Matthew Ward via Suzy Ward, 14 januari, 2019

Matthew Ward

via Suzy Ward

14 januari, 2019

 

Kära Ni! Inom kort kommer ert uppdrag som Ljusarbetare att öka ett snäpp eller två. Er oräddhet och upprymdhet kan lugna ner människor runtomkring er och det kommer att bli till en oerhörd hjälp, men ni kommer även att behöva agera som mentorer. Människorna kommer att behöva få höra att när man avlägsnar individer från inflytelserika positioner, så leder det till en fredlig värld med visa hedervärda ledare och ett slut på krigföring, korruption, svek och utarmande. Ni kan underbygga era förklaringar genom att hänvisa tvivlarna till att få relevant information som är sammanställd av forskare och som finns publicerad på Internet eller på andra ställen och ifall individer tror på att telepatisk kommunikation är sann, berätta då för dem om kanaliserad information från källor som ni litar på.

Ett antal av er frågar ifall de inkommande energivågorna skulle kunna förorsaka de åkommor som ni upplever och om så är fallet, vad ni kan göra för att lindra obehagen. I tidigare meddelanden har vi i viss mån talat om denna viktiga fråga, men det tål att upprepas och vi erbjuder här en förkortad version av denna information.

De främsta symtomen av att kropparna anpassar sig till den alltmer intensiva energin är trötthet, svaghet och en allmän känsla av obehag: episoder av minnesluckor, huvudvärk, humörsvängningar, värkande muskler och leder, öronsusningar, dimsyn, kramper, illamående och klåda är inte ovanliga. För att minska deras effekter, se till att få tillräckligt med sömn, engagera er i åldersanpassad motion, samt drick mängder med vatten. Undvik socker, alkohol – förutom en vettig mängd rödvin, samt födoämnen med kemiska tillsatser. Av alla födoämnen innehåller frukt och grönsaker den största mängden ljus och om ni har råd, välj då organiska produkter. Ifall ni inte äter vegetarisk eller vegansk kost, välj fisk och skaldjur som är certifierat fria från föroreningar, samt ägg, mjölkprodukter och kött från djur som inte har fått antibiotika eller tillväxthormoner.

Att minska på mental och känslomässig stress är av yttersta vikt – stress är grundorsaken till all ohälsa – men ta inte mediciner som sömnhjälpmedel, för att pigga upp eller lugna ner er. Vad som blir mest gynnsamt för er i lindrandet av stress är lika unikt som var och en av er är, men de följande förslagen kan höja era vibrationer och är sålunda gynnsamma för samtliga. Förändra negativa tankar och känslor till att bli positiva. Undvik situationer som dränerar er energi. Känn tacksamhet för det goda i ert liv. Släpp taget om bitterhet och förlåt alla som ni känner att har felat mot er. Vistas i Naturen så ofta ni kan. Tillbringa tid tillsammans med djur. Reservera tid för ensamhet och introspektion. Meditera. Lyssna på er favoritmusik. Läs upplyftande poesi eller prosa. Se på roande TV-program. Anteckna källan till frustration, släpp sedan taget om känslan. Kommunicera med likasinnade människor. Le ofta och älska er själva lika mycket som vi älskar er.

Vi varnar er för att ovannämnda symptom även kan indikera början på sjukdom; ifall ett tillstånd håller i sig, konsultera då en hälsospecialist, helst en som har en holistisk inställning till diagnoser och behandlingar. Ju mer samvetsgrant ni tar hand om er själva i sinne, kropp och själ, desto mer Ljus absorberar ni; Ljuset höjer era vibrationer och gör det möjligt för er att lättare anpassa er till de kommande energivågorna.

”Under mycket lång tid har Vatikanen haft kännedom om pedofilprästerna. Varför agerade inte påven för länge sen för att få ett slut på denna styggelse?” Påvarna var under århundraden medlemmar av de mest förmögna familjerna, Illuminaternas föregångare. De kontrollerade massorna via ”påvlig ofelbarhet” samt ”Guds lagar”, medan påvarnas familjer skördade ytterligare rikedomar genom att samla in tionde, skatter och ”tjänande för Gud”. Gudfruktiga troende tillhandahöll ett faktiskt arbete utan att få betalt, vilket byggde ståtliga byggnader på Vatikanens mark och mästarkonstnärer, skulptörer och skapare av målat glas samt invecklade väggmålningar i kakel producerade den konst som så storslaget smyckar ut byggnaderna. Fastän påvarna under dessa år och vidare under seklerna kanske inte själva har varit pedofiler, så ville de med all säkerhet inte att någon skulle få reda på att pedofili härjade i katolicismens hierarki.

När de första anklagelserna gjordes, hävdade förövarna att de var oskyldiga och det blev slutet på det; men i och med att Ljuset intensifierades så tog alltfler utnyttjade individer föresatserna att tala ut. När samma yrkande gentemot vuxna i förtroendepositioner i det sekulära samhället ledde till erkännanden och fällande domar, kunde anklagelserna mot prästerna inte längre sopas under mattan. Fastän ett påvligt uppmärksammande har ägt rum gällande dessa långvariga brott, så återstår fortfarande avslöjandet av vidden av de samvetslösa gärningar som har ägt rum i Vatikanen. Hur chockerande detta tillkännagivande av anklagelserna än kommer att bli, så blir avslöjandet om att Vatikanen är det internationella högkvarteret för satanism mer än så.

Jag tror inte att Matthew har en god uppfattning om vad som kan hända när utomjordingar stiger in i denna värld och försöker få förändringar till stånd. När de väl inför förändringar med sina teknologier, så kommer vi att bli beroende av dem. När väl detta beroende har tillrättalagts, så tar kontrollen vid. Vi har en planet med många naturtillgångar och troligtvis är dessa tillgångar värdefulla för utomstående civilisationer. Kabalen är de onda och vi kan bli kvitt dem från vår värld allt med tidens gång, i och med att alltfler människor blir upplysta. För detta behöver vi inte utomstående källor, i synnerhet när dessa utomstående källor är intresserade av vår planet för handel och vinst. Min intuition talar om för mig att alla utomstående källor som besöker vår värld inte kommer att vara till godo för oss på lång sikt.”

I flera meddelanden har vi talat om vikten av att ni har tillit till er intuition, er vägledning till det medvetna sinnet från en själsnivå, där sanningen är känd. Detta är ett fall där en övertygelse blockerar den intuitiva medvetenheten – vad man tror på, huruvida den uppstår från fakta eller osanning eller antaganden är individens verklighet. Att fördriva oron hos denna kära själ som skrev är nödvändigt, för hon är inte ensam i att vara på sin vakt inför andra civilisationer, och besättningar i farkoster som omger Jorden kan inte landa, samt utomjordingarna som lever mitt ibland er kan inte introducera sig själva förrän samhället är redo att utan rädsla hälsa dem välkomna.

Så låt oss behandla de två frågorna som är relevanta här. Den ena är Gaias önskan att livet på hennes planetariska kropp ska vara i enlighet med hennes vision om att alla lever fridfullt i harmoni med Naturen och delar på världens överflöd. Den andra är en universell lag: Ingen civilisation får pådyvla sina uppfattningar, hur gynnsamma de än kan vara, på någon annan civilisation. I enlighet med detta så upprättades innan man föddes överenskommelser av de själar som valde att leva på Jorden, så att de skulle kunna uppfylla den tredje-täthetens karmiska lärdomar och de myriader själar som skulle hjälpa dem bli upplysta så att de skulle kunna sam-skapa den slags värld som de, människorna, vill ha – det är samma värld som Gaia önskar för dem. Och Gud auktoriserade civilisationer som är avancerade i andlig och medveten uppmärksamhet för att hjälpa sin Jordiska familj göra sig av med mörkret från planeten, det mörker som har hindrat dem att manifestera en värld av detta slag.

Det är alltför sent att tro att ni på egen hand ska kunna befria världen från kabalen. Det massiva Ljus som strålade från civilisationerna för ungefär 80 år sedan, avbröt kabalens genomträngande mörker som kontrollerade livet i er värld. Medlemmar i dessa civilisationer, vilka frivilligt ställde upp för att åka till Jorden, förankrade detta Ljus och genererade sitt eget, varmed de införde Ljus till kabalens alltsedan länge dolda vidriga aktiviteter. Besättningar på era himlar har förhindrat detonerandet av kärnvapen-krigsspetsar som har avfyrats av kabalen och minskar de giftiga elementen i deras chemtrails. Vissa av de många utomjordingar som lever bland er har hindrat kabalens försök att starta pandemier, vissa har visat upp sina andra olagliga och omoraliska aktiviteter, vissa arbetar för att från kabalen brotta deras kontroll över den globala ekonomin, vissa finns i den internationella grupp vars ansträngningar slutligen kommer att få kabalens arv att ställas till svars.

Utomjordingar har också rest Ljusnätet runtomkring planeten, vilket förhindrar alla källor med låga vibrationer att tränga sig in. Därför kan endast varelser med höga vibrationer komma till Jorden och de som har väntat på att ansluta sig, har ingen avsikt eller något intresse av att profitera på er världs resurser eller att kontrollera befolkningen.

Javisst, deras teknologier kommer verkligen att förändra planeten. Med en fart som kommer att förbluffa er, så kommer de att dematerialisera kärnavfallet; eliminera toxiciteten i er mark, era vatten och er atmosfär; de kommer att förvandla öknarna till brukbara landområden; samt utvidga regnskogarna och era vetenskapsmän kommer att arbeta sida vid sida med utomjordingarna i alla dessa åtaganden. Befolkningen kommer varken att vilja eller behöva bli beroende av andra civilisationer och efter att de besökande hjälparna lär ut hur man använder sig av deras teknologier och ger dem till er som gåva, så önskar de återvända till sina hemländer och familjer.

Känn tacksamhet för dessa ”utomstående källor”! Medan era regeringar förnekar deras existens, så ger er underhållningsindustri dem en verklighet som monstruösa varelser som kommer att äta upp er, utrota er eller förslava er. Det är mer än nog för samhället att övervinna, utan att lägga till oron om att folk från andra världar avser att profitera på era naturtillgångar – detta är vad kabalen har gjort i århundraden. Andra civilisationer har hjälpt Jordens befolkningar på myriader sätt i årtusenden för att de själar som förkroppsligas där är älskade medlemmar av den universella familjen.

Vi säger farväl för denna gång, kära bröder och systrar, men i varenda stund stöttar vi och alla andra Ljusvarelser i detta Universum er med den villkorslösa Kärlekens kraft.

KÄRLEK och FRID

 

Suzanne Ward

suzy@matthewbooks.com

 

 

Översättning: Aslög

Du gillar kanske också...