Judas Iskariot via Ann Dahlberg,  27 augusti 2022

 

Judas Iskariot via Ann Dahlberg,  27 augusti 2022

 Jag är Judas och idag skulle jag vilja prata lite om hur det egentligen står till i den värld som ni lever i. Det är en föränderlig värld som stadigt har förändrats under tusentals eller hellre miljontals år. Förändringen har skett från att ha vart ett kargt land till ett land fyllt av liv. Utvecklingen har skett successivt under en väldigt lång tid som inte är riktigt överblickbar för det mänskliga sinnet idag. Bara för 100 år sedan gick utvecklingen fortfarande så långsamt att sinnet inte hade några problem med att följa med även om det även då protesterade lite ibland mot nymodigheter (leende). Idag har sinnet ingen möjlighet att följa med i den takt som utvecklingen går och det finns knappt någon tid att protestera. Det blir i stället förvirrat och försöker hålla fast vid de riktlinjer som är välkända för det. Det är det som många kallar för en bromskloss, men för sinnet är det en trygghet, något välkänt att hålla fast vid. Det är så många människor kan uppleva sin situation idag. De försöker hålla fast vid det de känner till och är uppfostrade med, fast det kanske inte längre är så hållbart och heller inte gäller för den sanning som det kanske gjorde då. Tiderna förändras, människorna förändras, deras syften förändras efterhand som de får nya insikter och förståelse om hur livet är och vad de vill få ut av det. En del av deras avsikter kan vara goda, andra kan vara mer egoistiska beroende på vilka erfarenheter de själva har i bagaget. Vissa människor ser till helheten, andra bara till den del som gynnar dem själva. Det här kan ibland vara svårt att se, det ena kan väva in i det andra och döljas för det allmänna ögat. De goda intentionerna är dock de som förr eller senare kommer att sippra fram och vägleda människorna, så att de förstår och få insikter om vad som är rätt och vad som är fel i den värld som de lever i. Det gäller då att rätta till den världsbild som man har inom sig, så att den bättre stämmer överens med de goda intentioner och insikter som ett helhetstänkande kan göra, där ni alla kan ge och ta av varandra. Vi fokuserar mer på vad som är bra för alla i ett större perspektiv, än för den lilla del som gynnar oss själva.

 Det är vid den porten som ni just nu står, kära Jordbor. Ni står vid ödets port och är på väg att stiga in i en ny värld av läkande och helande. Det gäller bara att ta klivet rakt in så att ett läkande kan äga rum. Ni har insikter och förståelse  för vad som är rätt och vad som är fel. Använd den kompassen för att ta de steg som ni känner att ni ska ta idag. Börja gärna med små steg, så småningom kommer de stegen att bli längre och tydligare vartefter som du får större och tydligare kontakt med din inre ledning. Det finns många väsen runt omkring er som vill hjälpa er nu att fatta rätt beslut, så att utvecklingen går åt rätt håll utan onödiga bromsklossar. De förekommer ändå men bör helst minimeras så mycket som möjligt för att skona er själva och den Jord som ni lever på. Försök att vara i ljuset av er själva så mycket som möjligt. Försök att se er själva med lite humor och kärlek. Misstag är något som vi alla gör, misstag kan rättas till eller förlåtas och släppas. Befria er själva från en massa onödig skuld som ni dragit på er av de misstag som ni kanske har gjort tidigare. I den situation som ni då befann er i, så var det det ni kände till och ni försökte göra ert bästa87 utifrån den kunskap ni hade då. Vi växer med erfarenheterna och får nya insikter och ny kunskap och skulle förmodligen inte agera på samma sätt idag, så släpp det som varit och fokusera på nuet. Ni har nya insikter och erfarenheter att bruka er av och bör inte fastna i en gammal skuldkänsla som inte längre är relevant i det nu som ni nu befinner er i. Släpp känslan av skuld och du är fri att agera efter de goda intentioner som du har idag.

 Var kärleksfulla i ert sinne och allt kommer att bli som ni önskar er.

 Stor kärlek

 Judas

Du gillar kanske också...