KaRa från Plejaderna via James McConnell, 13 januari, 2019

 

KaRa från Plejaderna

Via James McConnell, 13 januari 2019

Jag är KaRa. Jag har inte tidigare talat genom den här kanalen eller till den här gruppen. Jag har bett om lov för att kunna göra det, och att jag ville komma som en företrädare för Plejadernas flottor.

Jag säger flottor i plural, eftersom det finns många av oss som cirkulerar runt planeten nu. Vi har varit här en tid. Vi kommer närmre och närmre er verklighet här på planeten. Vi har iakttagit och väntat på möjligheten att vara mer engagerade med er alla. För i många avseenden är vi ni, och ni är vi.

Jag säger att jag är en företrädare för det Plejadiska Rådets flottor. Jag har kommit för att förbereda er för vad som ska komma, vad denna grupp håller på att bli förberedda för, och även många som läser dessa ord. Ni förbereds för det ögonblick när vi tar kontakt med er, för det måste komma innan Händelsen. Det måste komma innan förändringarna att vi knyter kontakt med er, kommer närmare er. Och jo, en del av er kommer även att bli inviterade till våra skepp.

Dessa tider kommer och ni har blivit förberedda för det. Det är därför jag har kommit för att tala till er nu, för att informera denna grupp, såväl som många andra som läser dessa ord.

Ni förbereds för de tider när vi kan vara tillsammans på ett mer fysiskt sätt. Inte i er nuvarande vibration, utan i en vibration som ni är på väg mot. För om ni fortsätter att höja er vibration då kan vi sänka vår något för att möta er på halva vägen. Vi är i färd med att göra det.

Det är mycket som händer nu, kanske ni skulle säga, många program som körs. Vi arbetar med många program, som är delar av den stora planen, och varje gång ett av dem är färdigt sätter vi igång med nästa.

Det är där vi är nu. Vi har precis börjat med nästa steg i planen och det är förberedelsen. Förberedelsen för att välkomna de av er som kommer att bli kallade att komma och vara tillsammans med oss fullt ut. Det är ett val från er sida, men det kräver också en matchning, en matchning av vibrationerna. Om ni matchar vår vibration och vi er, då kan vi ha full kontakt – inte på tredimensionell nivå, men på fjärde dimensionens nivå.

Det är där många av er är nu, i fjärde dimensionen. Många av er får era önskningar uppfyllda, saker ni ber om kommer mycket, mycket fortare. Även saker som ni inte önskar kommer också mycket fortare. Så det är viktigt nu för er alla, när ni fortsätter att höja era vibrationer, att ni kontrollerar era tankar, lär er att stilla ert sinne, så att kontakten mellan er och ert Högre Jag kan bli starkare och starkare. När det inträffar, när ni har full kontakt med ert högre GudsJag, det är då era vibrationer kommer att vara tillräckligt höga för att matcha våra.

Det är inte bara vi från Plejaderna som cirklar runt planeten, det finns också många skepp från många olika civilisationer, t.ex. Sirius, Arkturierna, Andromederna och så vidare. Många förbereder sig i olika stadier för denna uppstigningsprocess som nu pågår. Ja, ni genomgår en övergång och kommer att fortsätta att göra så. Men medan ni genomgår denna övergång kommer ni också närmre och närmre er uppstigning, och ni kommer till fullo att inse vilka ni är. I det ögonblicket kommer ni att fullt ut att förena er med ert högre GudsJag. Integrationen kommer att fullbordas. Ni kommer att gå genom uppstigningen i det ögonblicket.

Många förändringar sker här på planeten, en del av dem sker fortfarande bakom kulisserna, men allt kommer att komma fram och bli avslöjat. Lita på det. Lita på er själva. Lita på den stora planen som alltid arbetar å människans vägnar.

Jag är KaRa. Jag lämnar er nu i frid och en kärlek som inte känner några gränser.

Översättning Ulla Krogh – www.st-germain.se

Du gillar kanske också...