Sananda via John Smallman, 16 januari, 2019

Sananda

via John Smallman

16 januari, 2019

”Den skenbara separation som människorna upplever är bara ett av egots trick”

 

Vilket ni alla är väl medvetna om, så äger enorma förändringar rum över hela världen såväl inom mänskligheten som inom själva planeten, samt alla de livsformer som hon så villigt stöttar. Detta är en tid av stor förändring som i eoner har blivit gudomligt planerad, den är verkligen mycket stressfylld för alla, men den är en nödvändig del av mänsklighetens uppvaknandeprocess.

Att ta er en time out åtminstone en gång dagligen, för att slappna av era fysiska kroppar och sedan stilla era sinnen, är ett nödvändigt krav eftersom ni alla kämpar för att individuellt släppa taget om emotionella/psykologiska frågeställningar inom er själva, samt inom det mänskliga kollektivet, vilka ni har förnekat eller begravt för att undvika smärtan av att ta tag i dem. Engagera er inte i dem, gör inte heller försök att analysera deras syfte eller deras ursprung. Observera dem i stället, tacka för att de stiger upp till er medvetenhet för att visa er att de behöver släppas. Då kan all bitterhet, harm, ilska och allt dömande som under så lång tid har plågat mänskligheten – eftersom era egna egon har gjort försök till att skuldbelägga andra för den smärta och det lidande som de har förorsakat er – bara falla bort och lösas upp till den intighet från vilken de uppstod.

Allt kännande liv är Ett med Källan, det förekommer ingen separation! Den skenbara separation som människorna upplever är bara ett av egots trick. Ursprungligen tillhandahölls era egon för att hjälpa er med att bruka och styra era mänskliga kroppar medan ni valde att uppleva en kropp, i det fysiska, den materiella världen, men tillfälligt. De som är visa och som har vaknat upp från den dröm som är den materiella världen och som har insett att de inte är sina kroppar, utan att de i själva verket är andliga varelser som har en tillfällig kroppslig upplevelse, blir i detta uppvaknade tillstånd medvetna om att det bara existerar En, Källan, Moder/Fader/Gud. I denna medvetenhet kan de tydligt se att Den har valt att få uppleva Sig själv i en myriad former, för i och med att Den gör så erbjuder Den upplevelser som inte finns tillgängliga för Sig i egenskap av Ett vidsträckt och oändligt fält av rent Medvetande. Och därför återgår man till fullt medvetande om att det enbart existerar En och att varje kännande varelse, inklusive varenda människa, är denna Enda som ger uttryck för och upplever Sig själv på myriader olika sätt.

Men på grund av att fysiska kroppar i sina mänskliga kroppar i Jordens miljö, är känsliga för många former av smärta och sjukdom, tillhandahölls egot för att vara fullt medvetet om den fysiska omgivning i vilken era mänskliga kroppar existerade, så att ni snabbt och enkelt skulle kunna ta er från områden eller situationer som blev farliga eller hotfulla. Alltigenom eonerna och genom många mänskliga inkarnationer glömde era egon bort att de alla var en del av den Enda och i egenskap av skenbart separata entiteter, började de tävla med varandra om något som verkade vara begränsade resurser, vilket ledde till konflikter, smärta, lidande och fruktan. Fruktan blev i själva verket den huvudsakliga motivation som drev mänskligheten, den blev en skenbart väsentlig aspekt av er natur för att hjälpa er att överleva.

Men fruktan var bara ägnad som en tillfällig väckarklocka, för att få er omedelbara uppmärksamhet så att ni snabbt skulle kunna ta er bort från faror. Allt kännande liv har en sensor för rädsla, men det är bara mänskligheten som gör den till ett långvarigt fokuserande på sin uppmärksamhet, och dränerar sålunda sin energi och sin motivation, eftersom man överväger myriader möjligheter av händelser eller omständigheter som skulle kunna förorsaka en smärta eller lidande – en myriad möjligheter som till största del aldrig kommer att uppstå, eller åtminstone är extremt osannolika att göra det.

Rädslan är ägnad att vara en tillfällig upplevelse som leder till ett ögonblickligt och ändamålsenligt agerande, den är inte ägnad att vara en ständig närvaro som distraherar er från glädjen att vara vid liv. Om detta är hur ni upplever den så behöver ni bli medvetna om exakt vad det är som får er att ständigt vara rädda och att sedan ta ett steg bakåt från det, bli medvetna och förstå att det inte krävs ett omedelbart förebyggande agerande för att säkerställa er fysiska överlevnad, samt att sedan släppa taget om det. Genom att ni gör detta lär ni den del av er som befinner sig i rädsla att inse att det inte förekommer något omedelbart hot, och sålunda minskar ni oerhört den sensation av rädsla som mycket effektivt har gjort er orörliga. Fokusera er uppmärksamhet på det faktum att det i denna stund inte finns något att frukta, acceptera sanningen i detta och gå sedan vidare och njut av det mysterium och det underverk som är ert liv.

Djupt inombords, vet ni att allting blir gudomligt omhändertaget, för ni är Ett med Källan, att ni och Källan är Ett och att ingen skada kan nå Er. Javisst, er kropp eller era näras och käras kroppar kan skadas, men Ni är inte era kroppar, ni vet att ni är eviga varelser fullt kapabla till att leva i glädje i varenda stund av er existens, och detta något som förorsakar er smärta eller lidande i egenskap av en människa kan inte och kommer inte att bestå. Bara att vara medvetna om denna gudomliga sanning kommer oerhört att minska all känsla av smärta eller lidande som ni nu går igenom. Varje dag när ni vaknar, ha för avsikt att enbart vara kärleksfulla, vad som än dyker upp, sedan under dagen, ifall ni känner att ni råkar ut för en attack, engagera er inte genom att försvara er själva, sänd bara på ett stillsamt sätt kärlek till den som verkar ha attackerat er och dra er undan. Om ni gör detta kommer ni att märka att ni tar er in i ett tillstånd av frid och acceptans, i stället för att fortsätta med att lida av ett inre kaos. Kom ihåg att alla som attackerar befinner sig i intensiv smärta – det finns aldrig någon annan anledning till att attackera någon – och i sanning är en attack inget annat än ett desperat rop på Kärlek. Svara därför alltid med kärlek – om det så sker tyst och diskret – i vetskapen om att ert svar alltid har effekt, fastän ni inte kan se några positiva resultat.

Er kärleksfulle broder, Jesus.

 

 

 

Översättning: Aslög

Du gillar kanske också...