Kollektivet för Den Uppgående Solen med Gudomliga Modern och Ljusskarorna via Karen Vivenzio, 16 augusti 2021

 

 

Kollektivet för Den Uppgående Solen med Gudomliga Modern och Ljusskarorna

via Karen Vivenzio

den 16 augusti 2021

 

Käraste Ni, ni är strålarna av hopp för att föda fram den helt nya världen. Håll fast vid er tro, det som är osynligt ska nu uppenbaras, vilket öppnar upp samtliga inblandades hjärtan. För det som är på väg står i färd med att veckla ut sig, alla de gömda hemligheterna ska avslöjas – den här världen som är konstruerad runtomkring er är inte vad ni har trott, den är en illusion i ordets starkaste bemärkelse. För världen runtomkring er är uppbyggd av er egen fantasi – en dröm inom en dröm av fantastiska detaljer och underbara proportioner, och ändå är den en konstruktion, ett slags nedmonterande står i färd med att äga rum. Stenbumlingarna som har placerats i er väg kommer att skingras och vattnet ska strömma fritt på öknens scen och hela mänskligheten kommer att glädja sig – skratta, dansa, sjunga hela vägen till flodstränderna som nu är fyllda och aldrig förut och aldrig någonsin igen kommer mänsklighetens sång att sjungas så som nu.

Släpp taget om de negativa agendorna. På ekvationens bägge sidor förekommer det osanningar och farhågor. Låt den gudomliga vägledningen strömma in i era upprensade sinnen och det uppenbarande som kommer blir så sublimt, så fullt av frid och transcendens, till ett annat rum, en annan tid. Ni kommer att få se enhet i visionen – som handlar om en transcendent/skimrande natur, det blir utvecklandet, som varsamt rör om inom människornas hjärtan, en hågkomst om när tiden tog sin begynnelse.

Ni kommer att stiga ut ur konstruktionen, fastän ni ännu inte lägger märke till det.

Dörrarna har öppnats, kliv ut ur buren, låt ert hjärta ströva fritt.

Inom kort kommer ni att få se ett större livsöde.

Och ni kommer att gråta.

Ni kommer att gråta av glädje över morgondagens gryning, ni kommer att gråta över det förflutna i djup sorg. Ni kommer att lyfta era huvuden och torka varje sista tår när ni får se storheten i den soluppgång som här äger rum.

När ni går över tröskeln till nya insikter, så kommer ni nu att uppmärksamma att livet varar i evighet. Och det är inte i en värld bortom den nuvarande sfären, det är inuti era hjärtan som det nya ljuset vistas. Och vi ska sjunga sånger till er som tillhör mänskligheten som ni kommer att minnas väl, när ni väl har stigit fram från den stora förtrollningen. Illusionens förtrollning som omger er kommer att falla och ni träder fram såsom en – en och för alla.

Den största berättelsen som någonsin har berättats är en lögn för mänskligheten, för hela människosläktet, för er sanna natur, käraste hjärtan av glädje. Och nu är det dags att ställa saker och ting till rätta. Med kärlek i våra hjärtan och vänlighet för er, är vi visionen om den eviga ungdomen – som är strålande och fri, som andas kärlek och ljus i evigheten. Vi är Kollektivet för den Uppgående Solen och tillsammans med er och era bröder är vi ETT.

Vi kommer till er från den Gudomliga Modern och Ljusskarorna. Vi kommer med värme och leenden – för vi är era barn, era föräldrar, ert eget gudomliga ljus – vi är de som räddar lanternorna som rättar till kursen. Vi kommer från miraklernas land – vi är ni och ni är de, för vi är ljusstrålarna av helighet som lyser upp vägen. Era hjärtan bor bland högre sinnen – era högre själv vistas i de oändliga sfärerna och vi har anlänt för att uppmuntra er, käraste Guds barn, för att möjliggöra Guds största välsignelser, öppna er för kärlek, för frid, för enhet och nåd. Detta är den mänskliga änglarasens lovsång och detta blir nu scenen för er.

Så ställ er upp och höj upp er, käraste barn av glädje; förankra vår närvaro i era hjärtan och sinnen. Tänd upp facklan av renhet och frid och låt er själva andas. Vi finns här mitt ibland er, fastän ni aldrig ser oss, vi andas när ni andas, er spegelbild. När ni är rädda ska vi glädja er (vi tänder lyset) så att ni ska se vad som är riktigt.

Res er upp och gör er redo – välsignelser på väg och med det en hel del mer.

Med kärlek i våra hjärtan och frid vare med er, vi fyller upp er med den Helige Anden, er egen gudomliga natur, genom och inom och vi når ut för att omfamna och trösta er.

Med kärlek, ljus och välsignelser – Karen, förenad med mitt Högre Jag.

Via Karen Vivenzio, Författare.

 

Earth Angel: Find Your Power Shine Your Light – How to Embrace the Divine In YOU

 

 

Översättning: Aslög

 

Du gillar kanske också...