Peggy Black och “teamet” 19 augusti 2021

 

 

Peggy Black och “teamet” 19 augusti 2021

Peggy Black och “teamet” ~ Vägen till Glädje och Tacksamhet

19 augusti 2021

 

18 augusti 2021, via e -post

Vi är här och ger dig en inbjudan och en ny synvinkel att tänka från. Detta är möjligheten att förändra din verklighet, att börja stråla och vibrera med en högre frekvens som öppnar dörrarna till de högre dimensionerna och din otroliga kraft. Det är dags att återställa och fokusera på energin/vibrationen/avsikten med det du vill skapa inom fältet av alla möjligheter.

Vi kommer att fortsätta påminna dig om vem du är som en gudomlig flerdimensionell varelse. Du är här på planeten för att utöva skapelsekonsten. Du är medborgare i galaxen och har ett enkelt fysiskt liv i denna tredje dimension. Du är här just nu för att hjälpa denna planet att skifta och höja medvetandet.

Denna dimension har hållits i ett grepp av de låga frekvenserna av rädsla, oro, hat och våld. När mänskligheten håller dessa låga frekvenser triggas och manipuleras alla lätt. Allt är energi och dessa känslomässiga energier är smittsamma.

Så ditt uppdrag är att komma ihåg att du är denna kraftfulla energigenerator. Din energi, dina tankar, dina känslor påverkar alltid det kollektiva fältet. Det finns mönster och program som du har fått som är begränsande. Dessa mönster och program har överlämnats från generation till generation. De tjänar dig inte.

Vi är återigen här för att bjuda in dig att till göra ett skifte, för att erbjuda en högre energivibration från en plats av kunskap om vem du är som en gudomlig skapare.

Vi har sett dig och andra som inte riktigt förstår vikten av glädjens väg. Inse att glädje är ett sinnestillstånd; det är en vibration som inte liknar något annat. Glädje är en emotionsmässig känsla av att vara levande … helt enkelt det.

Människor har programmerats till att för att vara glada måste det finnas en anledning och orsakerna är flytande och kortvariga. Begreppet att utstråla glädje konstant är lite svårt för er att föreställa er, särskilt när ni har så mycket att ”oroa er för”.

Oro är en vibration av att känna sig maktlös. Oro är en vana som är programmerad i varje jordvandrare från födseln. Tyvärr, när du oroar dig är du inte i kontakt med din kraft som en gudomlig skapare av ditt liv. Oro kopplar dig till massmedvetenhetsnätet. Det är en kontrollvibration. Dina medier, dina ledare fortsätter att mata eller fortsätta att hålla din oro aktiverad. Detta gäller särskilt vid denna tidpunkt.

https://ci5.googleusercontent.com/proxy/8mBm5J5x990ws5eA8WCCPH5aYylaMJOQxgRAyGtIiH8thXUOWyA0t5r8qjwIKMYVllLXFVnyZn9ujoxEdbWWf3QkTdqiunOPPnlUjbbBDSmAsB3tgtURZpL5Lw=s0-d-e1-ft#https://goldenageofgaia.com/wp-content/uploads/2021/08/Worry-300x180.jpg

När du är i ett orostillstånd har du inte din gudomliga kraft och därför är du lätt att kontrollera och manipulera. Denna orosvibration är en låg, tät frekvens som hela tiden går igenom er kultur. Det är ett konstant surrande i bakgrunden av era liv.

Oro har många triggers; de är olika för varje individ. Men det finns universella bekymmer som är programmerade i psyket. När du hamnar i ett oroligt sinnestillstånd om någonting: pengar, hälsa, relationer, jobb, dödsfall i familjen, är alla kretsar i ditt system i beredskap. Kroppen reagerar på dessa negativa energier. Det finns konflikt inom dem. Det finns ingen frid, det finns ingen kraft och det finns ingen glädje.

Detta sinnestillstånd anses vara normen för de flesta människor. Det här är en vibration som känns bekväm, det känns ansvarigt. Du borde oroa dig för saker. Vad skulle hända om du inte oroade dig, vem skulle hantera ditt liv? Så att veta att oro håller dig låst utanför din kraft, håller dig maktlös, vad kan du göra åt det, eftersom det är så utbrett i ert samhälle och i er värld? Det är en del av de gamla trosstrukturerna och fundamenten som de flesta bygger sina liv på.

Vi inbjuder dig till att överväga energin, vibrationerna som oron faktiskt utlöser i ditt fält, ditt sinne och din kropp. Oro är att känna sig olustig eller ängslig; när du oroar dig plågar du dig själv med eller lider av störande tankar.

Att underhålla oro är att plågas av irritationer, vara tunghjärtad av bekymmer, ångest, förtvivlan eller rädsla. Att oroa sig är att strypa eller trakassera sig själv. När du oroar dig bjuder du faktiskt in, ropar fram och skapar en verklighet av just det du oroar dig för.

Vi inbjuder dig att undersöka vad du oroar dig för. Var ärlig mot dig själv här. Lägg märke till vilka bekymmer du fick från dina föräldrar? Vilka bekymmer utlöses av andra?

Vilka bekymmer känner du dig maktlös att förändra? Vilka bekymmer känns som att de är en del av denna begränsade verklighet? Vilka orosmönster fick ni från era religioner, er utbildning? Dessa orosenergier skapar mer av detsamma.

https://ci5.googleusercontent.com/proxy/U-pzD5cwqYchMUEOSQT-qaoeeItye0ZTac79nz4anTeZYKCcC_sY_OAEwMaeap0FKxPVcVWef-kLhsZxEkv8v8n_gXvfu5NI_n19wVv74BV6fw=s0-d-e1-ft#https://goldenageofgaia.com/wp-content/uploads/2012/02/Hopi.jpg

Nu är det dags att göra ett medvetet skifte. Den energi som ges till er planet från de himmelska varelserna är tillgänglig för att stödja och hjälpa er att göra denna enorma medvetandeförändring. Först kommer medvetenhet, sedan kommer engagemang och avsikt, sedan kommer fokus, uppmärksamhet och vilja och sedan kommer övning.

Oron är så ingrodd i detta hologam så att släppa orosmönster är en mästares uppgift. Börja låta ett läkande ske med alla osäkerheter som rymmer dina bekymmer. Vi erbjuder dig ett verktyg som kommer att stödja dig i din strävan.

Vi vill att du ska känna och välkomna glädje, välkomna tacksamhet. Låt dig själv undersöka känslan av glädje, känslan av tacksamhet. När fylls du av glädje? Vad är du tacksam för? Vilka är villkoren? Hur är läget?

Fråga dig själv om du verkligen har upplevt ren glädje? Lägg märke till när och vilka omständigheterna var. Du kanske också märker när du känner glädje att du också känner tacksamhet.

Vi skulle vilja bjuda in dig till att öva medvetenheten om glädje och tacksamhet, att vara i vibrationen, känslan, känslan av glädje och tacksamhet. Din kroppskemi kommer att förändras när du för med dig en medvetenhet om glädje/tacksamhet i dina stunder. Med tiden kommer du att förstå att glädje/tacksamhet är ett naturligt tillstånd av att vara. Det är en vibrationsväg ut ur massmedvetandet. Det är stegen, repet, flytvästen.

Kom ihåg att du är transformatorn av täta felkvalificerade energier. Kom ihåg att du har en djupgående inverkan på denna planets kollektiva medvetande. När du uttrycker din glädje och din tacksamhet över att vara levande och i en fysisk kropp antar du energin från en gudomlig mästare som är medveten om vem du är och ditt uppdrag i denna verklighet.

Erbjudandet av glädje och tacksamhet öppnar dörren till de högre dimensionerna och välkomnar mirakel, välsignelser och synkroniseringar i ditt liv.

När du lär dig känna, uppleva glädje/tacksamhet som den dominerande vibrationen i ditt liv, är du fri. När du håller en glädje/tacksamhets vibration oftare än någon annan känsla är du i en position av kraftfullt skapande. Du befinner dig i det gudomliga flödet. Du är öppen och mottaglig. Återigen säger vi ”Var i Din Glädje”. teamet’

© 2021 Peggy Black Alla rättigheter förbehållna. Meddelande ges att det är förbjudet att skapa videor av andra än författaren, kanalen och skrivaren. Du kan dela detta meddelande och distribuera så länge ingenting ändras, du krediterar författaren och inkluderar detta upphovsrättsmeddelande och denna webbadress. www.morningmessages.com GRATIS 88 meddelanden tillgängliga

https://ci5.googleusercontent.com/proxy/GrEcZyq-tmUy8f0uoGQDyGm8PN_4-FIiaHaA6c-N2I4rODpUUx9_eYmR4319XLUV0NMVirTcWUxPp9KaDK5Eu35p9ItmAsygVhrJPYIrJOLt7eZAZQ=s0-d-e1-ft#https://goldenageofgaia.com/wp-content/uploads/2011/09/Hathors.jpg

Översättning: Lars-Eric

 

Du gillar kanske också...