kanske också...